Micalaca veche II

Parohia: Arad Micălaca Veche II

Hramul: Naşterea Domnului

Protopopiatul: Arad

Preot paroh: PC Preot Mircea Bupte

Data şi locul naşterii: 03. 08. 1973, Arad

Domiciliu: Vladimirescu, str. Prieteniei, nr. 1

Studii: Studii Postuniversitare la Institutul de Teologie Ortodoxă Chambesy, Facultatea de Teologie Fribourg şi Facultatea de Teologie Geneva, 2001;  Licenţiat al Facultăţii de Teologie Arad, 1997

Adresa de contact: tel. 0728 963 073, e-mail: armirbis@yahoo.com

DSC00260

Preot slujitor: PC Preot Aurelian Popa

Data şi locul naşterii: 19.06.1977, Sântana

Domiciliu:

Studii:  Masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu; Licenţiat al Facultăţii de Teologie Arad,  promoţia 1999.

Adresa de contact:Tel: 0726 166 246, mail: aurelianpopa_sofi@yahoo.com

DSC00253

 

 

Scurt istoric al parohiei

Nr. de credincioşi: 4 816

Data construirii: în construcţie din 1998

Materialele din care este construită: cărămidă, mortar, ciment, lemn, acoperiş tablă de cupru

Evenimente mai deosebite din viaţa parohiei:

 • Punerea pietrei de temelie
 • Sfinţirea demisolului pentru oficierea sfintelor slujbe – 24 decembrie 2008
 • Sfinţirea crucilor de pe biserică şi turla clopotniţă
 • Sfinţirea clopotelor
 • Sfinţirea bisericii în interior pentru oficierea serviciilor religioase – Floriile 2012
 • Binecuvântarea începutului de lucrări la parcul bisericii de către ÎPS Timotei, având oaspete de seamă reprezentantul Preafericitului Daniel, Patriarhul României, dl. Aurel Drăguş;
 • Evenimentul prilejuit de încheierea lucrărilor la parc, încununat prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti de către ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului şi PS Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria, alături de soborul diaconilor şi preoţilor din cele două ţări, în prezenţa oficialităţilor române şi maghiare;

Slujiri arhiereşti:  Punerea pietrei de temelie, Sfinţirea demisolului – 24 decembrie 2008, Sfinţirea crucilor de pe biserică şi turla clopotniţă, Sfinţirea clopotelor, Sfinţirea bisericii în interior, Floriile anului 2012, Binecuvântarea începutului de lucrări la parcul bisericii, evenimentul prilejuit de încheierea lucrărilor la parc;

 • În ziua întăi a Praznicului Naşterii Domnului din fiecare an, la slujba Vecerniei, cu cuvânt de învăţătură, asistând la concertul de colinde susţinut în biserica parohiei;
 • La Praznicul Înălţării Domnului – Ziua Eroilor 2013
 • La 1 Decembrie 2013 – Ziua Naţională a României
 • La 6 decembrie 2013 – Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae – premierea elevilor participanţi la activităţile de olărit şi pictură din cadrul Proiectului transfrontalier;

Chiriarhul a participat la momentele de felicitare a membrilor corului în urma participărilor şi obţinerii argintului la concursurile internaţionale din Ohrid, Graz, Praga şi Riga.

Parohia Ortodoxă Română Micalaca Veche II

În Sedinţa din data de 24 noiembrie 1991, a Adunării Parohiale din Micalaca, preşedintele adunării, PC Părinte Demian Tudor, propune edificarea unei biserici ortodoxe române în zona 500 şi motiveză această necesitate întrucât în zona de locuinţe creată în ultimii 10 ani, există un număr mare de credincioşi ortodocşi. Totodată se arată faptul că Biserica Parohiei Ortodoxe  Române Micalaca Veche, situată pe strada Renaşterii, a devenit neîncăpătoare, mai ales la marile praznice împărăteşti  în decursul anului.

Cu ajutorul Sfintei Episcopii în data de 31.10.1991, Primăria Municipiului Arad emite un aviz favorabil cu nr.14185/31.10.1991, pentru construirea unei noi biserici. Consiliul Parohial Micalaca a hotărât în unanimitate să solicite Primăriei arădene atribuirea în tot a terenului parcului cunoscut sub numele de „23 August” , parc situat în cartierul Micalaca, zona 500. Terenul pe care se construieşte noua biserică a fost concesionat de la Consiliul Municipal Arad, în baza contractului încheiat, parohia achitând 15% din valoarea acestuia.

Având stabilită locaţia, s-a trecut la proiectarea bisericii. Proiectul a fost executat de SC RENOVATIO Arad, executant fiind SC Total Construct, având ca diriginte de şantier pe ing. Ardelean Ioan ( din 1993), iar din anul 2003, ing. Carmen Frunză. Construcţia noii biserici începe în anul 1994 odată cu edificarea Paraclisului  cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Paraclisul în forma actuală a fost construit de SC ICIM Arad. Apoi s-a turnat fundaţia bisericii a fost construită de CONAR Arad. Aceste realizări au fost împlinite de către toţi trei preoţii de la biserica de pe str. Renaşterii – PC Preot Pavel Goldiş, PC Preot Iacob Bupte şi PC Preot Emil Roman.

În ceea ce priveşte construcţia bisericii cu hramul „Naşterea Domnului”, nu s-a putut realiza în scurt timp deoarece erau necesare  obţinerea unor avize, eliberarea de documentaţie tehnică, aprobare, autorizare şi finanţare. Cum toate acestea nu au putut fi sincronizate din cauze independente de voinţa conducerii parohiei, este evident că procesul de construire a decurs destul de anevois.

