Cerc pastoral – misionar în parohia Pilu

Duminică, 16 iunie, a șaptea după Paști, în parohia Pilu a avut loc o nouă întrunire a preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș, coordonaţi de PC Părinte Daniel-Mirel Dumitru. Cu această ocazie, în biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ”, s-a oficiat începând cu orele 18.00 Taina Sfântului Maslu de către preoții prezenți la întrunire.

Soborul preoților slujitori s-a constituit după cum urmează: Pr. Daniel-Mirel Dumitru-parohia Chişineu-Criş I, Pr. Traian Moțiu-preot pensionar, Pr. Viorel Boțoc – parohia Socodor, Pr. Gabriel Gosta – parohia Șimand,  Pr. Florin Borca – parohia Șepreuș, Pr. Dan-Viorel Albiş-parohia Chişineu-Criş II, Pr. Ovidiu Ardelean- parohia Șiclău, Pr. Cătălin Tulcan – parohia Socodor, Pr. Nicolae Vidican-parohia Mişca, Pr. Mihai Oprea – parohia Țipari,  Pr. Adrian Hanțiu – parohia Vânători, preotul paroh Sandu Costin și părintele diacon Florin- Adrian Pavel – parohia Chișineu-Criș I.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Gabriel Gosta de la parohia Șimand , care în cuvântul său, rostit pe marginea textului evanghelic al acestei duminici, a reliefat cele mai importante semnificații teologice și duhovnicești care reies din Rugăciunea Arhierească pe care , înainte de Patima Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a rostit-o în grădina Ghetsimani, învățături care sunt sistematizate în Simbolul de credință Niceeo- constantinopolitan și pe care credincioșii le mărturisesc prin viu grai ori de câte ori rostesc Crezul, aprofundând și înaintând astfel în cunoașterea lui Dumnezeu, care este singurul adevăr neperen al desăvârșirii omenești și cheia dobândirii vieții veșnice.

Preotul paroh, Sandu Costin a mulțumit în încheiere preoţilor şi credincioşilor prezenţi, susținând apoi referatele cu următoarele teme: ,,Prețuirea sănătății și a vieții ca daruri ale lui Dumnezeu’’ şi ,, Rugăciunile Sfinților Tămăduitori- expresie a dragostei de Dumnezeu și de oameni”. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Următoarea întâlnire a preoţilor din cercul misionar Chişineu-Criş va avea loc în data de 07 iulie , în parohia Șimand.

Pr. Daniel-Mirel Dumitru