Slujire chiriarhală și hirotonie întru diacon, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor), 24 octombrie 2021, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La momentul rânduit, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit cuvântul de învățătură cu titlul ,,O faptă a milosteniei trupești” (cf. Efes. 2; Luca 8) – îngroparea celor morți, extinsă, desigur, asupra observării celorlalte rânduieli legate de aceasta, adică pomenirea în zilele statornicite cu împărțire de ofrande celor ce au trebuință, îngrijirea sau înfrumusețarea mormintelor, buna chivernisire a lăsămintelor celor plecați, întreținerea memoriei lor mai ales prin lucrări de artă religioasă sau laică, admirate de cei care le cercetează și își pot da seama de valoarea celor pe care îi reprezintă. Numirile locurilor sunt cunoscute, ele însemnând liniște și odihnă față de frământările vieții, chiar pericopa evanghelică arătând refugiul demonizatului de la Gadara între mormintele din afara cetății. Îngrijirea cimitirelor dă și o dovadă de ținuta demnă a celor apropiați decedaților atestând totodată nivelul moral spre care se năzuiește. Apostolul duminicii arată mila lui Dumnezeu față de cei vii, dar care sunt morți sufletește, chemați însă la dobândirea vieții veșnice, de unde reiese îndemnul luării aminte la viața pilduitoare a celor vrednici de pomenire, mai ales în anul în curgere, comemorativ al celor adormiți în Domnul, privind și valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit hirotonia întru diacon a tânărului Mădălin-Flavius Dărăștean, absolvent al Seminarului Teologic și al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, participant la diferite olimpiade și șef de promoție la absolvirea facultății, promoția 2021, acesta urmând a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Tălagiu, Protopopiatul Sebiș.

Protos. Dr. Iustin Popovici