Amintirea eroilor evocată la Vânători, Arad

Nu-l uitați

Poem – Nichita Stănescu

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,

Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă,

Ca şi cum ar fi viu între noi,

Ca şi cum s-ar fi întors acasă.

De fapt el s-a întors dintre noi întâiul,

Numai că s-a întors puțin mai ostenit

Și pe un pat nevăzut și-a așezat căpătâiul

Lângă veniții acasă din mit.

El și-a făcut lucrul lui și acum

Poate că îi e sete, o sete arzând

Ora până la noi, ca un fum.

Deci lăsați pentru el să cadă viu pe pământ.

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,

Strigaţi-l din când în când pe nume,

Ca şi cum ar fi viu printre noi

…Şi atunci el va surâde în lume.

Ziua de pomenire a eroilor, prilej de a ne aduce aminte de eroi și de a-i cinsti așa cum se cuvine, ne aduce din nou într-un cadru aparte, cu o atmosferă liturgică în care experimentăm un sentiment de duioşie şi solidaritate cu actul jertfelnic al celor care și-au dat viața pentru patrie. Prin credința, curajul și jertfa lor, eroii au contribuit la consolidarea conștiinței și a demnităţii naționale, la realizarea unităţii statului și la păstrarea valorilor tradiționale și spirituale.

Această pomenire a tuturor eroilor în ziua de sărbătoare a Înălțării Domnului are multe înțelesuri duhovnicești. Există permanent o legătură între Cruce și Înviere, între suferință și biruință, între smerenie și slavă, între umilinţă şi glorie. Precum Hristos Domnul suferă Pătimirile Sale, apoi răstignirea pe cruce, moartea și îngroparea, iar a treia zi înviază din morți și apoi Se înalță întru slavă, trecând mai întâi prin suferință şi moarte și devenind biruitor, tot astfel, eroul parcurge calvarul suferințelor, gustând din ierburile amare ale martiriului, ca la final să se împărtășească desăvârșit de lumina și slava Lui Hristos alături de care a trecut prin moarte la viață și de pe pământ la cer în chip biruitor. Suntem convinși că aceia care s-au jertfit pentru neamul românesc sunt binecuvântaţi de Dumnezeu pentru iubirea lor smerită și jertfelnică și cinstiţi de poporul român, deoarece libertatea și unitatea unui popor sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie cultivate, păstrate şi apărate. Întreaga istorie a poporului român este o istorie a jertfei și a biruinței, a Crucii și a Învierii.

Eroii au trecut cu demnitate de hotarele acestei lumi, lăsându-ne modelul şi convingerea că istoria unui neam este pentru fiecare o istorie a slujirii acestuia. Pentru aceasta, gloriile lor au rămas neperitoare.

Fie ca toţi eroii neamului, pentru rugăciunile Sfintei Biserici, să se înregimenteze în rândul sfinţilor militari din Împărăţia lui Dumnezeu!

Pr. Adrian Hanțiu