Parohia Susani

Parohia  Susani

Hramul  Înălţarea Domnului

Protopopiatul  Sebiş

Preot paroh Ancuța Dorel

Data şi locul naşterii: 13.09.1971, Loc. Sebiș

Domiciliu: Susani, nr. 61

Studii: Facultate și  Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Adresa de contact: 0745 614 401

Număr de credincioşi: 150

poza nr._-07

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE.

Satele Susani şi Nădălbeşti, parte componentă a comunei Igneşti, sunt la o distanţă de 11 km faţă de oraşul Sebiş. Din punct de vedere geografic, sunt aşezate în nord-estul judeţului Arad, într-o mică ramificaţie a depresiunii Zărandului, pe cursul superior de o parte şi de alta a pârâului Teuz. În partea de nord se află  Munţii Codru Moma şi în celelalte puncte cardinale este înconjurat de dealuri. Satul Susani datează dinainte de anul 1561,  atunci când câteva case răzleţe având formă de colibă au fost ridicate de primii locuitori. Primii băştinaşi ai acestor locuri erau aşezaţi pe dealuri înconjurate de păduri, la o distanţă una de alta, de 1- 4 km. Încă şi astăzi, ca o dovadă a spuselor celor în vârstă, aceste dealuri poartă numele celor care le-au locuit: dealul Bunulesc, după numele Bun, dealul Roşeşti după numele de Roşu, etc. Aceste nume provenind de la vechii băştinaşi, actualmente formează doar o parte de aproximativ 50 % din locuitorii satului, cealaltă jumătate fiind alcătuită din sătenii veniţi din alte regiuni ale ţării: Moldova, Maramureş şi Bistriţa. Vechii locuitori ai acestor dealuri se ocupau mai mult cu creşterea vitelor deoarece erau înconjuraţi de păduri. Încă dinainte de Primul Război Mondial aceşti locuitori au fost siliţi să părăsească dealurile, deoarece li s-a dat fiecărui om loc de casă pe vatra actualului sat şi astfel a luat fiinţă satul actual.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Anterior formării satului  actual, locuitorii aveau o biserică dinainte de 1754, aşezată pe aşa numitul teren „Vâlceauă” sau „Ţintirim”. Biserica era construită din lemn. Odată cu înfiinţarea satului de azi, biserica a fost mutată pe intravilanul cu nr. 78. În anul 1931, la 15 octombrie, s-a vândut turnul bisericii cu suma de 5000 lei, măcelarului Ioan Cedar; slujbele religioase se ţineau în şcoala primară. O biserică tot din lemn, s-a terminat în anul 1934. În 1947 s-a făcut devizul de reconstruire a zidurilor bisericii, prin înlocuirea celor din lemn, cu cărămidă arsă. Lucrarea a fost executată de Ioan Guia, căruia i s-a dat material lemnos din pădurea sătească şi din păşunea comunală. Lucrările au fost terminate în 1948, recepţia făcându-se în 1949. Devizul pentru realizarea picturii s-a făcut în anul 1967, iar pictura s-a realizat abia în 1971, de către pictorul Ioan Cosma din Timişoara, în tehnica tempera. Biserica parohială a fost târnosită în 1980 când preot era Bogăţeanu Adrian, iar biserica filiei Nădălbeşti a fost târnosită în anul 2007 pe vremea părintelui Mariş Gabriel. Renovări la biserică s-au făcut la Susani în anul 2008 (exteriorul bisericii), iar în 2010 iconostasul s-a sculptat şi s-a introdus încălzirea centrală, lucrări binecuvântate de Înaltpreasfinţitul Timotei Seviciu în 06.02.2011. În vara anului 2011 s-a schimbat acoperişul bisericii din Susani şi s-a betonat în jurul bisericii, s-au schimbat uşile bisericii. Dimensiunile sfântului lăcaș sunt de 18 m lungime și 7 m lățime.

