Parohia Poienari

Parohia Ortodoxă Poienari

Hramul:Sfântul Ierarh Nicolae

Protopopiat Sebiş

Preot Paroh: Şerban Adrian-Ioan

Data şi locul naşterii: 2 septembrie 1982, Arad

Domiciliu:Poenari

Studii:Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad; Master Arad

Adresa de Contact: tel: 0741.596425

Număr de credincioşi: 59 familii cu 197 credincioşi,

Istoricul bisericii parohiale

Prima atestare documentară a localităţii Hălmagiu datează din anul 1390. Celelalte sate sunt atestate documentar după cum urmează: Satele Băneşti, Bodeşti şi Ioneşti în anul 1441, Brusturi în anul 1360, Cristeşti în anul 1464, Leasa, Tisa şi Ţărmure în anul 1439, Leştioara în anul 1477 şi Poenari în 1760-1762.

Prima atestare documentată a unui lăcaş de cult din Poienari pare a fi cel din secolul al XVIII-lea cînd este consemnată o biserică de lemn a cărui hram nu se cunoaşte iar mai târziu în anul 1818 este înlocuit tot cu o biserică de lemn ce purta hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Într-un document din Arhiva Episcopiei Aradului  este menţionat că pe peretele  exterior era însemnat anul 1818, dar tradiţia locală informează că biserica ar fi fost construită în anul 1796.De la această biserică au rămas mai multe icoane realizate de zugravul Constantin iar altele reprezintă analogii din picturile executate de zugravii Gheorghe şi Radu la bisericile din Hălmagiu

După mai bine de un secol în anul 1928 biserica a fost demolată iar în locul ei a fost construită una tot din lemn purtând acelaşi hram.

Biserica de lemn din Poienari, județul Arad a fost folosită până în anul 1928 cand a început construirea unei alte biserici de lemn și avea hramul Sfântul Nicolae.

În anul 1933 este atestată documentar acutala biserică ce poartă acelaşi hram iar în anul care a fost sfințită de Episcopul dr Grigore Comșa la acea dată.

Lista preoților slujitori

Preoții care au slujit și slujesc acestei parohi sunt următorii:

Filimon Popovici 1767

Spiridon Popovici 1767

Daniil Popovici 1767

Alexandru Popovici 1767

Ioan Jude senior care moare în 1848

Ioan Jude junior care moare tot în anul 1848

Zenovie Jude 1848-1870

Petru Miculița 1870-1910

Pretrișor-nu se cunoaște anul

Ștefan Șerban 1920

Dimitrie Manase 1929

Giurgiu Victor- nu se cunoaște anul

Sîrban Traian- nu se cunoaște anul

Bulea Petru 1972-2009

Briciu Nicolae 2009-2014

Șerban Adrian Ioan 2014-prezent

În anul 2009 biserica parohială întră într-un amplu preoces de renovare, care necesită costuri și eforturi din partea comunității parohiale dar cîţiva ani mai târziu, în anul 2013 Biserica actuală a fost pictată urmând să fie sfinţită.

Activitatea filantropică în trecut

Activitatea culturală și filantropică a parohiei în decursul vremii ținea mai mult de activitatea satului, de rugi, hramuri, nedei, toate într-o armonie și trăire autențică

Profilul actual al parohiei

Azi parohia mai deține încă două filii Țohești sat aparținător de Hălmăgel și Târnăviță, unde se depun numeroase activități pastorale și filantropice ținând seama de faptul că parohia este îmbătrânită și majoritatea veniturilor sunt din cele de la munca câmpului.

În cadrul Proiectului Masa bucuriei organizat de Arhiepiscopia Aradului cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu și în parteneriat cu SC Selgros SRL, în data de 04 august a.c. s-a organizat o acțiune caritabilă prin care au fost ajutate mai multe familii cu situații financiare precare din Parohia Ortodoxă Poinari Protopoliatul Sebiș.

