Doi noi Episcopi-vicari aleși de Sfântul Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 4 iulie 2023, în ședință de lucru, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul sesiunii de lucru, arhimandritul Paisie Teodorescu a fost ales Episcop-vicar patriarhal, iar arhimandritul Nectarie Petre a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.

Conform tradiției liturgice, lucrările sinodale au fost precedate de săvârșirea unei slujbe de Te Deum, oficiată în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de mulțumire, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a dat citire, în Aula Magna, apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând totodată programul, punctele de pe ordinea de zi, componența comisiilor sinodale și repartizarea lucrărilor înscrise în vederea aprobării de către plen: „În ordinea de zi avem mai întâi alegeri de ierarhi: alegerea unui nou Episcop-vicar patriarhal, în locul Preasfințitului Părinte Ieronim, care a fost ales anul trecut, în data de 5 iulie, Episcop al Daciei Felix, precum și alegerea unui nou Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. A fost deja aprobată această alegere, în mod excepțional, în 2017, dar nu s-a găsit imediat un candidat. De atunci până acum s-a căutat o astfel de persoană și, în cele din urmă, s-au găsit doi candidați. Apoi, avem Comisia pastorală, monahală și socială, cu mai multe temeiuri înscrise, iar Comisia teologică, liturgică și didactică are și ea destul de multe temeiuri. Celelalte două comisii au mai puține puncte pe ordinea de zi, dar multe dintre punctele aflate la primele două comisii sunt mai mult informative: se aduc la cunoștință numeroase activități săvârșite sau decizii ale unor instituții de stat care privesc și viața Bisericii”.

În continuare, lucrările în plen au fost suspendate, ierarhii întrunindu-se în comisiile sinodale, în mai multe săli ale Palatului Patriarhiei, pentru întocmirea referatelor privind problemele repartizate fiecăreia. Astfel, Comisia pastorală, monahală și socială s-a întrunit în Salonul „Sfântul Ioan Casian”. Comisia teologică, liturgică și didactică s-a întrunit în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”. Comisia canonică, juridică și pentru disciplină s-a întrunit în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

După reluarea ședinței în plen, a avut loc alegerea unui nou Episcop-vicar patriarhal și a unui nou Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, alegeri prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În postul vacant de Episcop-vicar patriarhal a fost ales prin vot secret părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, cu 39 de voturi valid exprimate. Noul ierarh ales va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Arhimandritul Paisie Teodorescu a mulțumit Preafericirii Sale și membrilor Sfântului Sinod pentru alegerea în demnitatea arhierească, subliniind totodată responsabilitatea semnificativă adusă de această nouă slujire: „Privesc această alegere ca pe o ascultare și ca pe o chemare la o mai intensă slujire. În Biserică trebuie să facem ascultare pentru păstrarea bunei rânduieli. Modelul nostru suprem de ascultare este Hristos Domnul, Noul Adam, iar condiția de a ne menține pe calea Sa este ascultarea. Mântuitorul este și modelul suprem de slujire față de Dumnezeu și față de oameni. De aceea, Biserica, fiind întemeiată pe slujirea iubitoare și jertfitoare a lui Hristos, este ea însăși slujitoare. Noi toți, clerici și credincioși, suntem slujitori față de Dumnezeu și unii față de alții. Totodată, această alegere și promovare este, evident, și o mare onoare, care vine însă cu o și mai mare responsabilitate. De aceea, Preafericirea Sa spune adesea că o demnitate mai mare înseamnă o slujire mai grea, în sensul că orice promovare, mai ales în Biserică, presupune o angajare mai intensă a slujirii și a responsabilității. Orice apreciere sau promovare nu este răsplata unor calități sau a unor lucrări trecute, ci presupune ca lucrarea viitoare să fie demnă și să se ridice la nivelul așteptărilor cu care am fost încredințați. Adresez cu recunoștință mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru chemarea la această slujire și pentru încrederea acordată. Mulțumesc ierarhilor care m-au învestit astăzi, prin votul lor, în această nouă treaptă de slujire, și făgăduiesc cu smerenie că voi împlini această nouă ascultare cu bucurie, cu fidelitate față de Biserică și cu credință mare în ajutorul lui Dumnezeu”.

De asemenea, în postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale a fost ales prin vot secret părintele arhimandrit Nectarie Petre, cu 38 de voturi valid exprimate. Noul ierarh ales va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Nectarie de Britania.

La rândul său, arhimandritul Nectarie Petre și-a exprimat recunoștința pentru alegerea în această nouă demnitate: „Aduc mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toată binecuvântarea pe care a revărsat-o asupra mea în cei 27 de ani de mănăstire și, bineînțeles, mulțumesc pentru această zi cu totul specială. Întâi de toate, țin să mulțumesc Preafericirii Voastre pentru încrederea acordată pe parcursul celor 7 ani de stăreție la Mănăstirea Crasna și pentru binecuvântarea de a mă întoarce în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Îmi exprim recunoștința și față de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif, care în urmă cu 21 de ani m-a primit ca tânăr ierodiacon ca să îmi pot continua studiile la Institutul Saint-Serge din Paris. Am trecut prin multe ascultări, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, și mă rog lui Dumnezeu să fiu un ajutor pentru Arhiepiscopia Europei Occidentale, pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și, implicit, pentru diaspora română. Drumul care mi se deschide astăzi este, cu siguranță, unul greu, dar vă cer tuturor rugăciunea care să fie temeiul acestui început. Acesta trebuie să fie și un moment de bucurie și vă mărturisesc sincer că mă bucur și că aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru tot”.

Patriarhul României a adresat felicitări celor doi ierarhi aleși, dorindu-le slujire rodnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodocși români.

În a doua parte a zilei, lucrările Sfântului Sinod au continuat, fiind prezentate referatele comisiilor sinodale de către raportorii acestora în plenul Sfântului Sinod.

Emilian Apostolescu

https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/doi-noi-episcopi-vicari-alesi-de-sfantul-sinod-181927.html