O nouă susținere de teză doctorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 12 octombrie 2021, în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a avut loc susținerea tezei de doctorat a Pr. Florin Ioan Gașpar, intitulată: Conceptul de Tradiţie în gândirea teologilor Dumitru Stăniloae şi Georges Florovsky, lucrare elaborată sub coordonarea Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja.
Din comisie au făcut parte, cu prezență fizică: Pr. Prof. dr. Constantin Rus, în calitate de președinte, iar ca membri: Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), precum și coordonatorul amintit, iar ca prezență online, Pr. Prof. dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Rezumatul tezei poate fi găsit pe site-ul instituției arădene. Din acesta reproducem aici ideea că: „Georges Florovsky și Dumitru Stăniloae prin opera lor fac o pledoarie pentru regăsirea frumuseții și importanței fundamentale a gândirii Sfinților Părinți. În gândirea acestor doi teologi, găsim identificate derapajele teologiei ortodoxe și occidentale și ruptura ei cu viața, dar și soluțiile de urmat prin revenirea la duhul și gândirea patristică. Ambii teologi au fost fascinați de opera Sfinților Părinți și au urmat exemplul acelora de a căuta mai înainte experiența și apoi vorbirea, trăirea lui Dumnezeu și mai apoi vorbirea despre Dumnezeu. În acest sens, identificăm în opera lor un discurs teologic inspirat patristic și deschis creator către teologia și societatea contemporană. Caracterul permanent și mobil al Sfintei Tradiții își găsește exemplificarea potrivită în gândirea acestor părinți”.
Din referatul coordonatorului reținem aprecierea următoare: „Lucrarea Pr. Drd. Florin Gaşpar aduce o contribuţie matură la înţelegerea conceptului de Tradiţiei în gândirea teologilor Dumitru Stăniloae şi Georges Florovsky, o înţelegere integrată a teologiei cu implicaţii în tema largă a Revelaţiei şi Bisericii, precum şi în transmiterea Revelaţiei în Biserică. Conceptul de Tradiţiei şi întreaga dezbatere din jurul lui este definitoriu pentru înnoirea teologiei ortodoxe pe parcursul secolului al XX-lea, întrucât, din perspectiva înţelesurilor multiple ale acestuia, au fost oferite răspunsuri la diversele provocări ale modernităţii. Autorul elaborează o lucrare originală cu o reală valoare ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, pe o temă inedită, centrală în Dogmatica Ortodoxă. De asemenea, această lucrare aduce raze de lumină într-o temă complexă, fiind o contribuţie care poate fi integrată în arealul studiilor dogmatice care ţin de sursele teologiei şi de răspunsurile Bisericii la provocările istoriei şi societăţii umane.”.
După prezentarea tezei și a referatelor de evaluare ale membrilor comisiei, candidatul a răspuns întrebărilor, lămurind unele aspecte surprinse în lucrarea de doctorat.
La final, Comisia a apreciat laudativ contribuția științifică și prezentarea făcută de Pr. Florin Gașpar, acordându-i titlul de „doctor în teologie”, acesta depunând jurământul cerut de procedura specifică domeniului Teologie.

Pr. Filip Albu