Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici, prăznuit în cetatea Ineului în ziua pomenirii lui de peste an

Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ineu,Protopopiatul Ineu, păstorită de preot Zaha Adrian,protopopul Ineului și de preotul slujitor Turean Dan, s-a aflat în zi de aleasă sărbătoare prin cinstirea Sfântului Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici  în 24 de zile ale lunii Aprilie.

La ceas de seară ,credincioșii parohiei precum și din împrejurimi au participat la slujba Vecerniei cu Litie și la procesiunea organizată în jurul Bisericii în sunetul  clopotelor și în cântul celor de la strană pe lângă celelalte sfinte odoare, s-a purtat icoana Sfântului Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici de către profesorii de religie Gașpar Marcel și Marius Jurcă.
La momentul potrivit s-a săvârșit slujba Utreniei și a Dumnezeieștii Liturghi, unde au participat credincioșii parohiei ,mulți dintre aceștia împărtășindu-se cu Sfintele Taine.
Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici, s-a născut pe meleagurile Ineoane  în anul 1620 , a trăit o bună parte din viață alături de oamenii locului , lăsând in istoria vie a locului, faptele ,minunile și mai ales dragostea față de Dreapta Credință ,prin exemplul de mărturisire din timpul vieții Sale.
Din dragoste față de Sfinții Lui Dumnezeu ,Parohia Ineu în vremuri de grea încercare pentru lume, oameni si țara , în 15 Septembrie 2020 cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la martiriul sfântului , a primit spre închinare și cinstire permanentă o icoană a Sfântului Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici, UNICAT, realizată in Sfânta Mânăstire Vatoped din Sfântul Munte Athos-Grecia.
In plină pandemie, aceasta icoană a fost întâmpinată de mulțime mare de credincioși care au văzut in ea un licăr de scăpare , un izvor de tămăduire pentru frica si nesiguranța care a cuprins in acele vremuri sufletele întregii făpturi.
Prin cuvântul rostit de preotul Zaha Adrian cu ocazia întâmpinării icoanei, acesta a făcut o comparație , între reîntoarcerea sfântului in locul natal în timpul epidemiei de holeră și aducerea icoanei în contextul pandemiei actuale. Sfântul s-a întors acasă când a fost holeră , astăzi sfântul se întoarce la Ineu in timpul acestei pandemii, ca să ne elibereze de frică, de teamă. Icoana lui este o mângâiere pentru toți credincioșii si un semn al speranței ca așa cum in acele timpuri oamenii au trecut peste holeră vom trece și noi cu bine peste aceasta pandemie , având credință in Dumnezeu.
In încheiere, părintele Zaha Adrian a mulțumit celor prezenți si a rostit câteva îndemnuri folositoare pentru suflet legate de viata si minunile sfântului atât de iubit de ineoani.
Pr. Zaha Adrian