Slujbă de  Tedeum și omagierea corifeilor Marii Unirii de la Alba Iulia 1918, în satul natal al corifeului VASILE GOLDIȘ

În satul Vasile Goldiș, aparținător comunei Beliu, județul Arad, în data de 1 decembrie 2022, creștinii ortodocși din localitate, împreună cu învățătorii și elevii Școlii Primare Vasile Goldiș și ai Grădiniței  P. N. Vasile Goldiș, alături de oficialitățile locale de stat, și cu împreună participarea a unui grup de elevi, conduși de doamna director, de la Liceul Tehnologic Beliu, au participat la slujba de Tedeum pentru ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI,

pentru a se ruga lui Dumnezeu, aducându-I mulțumire pentru toate cele de trebuință, dar și pentru pacea lumii, și pentru odihna sufletelor corifeilor Marii Unirii, împreună cu Vasile Goldiș – cel care a dat citire rezoluției actului Marii Uniri în anul 1918, în sala Unirii de la Alba Iulia.

Astfel că de dimineață, părintele paroh din Vasile Goldiș, pr. Culda George Florin, în calitate de gazdă, a întâmpinat pe părintele Morar Ioan Teodor din Beliu, alături de oficialitățile locale în frunte cu dl. primar Horhat-Coraș Emanuel, elevii Liceului Tehnologic Beliu – coordonați de dna. director, prof. Fleștea Amalia Severina, precum și pe ceilalți elevi și creștini ortodocși români din Vasile Goldiș, veniți să ia parte la cinstirea eroilor neamului cu ocazia zilei naționale a tuturor românilor.

După intonarea imnului de stat, s-a oficiat serviciul religios pentru ziua națională, apoi dl. jr. Horhat-Coraș Emanuel, primar al comunei Beliu, a rostit o alocuțiune de omagiere a acestei zile pentru românii de pretutindeni, reamintind de rolul edificator al lui Vasile Goldiș, în îndeplinirea visului de Unire a celor Trei Principate Române: Transilvania, Moldova și Țara Românească. A urmat apoi un program artistic în care elevii Școlii Primare și Grădiniței P.N. din Vasile Goldiș au rostit poezii cu tematică patriotică, iar elevii de la Liceul Tehnologic Beliu au intonat câteva cântece patriotice. La final s-a intonat Imnul Eroilor, când oficialitățile și reprezentanții instituțiilor de stat din Comună au depus coroane de flori pentru elogierea corifeului, Vasile Goldiș.

Prof. Zau Raul