Vrednic slujitor şi iconom al tainelor lui Hristos Părintele Ioan Popa († 7 octombrie 2010)

Arhiepiscopia Aradului a pierdut zilele acestea pe unul dintre cei mai cunoscuți şi vrednici slujitori ai săi. Oricât de firesc deznodământul, mai ales la această vârstă de 81 ani, dintre care 56 de slujire sacerdotală, moartea neașteptată a părintelui iconom stavrofor Ioan Popa ne-a întristat profund. Doar o perioadă de suferință, în ultimele luni de viață, l-a despărțit de slujirea altarului drag sufletului său, al vechii Catedrale din municipiul Arad.

Alături de alți preoți venerabili, părintele Ioan Popa a fost în percepția preoților mai tineri și a credincioșilor, un reper al tenacității, distincției și elocinței în slujirea Bisericii lui Hristos, acea generație de preoți care și-au slujit cu devotament, demnitate și responsabilitate, credința și Biserica și neamul, în anii dictaturii comuniste.

S-a născut la Socodor, Judeţul Arad, în anul 1929. După şcoala primară, gimnazială şi liceală, a urmat şi absolvit, în anul 1954, Institutul Teologic din Sibiu. După terminarea studiilor este hirotonit preot pe seama parohiei Chier din protopopiatul Ineu, Jud. Arad. Datorită calităţilor sale şi activităţii meritorii, este promovat, în anul 1961, Protopop al Sebişului şi Gurahonţului de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu, pe atunci la cârma eparhiei arădane.

Remarcând calităţile şi abilităţile economic-administrative şi gospodăreşti deosebite ale părintelui Ioan Popa, Întâistătătorul Eparhiei din acei ani, vrednicul de pomenire Teoctist Arăpaşu, devenit Patriarh al României, îi încredinţează, în perioada 1966-1976, conducerea Sectorului Economic al Episcopiei Aradului, în calitate de Consilier economic.

De la revenirea sa în oraşul de pe Mureş (căci a locuit din anii şcolii şi ai studenţiei în cartierul Bujac), părintele şi-a legat activitatea pastoral-misionară şi sacerdotală de municipiul Arad, iar din anul 1976, vreme de 35 de ani, prin multiple realizări de Parohia Arad-Centru şi Catedrala Veche, unde va sluji chiar şi după pensionare.

După anul 1989 s-a implicat, cu o forţă şi pricepere remarcabile, în recuperarea anilor de restricţii, mai ales în latura social-caritativă. Spirit întreprinzător, neobosit, sfătos şi grabnic ajutător celor nevoiaşi, totdeauna impecabil în ţinuta sacerdotală, duhovnic al atâtor preoţi si al obştii credincioşilor, dintre care mulţi îl ascultau cu veneraţie, considerându-se „ucenici” ai săi, părintele Popa s-a preocupat de foarte multe familii sărace şi de copii ai străzii, organizând pentru aceştia colecte de alimente şi îmbrăcăminte în apropierea Praznicelor de Naşterea Domnului şi de Paşti. Pentru reuşita acestor programe sociale a înfiinţat Asociaţia femeilor creştin-ortodoxe „Cuvioasa Parascheva”. S-a preocupat de acordarea asistenţei spirituale pentru persoanele vârstnice, contribuind în ultimii ani la edificarea unei capele în curtea Centrului de îngrijire a vârstnicilor, Bunătatea, din mun. Arad.

În anul 1991 preotul Ioan Popa s-a numărat printre cei mai inimoşi iniţiatori ai construirii Catedralei Noi din Arad, în sprijinul căreia, cu binecuvântarea chiriarală, a pus bazele fundaţiei „Pro – Catedrala”, prin care a atras mulţi donatori care să sprijine financiar ridicarea acestui măreţ şi cerut edificiu bisericesc. Pentru vrednicia sa Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei i-a încredinţat multiple responsabilităţi legate de edificarea Catedralei, ca membru al Comitetului de Sprijin, fiind promovat o perioadă ca vicar administrativ la Centrul eparhial.

În cele trei seri de priveghere, la catafalcul celui răposat, în sala festivă a Parohiei Arad- Centru, s-au făcut slujbe şi rugăciuni de către preoţii din municipiul Arad şi împrejurimi, în prezenţa familiei şi a unui număr mare de credincioşi. Preacucernicul Părinte Traian Micoroi, Consilier administrativ-bisericesc la Centrul eparhial şi împreună slujitor la parohia Arad-Centru cu cel răposat, în cuvinte emoţionante, temeluite pe texte biblice şi patristice, a întărit şi mângâiat familia îndurerată şi a evocat virtuţile cu care a fost dăruit părintele Ioan.

Slujba prohodirii pentru răposatul Părinte Ioan Popa s-a oficiat Duminică, 10 octombrie, în Catedrala veche din Arad după săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor numeros de preoţi şi diaconi, în prezenţa membrilor familiei şi a unui impresionant număr de credincioşi. Din partea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei a exprimat cuvinte de apreciere pentru cel răposat şi de mângâiere şi condolare pentru familie, Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier social la Centrul Eparhial. Preacucernicul Preot Nicu Breda, protopop al Aradului, a subliniat prestigiul de care s-a bucurat părintele Ioan Popa între preoţii protopopiatului şi a transmis din partea acestora condoleanţe familiei. Preacucernicul Părinte Ioan Tulcan, preot paroh la Catedrala Veche a evocat personalitatea şi activitatea defunctului în multiple planuri, cu deosebire în latura pastorală şi socială, anii de împreună slujire la altar, realizările meritorii ale părintelui Popa în consolidarea spirituală a obştii credincioşilor parohiei. Părintele Ioan Popa lasă în urma sa un nume bun, o viaţă pilduitoare şi o activitate meritorie.

Fie ca Tatăl Ceresc să-i  aşeze sufletul generos şi bun între drepţii săi, să-l ierte şi să-l odihnească. (Pr. Vasile Pop)