De Praznicul Schimbarii la Față a Mântuitorului noastru Iisus Hristos, preotul paroh Serban Adrian Ioan, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a împărțit credincioșilor prezenți câte un mic dar din cele primite din partea Firmei Selgros.

Ținând seama de situația parohiei care se află întro zonă defavorizată, toți beneficiarii acestui proiect am fost bucuriși și mulțumiți de cele primite de la preotul paroh.

 

Filia Ţoheşti

Filia Ţoheşti aparţinând de localitatea Hălmăgel

Istoricul comunității parohiale

În anul 1755 este menţionată existenţa unei comunităţi ortodoxe şi a unei bisericii de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli. Se pare, după unele documente că în perioada anilor 1760-1762 comunitatea din Ţoheşti capătă amploare numerică.

 

Numele filiei aprținătoare de parohia Poienari

Numele localității Țohești vine ditr-o tradiție locală pe care istoricii nu au reușit să o dateze sau să prezinte etimologia acesteia.

Localitatea

Asemnei numelui filiei localitatea se numește Țohești aparținând de comuna Hălmăgel

Numărul de credincioși

Filia Țohești aparținătoare parohiei Poienari are biserica „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” și un număr de 30 de familii.

 

Istoricul bisericii parohiale

În anul 1755 este menţionată existenţa unei comunităţi ortodoxe şi a unei bisericii de lemn cu hramul Sfinţii Arhangheli. Se pare după unele documente că în perioada anilor 1760-1762 comunitatea din Ţoheşti rămâne fără biserică  însă într-o însemnare făcută la 28 septembrie 1768 pe filele unui exemplar al Cazaniei tipărite la Bucureşti în aceelaşi an, apare menţionată biserica din Țoheşti. (I C Panait Carte veche românească în Eparhia Aradului, în Episcopia Aradului. Istorie. Viaţa culturală. Monumente de artă. p. 121)

Această biserică urma să fie demolată ca în locul ei să se ridice totu una de lemn cu hramul Bunavestire, biserică ce datează până azi.

 

Lista preoților slujitori

Preoții care au slujit și slujesc acestei parohi sunt următorii

Daniil Popovicii 1767

Nicolae Păcurariu 1874-1877

Briciu Nicolae 2009-2014

Șerban Adrian Ioan 2014-prezent

 

Activitatea filantropică în trecut

Activitatea culturală și filantropică a filiei în decursul vremii ținea mai mult de activitatea satului, de rugi, hramuri, nedei, toate într-o armonie și trăire autențică

În anul 2010 cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Dr. Timotei Seviciu biserica din această filiie întră în ample activități de renovare și reparații iar pictura este executată în anul 2013.

După venirea noului preot în parohia Poienari și Filia Țohești a cunoascut o dezvoltare a vieții bisericești în această zonă

 

Cimitirul

Cimitirul se află în curtea bisericii după cum era tradiția locului și se păstrează și azi.

Cărți de patrimoniu

Biserica din Țohești deținea în cadrul obiectelor de patrimoniu o Cazanie de la București tipărită în anul 1768. Cu siguranță au mai circulat și alte cărți de cult prin aceste zone ținând seama că la Hălmagiu exista un copist de manuscrise a trit Popa Simion care se ocupa cu astfel de îndeletnicire. (Paul Krizner, Rolul cărților de cult în emanciparea națională, în Administrație Românească Aradeană. Studii din Banat și Crișana, vol IX, Colecția Slaviciana-serie nouă, Editura University Pres, Arad, 2014, p. 291)

Profilul actual al filiei

Astăzi filia este destul de săracă însă prin activitățiile social-filantropice încercăm să ajutăm comunitatea prin diferite moduri pastorale. Ea aparține de Parohia Ortodoxă Poienari unde preot paroh este Șerban Adrian Ioan.

Se depun mari eforturi de întreținere a bisericii dar și de ajutorare a credincioșilor nevoiași, existând o bogată activitate culturală și pastorală datorită bunei colaborări între oficiul parohial și autoritățiile locale.

poza pr  Serban Adrian Ioan