Patriarhul Daniel, mesaj la Consfătuirea ASCOR: Vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis vineri un mesaj la deschiderea Consfătuirii Naționale ASCOR, desfășurate la București între 14 și 16 iulie 2023.

Mesajul Preafericirii Sale a fost citit în Amfiteatrul „I.G. Coman” al Facultății de Teologie din București de către Preotul Profesor Nicușor Beldiman, Consilier coordonator al Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

Redăm mesajul integral:


Bucuria comuniunii și dinamica tinerilor ascoreni în ajutorarea persoanelor vârstnice

Organizarea Consfătuirii Naționale a Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.) în contextul anului 2023, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al pastorației persoanelor vârstnice, reprezintă o bună ocazie pentru evaluarea activităților desfășurate până în prezent, dar și pentru proiectarea altora noi, în perspectiva intensificării misiunii tinerilor în viața Bisericii.

Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica șȘcoala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni.

Biserica Ortodoxă Română, prin infrastructura de care dispune, oferă tinerilor spațiul necesar și posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de participare asumată, într-un proces creator, cu o finalitate bine determinată de formarea personalității lor. Prin intermediul programelor de tineret organizate de Biserică, atât în țară, cât și în străinătate – tabere, pelerinaje, burse de studiu și multe activități sociale dezvoltate în parohii – tinerii au șansa de a-și cultiva încrederea în sine și în semeni, respectul și iubirea față de oameni și natură, consolidându-și viața de comuniune, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserică, identitatea și demnitatea națională în dialog internațional.

La nivelul Patriarhiei Române, dinamizarea activităților de tineret reprezintă o prioritate, cu următoarele obiective: oferirea unui cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, ca membri ai Bisericii, în care aceștia să învețe să comunice, să interacționeze și să se dezvolte armonios; oferirea unei alternative la metodele de petrecere a timpului liber, promovate de societatea contemporană; promovarea responsabilității sociale în rândul tinerilor; implicarea acestora în coordonarea activităților de voluntariat în eparhiile din care provin; formarea unor echipe de tineri care să dezvolte programe de tineret sub îndrumarea centrelor eparhiale; familiarizarea tinerilor cu specificul fiecărei zone a României.

Grija pentru bătrâni, copii și săraci arată gradul de civilizație și profunzimea trăirii creștine a unui popor. Din acest punct de vedere, ne preocupă starea de abandon social și dezinteresul față de bătrâni (părinţi şi bunici), pe care le constatăm în societatea de astăzi.

Comunitatea umană tradițională a avut în vedere dintotdeauna persoanele vârstnice, considerându-le pe acestea nu o povară, ci un izvor de binecuvântare şi înţelepciune, dar și de iubire milostivă, prin participarea lor la educaţia copiilor şi a tinerilor.

Prin tinerii ei, Biserica este chemată să-și înnoiască programul pastoral cu privire la persoanele vârstnice, să implementeze metode misionare actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile și așteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie continuată creșterea și educarea adolescenților, în vederea protejării persoanelor vârstnice, pentru a nu le abandona în centre de asistență, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți: bătrânii au nevoie de o consolare și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor.

În acest sens, ne sunt cunoscute și apreciem în mod deosebit activitățile de voluntariat organizate de tinerii ascoreni în folosul persoanelor vârstnice, care nu mai au pe nimeni, prin susținerea unor acțiuni umanitare, precum: asigurarea cumpărăturilor de strictă necesitate, sprijin material și emoțional, consiliere psihologică și alte servicii de îngrijiri la domiciliu, aducând prin toate acestea alinare, încurajare și speranță.

Însă, ceea ce este şi rămâne esenţial în toate aceste activităţi trebuie să fie bucuria pe care o oferă întâlnirea tinerilor cu iubirea lui Hristos atât în rugăciune, cât şi în acţiune, în conlucrare pentru a aduce bucurie oamenilor. Întrucât Hristos cel Înviat este „Bucuria cea veşnic㔄Lumina lumii” şi „Păstorul cel Bun”, Apostolul neamurilor ne îndeamnă: Bucuraţi-vă pururea în Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi-vă (Filipeni 4, 4).

Totodată, vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină, care poate fi descoperită numai în Biserică, deoarece aici ea are valoare de icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate, iar sfinţii Bisericii sunt modele de viaţă în Hristos şi rugători pentru toți tinerii din lume.

Cu aceste gânduri, vă urăm bun venit la Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români și ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască tuturor pace și bucurie, răbdare și curaj în mărturisirea și trăirea credinței strămoșești.

Cu părintești binecuvântări,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/patriarhul-daniel-mesaj-la-consfatuirea-ascor-va-incurajam-sa-cultivati-cu-bucurie-iubirea-fata-de-familia-crestina/