Ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, obștea Mănăstirii Hodoș-Bodrog și o mulțime de pelerini au fost în această seară de 14 august, în Ajunul Adormirii Maicii Domnului, pe ”Drumul Crucii”.

Undeva în jurul orei 16.00 am pășit pe poarta Mănăstirii. Curtea, deja însuflețită de cei care, nerăbdători, ajunseseră cu mult înaintea noastră. Privind din când în când spre poarta pe care tocmai intrasem îi vedeam pe ei, pe pelerini, lesne de recunoscut după cele cu ei purtate: scaune, pături, pernițe… semn că noaptea și-o vor petrece prohodind-o aici pe Maica noastră, a tuturor. Doi dintre ei, veniți din aceeași zonă a țării își șopteau cu bucurie mănăstirile vizitate în ultimul timp… cam toate de prin Moldova.

Sâmbătă seara, în Cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Slujba Privegherii de la hramul Paraclisului Facultății de Teologie din Arad, spunea despre pelerinaj că înseamnă credință, înseamnă nădejde, înseamnă dragoste și înseamnă smerenie. Deloc greu de descoperit toate acestea pe chipurile multora dintre pelerinii veniți de astăzi pe Calea Bodrogului. În definitiv, „Pelerinajul este o întâlnire a noastră cu Dumnezeu. Mai întâi Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pelerin spre noi, iar acum creștinul merge în pelerinaj spre Mântuitorul lumii…”, mai spunea atunci Preasfinția Sa. Cum altfel să fi fost chipurile întâlnite?

În astă seară, la apusul soarelui, pe ”Drumul Crucii” de la cea mai veche mănăstire din țară, în pelerinajul vieții spre Mântuitorul lumii, prin cele 14 opriri în rugăciune la cele 14 troițe, Maica Domnului descoperea un nou răsărit tuturor celor care răspundeau chemării sale la o viață cu și pentru Dumnezeu.

În Cuvântul de învățătură așezat la sufletele credincioșilor, Preasfințitul Părinte Emilian i-a încredințat că „Iisus Hristos, Izvorul vieții, ne oferă prin Maica Sa Preacurată și prin Biserică dragoste, iertare și viață veșnică”, însă noi „trebuie să avem credință, dragoste și nădejde”. Credință, dragoste și nădejde care, în suflete și fapte ne pavează calea spre o viață autentică.

CUVÂNTUL IERARHULUI

Adormirea Maicii Domnului – chemare la viața autentică

„Pentru noi ce care suntem aici, Praznicul Adormirii Maicii Domnului începe cu săvârșirea sfintelor Slujbe, în cea mai veche mănăstire din țară, atestată documentar (1177), Mănăstirea Hodoș Bodrog, unde se află Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni.

Ne închinăm cu credință, dragoste și nădejde la Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Hristos (Catapeteasmă), Care este așezat pe brațul ei stâng, iar cu brațul drept îl arată lumii.

Icoana Adormirii Maicii Domnului, icoană care se pictează în general, paralel cu Catapeteasma, deasupra ușii de la intrarea în biserică (pronaos), arată cum Hristos Domnul poartă acum în brațele Sale sufletul Maicii Domnului și se uită cu dumnezeiască dragoste și respect spre trupul ei care trece prin moarte, pentru a se muta și odihni în sfințenia vieții veșnice – Împărăția Cerurilor.

Troparul Praznicului: „Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre”, pune în evidență faptul că Fecioara Maria este Maica vieții, iar Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14,6).

La Slujba Prohodului Maicii Domnului, cântăm:

În mormânt, Viață,

Pus ai fost, Hristoase,

Și a vieții Maică-acum intră în mormânt

Și se mută la viața cea de sus” (Prohodul Starea I, 1).

Ce este viața? Ne întrebăm…! Răspunsul ni-L dă Domnul Iisus Hristos: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).

Cei patru Evangheliști ne arată cum contemporanii Domnului au beneficiat de mult ajutor dumnezeiesc oferit tuturor, indiferent de vârstă, etnie, gen, apartenență politică și socială. Mulți tineri înviați (cf. Luca 8:41-56; Luca 7:11-17; Ioan 11:1-45; Matei 27,52) și mulțimi nenumărate de oameni (cf. Ioan 21,25), au fost vindecate de diferite boli și neputințe: orbi, șchiopi, paralizați, demonizați, fricoși, bogați, săraci, păcătoși, fapte săvârșite de Domnul Iisus Hristos.

Sfânta Tradiție ne istorisește multele minuni și vindecări, adică ajutorul Maicii Domnului dăruit celor care se roagă ei, ce se închină cu credință și nădejde la Icoanele ei, care se află în întreaga lume.

Iisus Hristos, Izvorul vieții, ne oferă prin Maica Sa Preacurată și prin Biserică dragoste, iertare și viață veșnică, iar noi trebuie să avem credință, dragoste și nădejde: „Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov 5,15).

Nădăjduim că participarea noastră la Sfintele Slujbe, rugăciunea intensă și dragostea jertfelnică, ne vor învrednici de iertarea de păcate, de vindecare și dobândirea vieții celei veșnice.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, la Mănăstirea Bodrog, în Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

14 august 2023, Ajunul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Mănăstire Hodoș-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului, Slujba Vecerniei cu Litie, Utrenia și un binevenit Drum al Crucii în timpul căruia chemați am fost, fiecare în parte și toți împreună, ca privind spre Adormirea Maicii Domnului să tindem spre viața autentică.

Cu și pentru Dumnezeu și, cum altfel, decât cu ajutorul și îmbrățișarea Maicii Domnului.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/8213/foto-ps-emilian-obstea-manastirii-hodos-bodrog-si-o-mare-de-pelerini-pe-drumul-crucii-in-ajunul-adormirii-maicii-domnului