A început Festivalul-Concurs „Lăudaţi pe Domnul!”. Se pot înscrie grupuri psaltice de la seminarii şi licee teologice

Patriarhia Română organizează Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, ediția a 15-a, în perioada 1 martie – 27 octombrie 2023.

Actuala ediţie se desfăşoară în contextul Anului omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice şi al Anului comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti.

Secţiunile ediţiei a 15-a a festivalului-concurs sunt A. INTERPRETARE şi B. COMPOZIŢIE.

La secţiunea A. INTERPRETARE sunt invitate să se înscrie grupuri psaltice ale instituţiilor de învăţământ teologic preuniversitar (seminarii şi licee teologice), având în componenţă 20-25 de persoane (elevi/eleve în instituţia reprezentată; un singur grup psaltic din unitatea de învăţământ preuniversitar, cu acordul conducerii instituţiei).

Proba de concurs în cele două etape ale festivalului-concurs (mitropolitană şi naţională) constă în interpretarea a două piese psaltice, nu mai mult de 10 minute în total: o piesă impusă – din repertoriul lui Macarie Ieromonahul (Anexa 1 din conceptul evenimentului); o piesă la alegere din repertoriul compozitorilor români Macarie Ieromonahul, Anton Pann sau Dimitrie Suceveanu.

La secţiunea B. COMPOZIŢIE sunt invitați să se înscrie compozitori de muzică din cuprinsul Patriarhiei Române.

Categoria I – Lucrări psaltice: Concurenţii vor realiza o lucrare unitară, cuprinzând cântări din slujba Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, selectate în Anexa 2 din conceptul evenimentului. Lucrarea va fi în primă audiţie şi nepublicată până în prezent.

Categoria a II-a – Lucrări religioase armonice/polifonice: Concurenţii vor realiza o lucrare unitară, pentru cor mixt sau de voci egale, a cappella, folosind textul condacului Întâmpinării Domnului (alcătuire a Sfântului Roman Melodul): Cel ce ai sfinţit pântecele Fecioarei cu naşterea Ta şi mâinile lui Simeon le-ai binecuvântat precum se cuvenea, la vreme venind, ne-ai mântuit şi pe noi acum, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte pe dreptcredincioşii pe care i-ai iubit, Cel ce singur eşti iubitor de oameni. Lucrarea va avea caracter bisericesc, va fi în primă audiţie şi nepublicată până în prezent.

Calendarul desfăşurării festivalului-concurs este următorul:

  • Preînscrierea concurenţilor (termen – 31 mai 2023);
  • Înscrierea concurenţilor (18-22 septembrie 2023 – Secţiunea A. Interpretare; 25-29 septembrie 2023 – Secţiunea B. Compoziţie);
  • Evaluarea lucrărilor (2-6 octombrie 2023 – Secţiunea B. Compoziţie);
  • Etapa mitropolitană (2-13 octombrie 2023 – Secţiunea A. Interpretare);
  • Etapa naţională (25-27 octombrie 2023).

Mai multe informații despre competiţie sunt disponibile aici.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/a-inceput-festivalul-concurs-laudati-pe-domnul-se-pot-inscrie-grupuri-psaltice-de-la-seminarii-si-licee-teologice/