Arhive din categoria: Itinerar Chirirhal

Duminica a 7-a după Paşti la Catedrala Veche din Arad

În Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Veche a Aradului.

Cuvântul de învăţătură a fost pus sub titlul ,,Unitatea Ortodoxiei” (bazat pe citirile scripturistice ale duminicii: Fp.Ap. 20; Ioan 17 şi Cazania duminicii), adică privind credincioşia faţă de lucrarea Mântuitorului şi învăţătura Sa, rodind în trăirea adevărată creştină. Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic aminteşte strădania continuă a Ortodoxiei de a păstra comuniunea dorită între bisericile ei nu doar în vremea sinoadelor ecumenice ci şi mai apoi până în vremea noastră prin legături frăţeşti evidente. În contemporaneitate pregătirea cu mare răspundere a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ce se ţine în acest an tocmai la praznicul Pogorârii Sfântului Duh, ce aminteşte de întemeierea Bisericii, dă o nouă perspectivă afirmării misiunii ortodoxe în lume. Biserica Ortodoxă Română înscrie o contribuţie însemnată la eveniment, îndemnând pe toţi slujitorii şi credincioşii ei la rugăciune stăruitoare pentru ajutorul ceresc la această împlinire, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa. Citiți în continuare

Sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor la Arad

În ziua sărbătorii Înălțării Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi catedrali.

Cuvântul de învăţătură al Ierarhului a fost pus sub titlul ,,Înălţare sfântă” (cf.citirilor scripturistice ale praznicului Fp.Ap. 1; Luca 24), însemnând adică o stare de râvnit prin tinderea spre absolut. Prin unirea firii dumnezeieşti cu cea omenească în Persoana Mântuitorului, cea din urmă însăşi este înălţată. Tocmai pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a coborât la starea noastră să o ridice din căderea de la demnitatea iniţială şi pe care nu o putea redobândi fără harul divin. Strădania omenească este trebuitoare în această înălţare şi ea poate dobândi valori maxime ca aceea a eroismului, a jertfirii de sine pentru tot ceea ce asigură progresul general, pacea şi ordinea lumii. De aici şi împletirea praznicului cu cinstirea eroilor, a amintit Înaltpreasfinţia Sa. Citiți în continuare

Slujire arhierească şi hirotonii în Parohia Berechiu

În Duminica a 5-a după Sfintele Paşti, numită și Duminica Samarinencei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la orele dimineţii a fost întâmpinat părintele Adrian Zaha, protopop al Ineului, înconjurat de toată suflarea satului, îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale, în Parohia Berechiu, Protopopiatul Ineu.  Chiriarhul, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”. Citiți în continuare

Sfânta Liturghie arhierească şi sfinţire de capelă mortuară în Parohia Sânnicolau Mic

În Duminica a 4-a după Paşti, credincioşii parohiei arădene Sânnicolau Mic, Protopopiatul Arad, au participat la un dublu eveniment ce a avut loc în parohia lor. La orele dimineţii, credincioşii parohiei, în frunte cu preotul paroh Gheorghe Gligor, s-au adunat în faţa bisericii pentru a-l întâmpina pe Întâistătătorul Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei. După aceasta, Chiriarhul arădean a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mc. Gheorghe”, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa oficialităţilor locale şi a mulţimii de credincioşi. Citiți în continuare

Slujire arhierească la hramul bisericii ortodoxe din Zădăreni

Sâmbătă, 21 mai, credincioşii din Parohia Zădăreni, Protopopiatul Arad, şi-au prăznuit ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena. Cu acest binecuvântat prilej, au avut deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Întâistătătorul Eparhiei arădene, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de soborul slujitor în frunte cu Protos. Dr. Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, de oficialităţile locale şi de tinerii îmbrăcaţi în frumoase straie populare. Citiți în continuare

Slujire arhierească şi sfinţire de muzeu etnografic în Parohia arădeană Dud

În a 3-a duminică după Paşti, a Mironosiţelor,  Înatpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială din satul Dud, Protopopiatul Ineu. La sosirea în localitate a fost aşteptat de soborul slujitor, avându-l în frunte pe părintele Adrian Zaha, protopopul Ineului. Citiți în continuare

Învierea Domnului sărbătorită de arădeni

Mii de credincioşi arădeni au participat la Slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie din ziua Praznicului Învierii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, oficiate de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi ai catedralei.

În seara zilei, pe platoul din faţa Catedralei Arhiepiscopale, Înaltpreafinţitul Timotei, înconjurat de oficialitățile locale și de preoţi din întreg cuprinsul eparhiei arădene, a întâmpinat venirea Sfintei Lumini, adusă de la Mormântul Domnului, din Ierusalim, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a rostit o scurtă alocuţiune. Citiți în continuare

Slujba ,,Prohodul Domnului” la Catedrala arhiepiscopală din Arad

Sute de credincioşi din Arad au participat în Vinerea Mare la Denia Prohodului Domnului săvârşită la Catedrala arhiepiscopală din municipiu. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Credincioşii prezenţi în număr mare au cântat împreună cu soborul slujitor cele trei stări ale Prohodului, după care într-o atmosferă de evlavie şi de reculegere au înconjurat sfântul locaş cu Sfântul Epitaf. Citiți în continuare

Duminica Floriilor la Catedrala arhiepiscopală din Arad

Catedrala arhiepiscopală din Arad a fost plină de credincioşi în Duminica Floriilor. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Cuvântul de învăţătură a fost pus sub titlul ,,Ramuri şi flori” (cf.citirilor scripturistice ale praznicului: Filip. 4; Ioan 12), potrivit numirii sărbătorii, simbolurilor acestora de tărie şi frumuseţe, arătând virtuţile pe care creştinii trebuie să le dovedească pentru primirea Mântuitorului în suflete. Sfintele citiri din zilele următoare ca şi cele premergătoare, istorisesc despre primirile pe care Mântuitorul le-a avut din partea celor din vremea Sa. Unii cu devotament, alţii cu nepăsare. Cei nevinovaţi, copiii şi cei în floarea vieţii, dau pilda cea mai grăitoare pentru recunoaşterea mesianităţii Mântuitorului. Cazania zilei îndeamnă la adevărata pregătire pentru primirea Sfintei Împărtăşanii spre a avea parte, desigur, de dobândirea Ierusalimului ceresc, a spus Ierarhul. Citiți în continuare