În 1755 Nădălbeștiul n-avea lăcaș de cult; credincioșii frecventau biserica din Neagra. Înainte de 1760 nădălbeștenii își ridică o biserică din lemn, în 1825 era sfințită alta; va fi demolată în 1937, după care se va ctitorii actuala din zid cu hramul”Pogorârea Sfântului Duh” și cu dimensiunile următoare: 15 m lungime și 7 m lățime. La biserica Nădălbeşti s-a făcut  renovare exterioară în 2007 când s-a schimbat acoperişul şi s-a renovat tot interiorul bisericii (zugrăvit şi vopsit) şi s-au schimbat uşile. Lucrările au fost binecuvântate în anul 2015 de Înaltpreasfinţitul Timotei Seviciu.

ŞIRUL PREOŢILOR

Preoți la Susani au fost: Ion Popovici (1767), Atanasie Popovici (1767), Ilie (1786), Milentie Voicovici (=Voicu, 1834-1835), Moisă Ghergar (1848-1849), Alexandru Ghergar (1855), Damaschin Ștefan (1872-1876), Moise Bogdan (1898), Bădescu Ioan (1928-1950) a cărei primă profesie a fost cea de învăţător în Susani; el construieşte biserica din Nădălbeşti între anii 1938 – 1941, mai apoi pe cea de la Susani terminată în 1948; Grozavu (1950), Sirca Traian (1965-1975), Iercoşan Ioan (1975-1976), Tomozei Constantin, Gaica Alexandru (1980-1984), Bogăţeanu Adrian (1984-1992), Costea Vasile (1996-2000), Codrin Nicolae (2000-2002) şi Boita Iosif ca preoţi suplinitori, Maris Gabriel(2002-2009) şi Albiş Dan Viorel (2009-august 2015)[1].

Parohia nu deţine cimitir parohial.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT:  Școala confesională din Nădălbești avea în 1823 numai 14 elevi.

este de 150 de credincioși, din care 135 la Susani și 15 la Nădălbești.

 BIBLIOGRAFIE:

 VESA, Pavel, Bisericile de mir arădene între tradiție și modernitate, Arad 2000; Arhiva parohială.

[1] A se vedea – pentru Nădălbeşti – numele menţionate de P.VESA, Episcopia Aradului (1706-1918), Cluj-Napoca 2006, pp. 642 şi 666 (aproape ca şi cele de la Susani).
2 3

Filia Nădălbeşti

Hramul : Pogorarea Sfantului Duh

Număr de credincioşi: 20

Istoricul bisericii: La poalele munţilor Codru Moma se află situată parohia Susani, cu filia Nădălbeşti. Biserica parohială a fost construită din cărămidă în anul 1947, fiind mai apoi pictată în tehinca tempera în anul 1970 de pictorul Cosma Ioan din Timişoara, preot paroh fiind Traian Sirca. Biserica a trecut printr-un incendiu în anul 1990 arzând turla principală şi o bună parte din arhiva parohială, preot paroh fiind Iosif Bogăţean. Ulterior biserica a trecut prin mai multe renovări şi reparaţii, mai întâi în anul 2004, preot fiind Gabriel Mariş, sfinţindu-se odată cu lucrările de renovare ale bisericii şi troiţa sculptată din faţa bisericii precum şi în anul 2011 când a fost înlocuit iconostasul vechi cu unul nou, din lemn de tei şi paltin, sculptat de domnul Huţiu Crăciun şi pictat de pictorul Popescu Constantin. Tot în acel an s-a schimbat acoperişul şi s-au vopsit turlele bisericii şi s-a turnat beton armat în jurul bisericii, preot paroh fiind Albiş Viorel.

Biserica filiei Nădălbeşti a fost contruită în anul 1941, a fost târnosită de Înaltpreasfinţitul Timotei în anul 2007 sfinţindu-se şi lucrările de renovare efectuate sfântului locaş, preot paroh fiind Gabriel Mariş, iar între anii 2012-2014 au fost înlocuite atât acoperişul cât şi tavanul bisericii, primind o nouă faţă interioară, preot paroh fiind Albiş Viorel

Data construirii: Biserica Susani – 1947, Biserica Nădălbeşti – 1941.

Materialele din care este construita: Ambele au fost construite din cărămidă.

Evenimente mai deosebite din viaţa parohiei: Sunt menţionate în istoric.

Târnosirea ei: Susani – , Nădălbeşti – 2004.

Slujiri arhiereşti: Susani – 2004,2011 ; Nădălbeşti – 2007.

5 6