Parohia Chişineu Criş II

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Chișineu-Criș (Pădureni)

 Preot paroh: Viorel Albiș

Tel: 0749.425417

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Parohia Chişineu Criş II ( Pădureni) este aşezată pe malul stâng al râului Crişul Alb, pe locul unde şoseaua naţională Oradea-Arad traversează râul Crișul Alb. În 1952 parohia a fost alăturată comunei pe atunci Chișineu Criș, ocupând partea de sud a acesteia. Localitatea Pădureni sau Erdeiș a fost ocupată de turci în 1552 până în 1702, timp în care locuitorii au fost nevoiți să se refugieze prin înprejurimi. În 1935 când s-a zidit casa parohiala in Pădureni, s-au găsit schelete ale iobagilor nimiciți în 1735. Din punct de vedere demografic, parohia diferă substanțial de cum era în secolele trecute, întrucât atunci majoritari erau etnicii maghiari. În 1756 Parohia Ortodoxa Română Pădureni era o organizație puternică și avea în fruntea pe preotul Mihai Cuc.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Nu există o dată precisă cu privire la zidirea bisericii parohiale, doar elemente păstrate din a doua jumătate a secolului XVIII ne fac să concluzionăm că ea datează din această perioadă și că e mai veche decât cea din Chișineu Criș I. Biserica a fost zidită din pereți de peste un metru grosime, aproape identică ca stil cu cea din Chișineu Criș I, ultima fiind sfințită de catre episcopul Pahomie în 1772. După al doilea razboi mondial, fosta comunitate Pădureni s-a dezvoltat foarte mult, întrucât s-au clădit blocuri cu patru etaje pentru locuitori, s-a amenajat un parc, s-au înființat  școli, licee, ateliere meșteșugărești de reparații auto, mobilă, tricotaj etc. Nivelul și stilul de viață  a populației a făcut salturi calitative în toate sectoarele. Lucrările de renovare dintre anii 2009-2010 au fost coordonate și executate de o echipă de meșteri condusă de Cervenschi Nicolae. Exteriorul este tencuit, iar interiorul pictat în tehnică frescă de pictorul bisericesc Popescu Constantin din Rădauți. Iconostasul și stranele sunt din lemn de cireș, sculptura fiind executadă de meșterul Ember Dan din localitatea Livada, din județul Arad. Târnosirea bisericii datează din 19 iunie 2011,  când Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului a sfințit lucrările de renovare, prin așezarea sfintelor moaște și ale icoanelor sfinților evangheliști la temelia Sântului Prestol și săvârsirea sfintelor liturghii arhierești, înconjurat de in sobor de preoți și diaconi.  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Construcția e masivă, cu turn de 1,5 metri, cu material din caramidă arsă, având stilul neobaroc în formă de corabie, cu iconostas din zid, însă nu se cunosc arhitectul și zidarii. În anul 1935 biserica a fost restaurată, turnul i-a fost înălțat și acoperit cu tablă, iconostasul a fost înlocuit cu unul de lemn, iar peretele despărțitor dintre pronaos și naos a fost dărâmat, rămânând doar la înălțimea de un mertu, pentru a permite femeilor să vadă slujbele mai ușor. Deasupra pronaosului s-a zidit un balcon pentru cor și tot interiorul a fost pictat în frescă. [PICTURA] Pictura este realizată în frescă de pictorul Ion Vlădescu din părțile Craiovei iar lucrările de renovare, din 1935, au fost realizate de meșterul Ioan Abraham din Ineu [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Ca obiecte de valoare istorico-artistică se pot enumera două icoane  a Mântuitorului și a Sfintei  Fecioare, realizate cu o pictură în ulei pe lemn, în stil bizantin,  datând din secolul XVIII. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții slujitori în parohia Chișineu Criș II se știu de prin 1900 : Ardelean Gheorghe, Aurel Moisă, Cuzman Dimitrie și Bereteu Florian. Din 1972 și pănă în 2015 a slujit aici pr. Lipovan Cantemir, sub îndrumarea  căruia biserica parohială a primit o nouă  înfătișare, fiind capital renovată în exterior și interior între 2009-2010. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ]

CIMITIRUL

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI În urma pensionării preacucernicului parinte Lipovan Cantemir, dupa o pastorație de 43 de ani, începând cu data de 1 august 2015, parohia Chișineu Criș II are un nou preot proh Albiș Dan Viorel, cel care a consemnat aceste rânduri, azi 26 august 2015.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM], [ADRESA] Chișineu Criș II, Str. Înfățișării Nr.22, [OFICIUL PAROHIAL]