SĂRBĂTOAREA POGORÂRII SFÂNTULUI DUH (RUSALIILE) ÎN PAROHIA MONOROȘTIA ȘI SĂRBĂTOAREA SFINTEI TREIMI ÎN FILIA DUMBRĂVIȚA

În Duminica Rusaliilor, de praznicul Pogorârii Sfântului Duh, Pr. Păiușan Adin a slujit Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din satul Monoroștia.

După rânduiala  Sfintei noastre Biserici, imediat după terminarea Sfintei Liturghii, a fost săvârșită slujba Vecerniei „plecării genunchilor”, Vecernie ce are ca particularitate șapte rugăciuni care se citesc dintre Sfintele Uși Împărătești, prin care se invocă ajutorul Sfintei Treimi și se mulțumește lui Dumnezeu pentru darurile Sfântului Duh care s-au pogorât în ziua Cincizecimii.

În cuvântul de învățătură rostit în fața credincioșilor participanți la Sfânta Liturghie, preotul a amintit că duminica Rusaliilor este ziua de naștere a Bisericii, momentul în care Sfinții Apostoli au fost luminați prin harul Duhului Sfânt pogorât în chip de limbi de foc și au primit darul propovăduirii Adevărului tuturor oamenilor. Predica Sfântului Apostol Petru de după Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii i-a determinat pe 3000 de oameni prezenți la cuvântarea sa să se boteze la dreapta credință și să formeze astfel prima comunitate de creștini.

Totodată, părintele i-a îndemnat pe credincioși să pună și mai multă râvnă în lucrarea lor duhovnicească, lăsând lumina praznicului să le îmbogățească viața și să le umple existența de bucuria duhovnicească a întemeierii Bisericii dreptmăritoare.

A doua zi de Rusalii prăznuim Sfânta Treime. În această zi, preotul paroh a slujit Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul Dumbrăvița.

După terminarea Sfintei Liturghii, părintele a amintit credincioșilor că această zi este una specială în spațiul liturgic: este ziua în care sunt pomenite, la un loc, toate cele trei Persoane ale Ființei Unice a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Din punct de vedere calendaristic, această zi reprezintă, de fapt, ecoul liturgic al duminicii Rusaliilor: sunt evocate Persoanele Care au contribuit la savârșirea actului sfânt al pogorârii Duhului. Și pentru că Duhul Sfânt nu poate fi despărțit de Tatăl Care L-a purces și de Fiul Care L-a trimis, Persoanele Treimii sunt prăznuite împreună.

În ambele zile enoriașii au însoțit preotul la țarină și s-au rugat împreună pentru culturi bogate, pentru vreme bună, pentru îndepărtarea dăunătorilor care atacă holdele, grădinile și viile, apoi toți credincioșii au primit spice de grâu binecuvântate spre a le duce la casele lor, dând astfel mărturie de luminata prăznuire a întemeierii Bisericii noastre dreptmăritoare.

Pr. Păiușan Adin