Un aristocrat și un promotor al științei românești – academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici (1923-2023)

Patriarhul Daniel transmite un mesaj de condoleanțe la trecerea în veșnicie a academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici, duminică, 20 august:

Un aristocrat și un promotor al științei românești – academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici (1923-2023)

Am primit cu tristețe vestea trecerii din această viaţă, în ziua de 20 august 2023, la venerabila vârstă de 100 de ani, a distinsului academician Constantin Bălăceanu-Stolnici, autentică personalitate intelectuală, reputat medic neurolog, profesor universitar de Neuropsihologie şi Anatomie a sistemului nervos, membru al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Medicale din România.

Personalitate științifică marcantă pentru generații de medici și intelectuali români, provenind dintr-o ilustră familie boierească a cărei amplă istorie împletită cu istoria țării a consemnat-o în lucrarea „Saga Bălăcenilor”, venerabilul academician rămâne și autorul unei opere științifice care a îmbogățit real spațiul cercetării medicale și interdisciplinare din România.

În calitatea sa de harnic academician, de efor testamentar al Așezămintelor Brâncovenești (Biserica „Domnița Bălașa”), de membru (temporar) al Adunării Naționale Bisericești și al Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Constantin Bălăceanu Stolnici a promovat patrimoniul cultural naţional și filonul lui creștin, subliniind constant relația firească și benefică dintre Biserică și Academie, dintre credință, rațiune și cultură.

Cu profunde sentimente de compasiune pentru urmașii săi, pentru prietenii şi colegii din Academia Română, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viaţa (cf. Ioan 11, 25), să ierte și să odihnească sufletul academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/un-aristocrat-si-un-promotor-al-stiintei-romanesti-academicianul-constantin-balaceanu-stolnici-1923-2023/