Patriarhul Daniel despre Acad. Răzvan Theodorescu: Un mare istoric al artei creştine şi al culturii româneşti

Patriarhul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a academicianului Răzvan Theodorescu. Părintele Patriarh subliniază erudiția acestuia, numindu-l „un mare istoric al artei creştine şi al culturii româneşti”.

Textul integral:


Academicianul Răzvan Theodorescu (1939-2023). Un mare istoric al artei creştine şi al culturii româneşti

Am primit cu foarte multă tristețe vestea trecerii din această viaţă, în ziua de 06.02.2023, a distinsului academician Răzvan Theodorescu, ilustru istoric de artă, profesor universitar, scriitor și vicepreşedinte al Academiei Române.

Autor a numeroase volume de specialitate, multe dedicate unor mănăstiri și biserici românești de patrimoniu, a peste 600 sute de articole și studii valoroase publicate în reviste din țară și străinătate, venerabilul academician Răzvan Theodorescu rămâne autorul unei opere compuse din cărți și studii fundamentale pentru istoria, arta românească și europeană.

Ca ministru al Culturii (2000 – 2004) și vicepreședinte al Academiei Române (2018-2023), domnul Răzvan Theodorescu a desfăşurat o prolifică activitate în slujba promovării culturii naţionale, fiind el însuşi unul dintre străluciții ei reprezentanţi, una dintre personalitățile care au inspirat și călăuzit mulți istorici, cercetători, profesori și studenți.

Anvergura culturală a distinsului academician a cuprins generos și fidel spiritului ortodox istoria românească și europeană în expresiile lor artistice cele mai înalte, multe dintre lucrările sale fiind dedicate acestui rafinat domeniu.

Domnia sa a fost unul dintre marii oameni de cultură ai Romaniei care a înțeles profund rolul Bisericii în societate și care a tradus prin fapte concrete, ca ministru al Culturii, și ca vicepreședinte al Academiei, legătura firească și indisolubilă dintre stat și Biserică, dintre cultură și credință, dintre Academia Română și Patriarhia Română.

Pasiunea cu care a urmărit și coordonat proiecte importante în sfera universitară și academică, slujirea înalt pedagogică a valorilor culturale ale poporului român, l-au transformat pe eruditul istoric Răzvan Theodorescu într-unul dintre cele mai înalte repere intelectuale românești atât înainte, cât și după 1990.

Cu profunde sentimente de compasiune pentru membrii familiei, pentru prietenii și colegii din Academia Română, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul academicianului Răzvan Theodorescu împreună cu drepții, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/patriarhul-daniel-despre-acad-razvan-theodorescu-un-mare-istoric-al-artei-crestine-si-al-culturii-romanesti/

https://basilica.ro/acad-razvan-theodorescu-a-plecat-la-cele-vesnice/

https://basilica.ro/ultimul-ramas-bun-de-la-acad-razvan-theodorescu/

https://basilica.ro/acad-razvan-theodorescu-a-fost-inmormantat-cu-onoruri-militare/