Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Aradului

La Centrul Eparhial a avut loc joi, 20 ianuarie 2022, întrunirea Sinaxei monahale a Arhiepiscopiei Aradului. Sinaxa s-a bucurat de prezenţa și binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei şi a Preasfinţitului Părinte Episcop Emilian Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

În cadrul sesiunii inaugurale, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a salutat prezenţa Părinţilor Protopopi din Arhiepiscopia Aradului la şedinţa Sinaxei, evidenţiind dimensiunea practică de conlucrare dintre Protopopiate şi Mănăstiri spre soluționarea problemelor curente.

 Sectorul Exarhat a subliniat faptul că anul 2021 nu a fost lipsit de semne de nădejde din care să germineze și în viitor dinamismul vieții monahale de obște în această regiune de țară, cu tradiție de viață monahală milenară neîntreruptă, prin apariția unui nou așezământ monahal. Astfel, Permanența Consiliului Eparhial a aprobat înființarea Schitului „Izvorului Tămăduirii” din localitatea Frumușeni, județul Arad,  precum și numirea Preacuviosului Părinte Protosinghel Iustin Popovici ca reprezentant și împuternicit legal al Schitului înaintea instanțelor judecătorești, a tuturor unităților administrative și față de terți.

În cadrul Sinaxei, Părintele Iustin Popovici, Consilier cultural la Centrul Eparhial Arad, a afirmat, printre alte detalii tehnice în legătură cu sfântul așezământ, că Sinodul Mitropoliei Banatului a recomandat Arhiepiscopiei Aradului ca așezământul monahal să fie subordonat direct Centrului Eparhial, „terenul aferent acestui așezământ va fi donat Centrului Eparhial Arad prin intermediul căruia se vor derula toate procedurile privind obținerea documentelor necesare, precum și lucrările de construire. După ce așezământul va fi ridicat și va avea biserică și obștea monahală, Arhiepiscopia Aradului poate solicita Sinodului Mitropolitan transformarea sa în mănăstire”.

Programul Sinaxei a continuat prin evidenţierea dimensiunilor misionare ale vieţii monahale prin prezentarea de către Părinţii stareţi şi Maicile stareţe a unei sinteze a activităților liturgice, gospodăreşti, sociale și culturale ale mănăstirilor și schiturilor.

Dimensiunea culturală a Sinaxei monahale a fost reliefată prin dezbateri tematice coordonate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Emilian, referitoare la proclamarea Anului omagial şi Comemorativ 2022. În acest sens au fost prezentate trei referate tematice legate de această tematică: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. PCuv. Părinte Arhim. Ilarion Tăucean, Starețul Mănăstirii Feredeu, a prezentat referatul „Învățătura Sf. Simeon Noul Teolog despre rugăciune”, iar PCuv Părinte Protosinghel Grigorie Timiș, Starețul Mănăstirii Hodoș-Bodrog, a susținut referatul cu tema „Rugăciunea în exprimarea Părinților Bisericii”. În fine, PCuv. Maică Ecaterina Joldeș, Stareța Mănăstirii Arad-Gai, a prezentat referatul cu tema „Rugăciunea în Anul comemorativ al Sf. Simeon Noul Teolog, Sf. Grigorie Palama și Sf. Paisie de la Neamț”.

Preaonoraţii Părinţi Protopopi Flavius Axente-Petcuţ, Beni Ioja, Adrian Zaha şi Nelu Mercea au participat la discuţiile din jurul temelor Sinaxei monahale.

La finalul Sinaxei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei şi Preasfinţitul Părinte Episcop Emilian au mulțumit tuturor stareţilor şi stareţelor mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Aradului pentru activitatea depusă în anul 2021, pentru prezenţa şi conlucrarea în cadrul Sinaxei monahale, dorindu-le împlinirea cu succes a tuturor activităţilor propuse pentru anul în curs 2022.

Arhim. Teofan Mada, exarh