CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA ȘIAD, PROTOPOPIATUL INEU

În Duminica a – VI-a după Rusalii, în data de 16 iulie 2023, din încredințarea întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, ÎPS Timotei,  în parohia Șiad, din protopopiatul Ineu, s-a întrunit sub coordonarea Părintelui Ic. Morar Ioan, cercul pastoral-misionar nr. 2- Beliu.

S-a săvârșit pentru credincioșii din Șiad, Taina Sfântului Maslu, atât de necesară pentru tămăduirea trupească și sufletească. Au participat următorii preoți: pr. Morar Ioan –parohia Beliu, pr. Sas Radu –Groșeni, pr. Sbîrcea Daniel Constantin – Agrișul Mic, pr. Culda George – Vasile Goldiș, pr. Iercoșan Cosmin –Șiad, pr. Monea Nicolae –Tăgădău, pr. David Flavius – Seliștea, pr. Chivulescu Răzvan – Craiva, pr. Bobeica Ovidiu – Ciuntești, pr. Vatrici Ioan –Răpsig, pr. Ardelean Petru – Chișlaca, pr. Drăgan Marcel Dorin -Hășmaș, pr. Iercoșan  Marius –Bocsig Gară, pr. Trînc Teofil Nicușor –Susag, Oprișa Ovidiu – Rogoz de Beliu, pr. Iercoșan Ticu -pensionar .

Tematica pentru luna iunie a fost „Cântarea religioasă în Sfânta Scriptură”.  Părintele Drăgan Dorin Marcel din parohia Hășmaș, conform programării,  a ținut cuvântul de învățătură unde a arătat potrivit Sfintei Scripturi că încă din cele mai îndepărtate vremuri, oamenii au simţit nevoia să-şi exprime sentimentele adânci îndeosebi prin cântări astfel: îngerii si sfintii din ceruri neîncetat slăvesc pe Dumnezeu prin cântări de laudă (Isaia 6,23; Apocalipsa 15, 1-3);  Lumea s-a creat în cântecele îngerilor (Iov 38, 4-7);  Abel, fiul lui Adam se spune că era păstor de oi şi cânta din fluier (Facere 4, 2); Moise după ce a trecut Marea Roşie, despărţind apele cu toiagul, a înălţat imn de laudă lui Dumnezeu (Ieşire 15, 1-19); Proorocul David a scris psalmii (se cântau  la slujbele cortului sfânt şi din vremea lui Solomon (900 î.Hr), la  templul sfânt). De aceea, psalmii care au fost socotiţi inspiraţi de Dumnezeu  şi aşezaţi într-un canon numit Cartea Psalmilor, în Sfânta Scriptură. În zilele noastre mulţi psalmi ai lui David sunt întrebuinţaţi la aproape toate laudele bisericeşti şi la Sfintele Taine; în acordurile armonioase ale harpei lui David, tristetea si melancolia lui Saul dispăreau si buna dispozitie înlocuia duhul cel rău care-l mistuia (I Regi 16, 23); Cântările îngerilor s-au auzit în noaptea Nasterii Mântuitorului (Luca 2,14); Mântuitorul Hristos si Sf. Apostoli cântau psalmi (Matei 26,30; Marcu 14,26); Sf. Ap. Pavel îndeamnă: ”…să vă umpleti de Duhul. Vorbiti între voi în psalmi si în laude si în cântări duhovnicesti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.” (Efeseni 5,19);

La final părintele Cosmin Iercoșan, din parohia Șiad, în calitate de gazdă a cercului misionar, a salutat cu frățească dragoste preoții participanți, mulțumind lui Dumnezeu și enoriașilor pentru împreuna-rugăciune.

Prof. Zau Raul Teodor