În ajunul Crăciunului anului 2008 se sfinţeşte demisolul bisericii de către Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului.

Dacă la început oficierea slujbelor religioase se făcea în aer liber, la Paraclis, atât pe timp favorabil dar şi în anotimpul de iarnă, deşi nu era uşoară oficierea şi săvârşirea lor în mod corespunzător, după un timp relativ scurt, slujbele religioase au ajuns să se săvârşească în biserica propriu-zisă, la demisolul acesteia.

Urmează ridicarea  zidurilor  bisericii, ridicare care este anevoioasă şi se face sub atenta şi directa supraveghere a preotului Iacob Bupte. În acelaşi timp  se cumpără materialele pentru acoperişul Bisericii, cu tablă de cupru. Se cumpără  cele trei clopote,  pentru chemarea la Liturghie şi la rugăciune. Acestea au fost confecţionate în renumitul atelier de specialitate Grassmayer din Innsbruck (Austria), fiind amplasate în turla clopotniţă.

Iconostasul, Tronul Arhieresc, Tronul Maicii Domnului şi scaunele sunt din lemn de stejar şi sunt executate de către sculptorul I. Peiu din Moldova.

Odoarele (obiectele de cult, vasele, precum şi veşmintele) au fost donate de credincioşi din afara parohiei la stăruinţa doamnei Jeni Gana, iar candelabrele şi alte articole specifice cultului, au fost procurate din Grecia.

Datorită iniţiativei şi viziunii Părintelui Vicar Iacob Bupte care consideră că, cuvântul de învăţătură şi întărire sufletească are o forţă mult mai mare şi mai profundă dacă este însoţit de o cântare bisericească potrivită, cântare care ajunge direct în sufletul credincioşilor unde începe clădirea migăloasă şi durabilă a credinţei,   odată cu creşterea bisericii noi în cartierul Micalaca a crescut şi s-a dezvoltat corul Şcolii Generale nr.22 „Caius Iacob” dirijat de prof. Lödi Magdalena, cele două – Biserica şi corul – împletitindu-şi destinele, slujind aceluiaşi scop. Corul a fost cunoscut sub numele de Eufonia, Corul din Câmp, iar acum fiind denumit Corul Mixt „Naşterea Domnului” .

Floriile anului 2012 aveau să aducă credincioșilor din parohie o bucurie deosebită prin prezența, slujirea și binecuvântarea ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului în biserica propriu-zisă, nou construită. Din acel moment, cu atât mai mult, rolul benefic al bisericii pentru enoriași şi societate este reliefat prin activitatea slujitorilor sfântului altar în folosul tuturor.

Pentru desăvârşirea construcţiei bisericii şi înfrumuseţarea zonei, respectiv a întregului parc, biserica noastră a fost implicată în proiectul transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula- Ungaria, prin crearea unui Centru ecumenic. Proiectul HURO/1101/090/2.1.3 s-a realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 – 2013 (www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu), cu sprijinul Uniunii Europene și prin cofinanțarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv a Republicii Ungare și a României (www.huro-cbc.eu). Partenerii din proiect au fost: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, partener principal, Arhiepiscopia Aradului și Fundația Publică pentru dezvoltarea localității Otlaca Pustă.

Valoarea arhitecturală, împodobirea interioară a bisericii, prestigiul corului și frumusețea parcului este apreciată tot mai mult de închinători, vizitatori și trecători.

DSC00250

DSC00245

DSC00238

DSC00236

 

Istoricul  Corului Mixt „Naşterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Micalaca Veche II

 

Odată cu creşterea Corului de copii „Eufonia” compus din elevii Şcolii Generale nr.22 „Caius Iacob” dirijat de prof. Lödi Magdalena a început să se contureze noua biserică din cartierul Micalaca, devenind atât biserica cât şi corul doi fraţi într-o lumină,  având menirea să transmită prin armonia cântului şi a faptelor tradiţia bisericii milenare a poporului român din obârşia lui, vestigiile trecutului mereu sporite în decursul istoriei pentru  a putea fi transmise generaţiilor viitoare şi cele două şi-au împletit destinele slujind aceluiaşi scop. Corul a fost cunoscut sub numele de Eufonia, Corul din Câmp şi acum este denumit Corul Mixt „Naşterea Domnului” .

Corul Mixt „Naşterea Domnului” a fost înfiinţat în toamna anului 2000 datorită iniţiativei şi viziunii Părintelui Vicar Iacob Bupte. În viziunea dumnealui cuvântul de învăţătură şi întărire sufletească are o forţă mult mai mare şi mai profundă dacă este însoţit de o cântare bisericească potrivită, cântare care ajunge direct în sufletul credincioşilor unde începe clădirea migăloasă şi durabilă a credinţei.

Ca dirijor al formaţiei corale a fost numită profesoara Magdalena Lodi, care dirija în acel moment corul de copii  „Eufonia” al Bisericii ortodoxe Micalaca Veche.

În primul an de activitate   Corul Mixt Naşterea Domnului”  număra 30 de membrii, cu timpul acesta ajungând la 45 de membrii.

De la început a funcţionat ca un cor de cameră pe patru voci, având componenţă diversificată ca şi pregătire şi experienţă muzicală, situaţie des întâlnită în cadrul corurilor de amatori din cadrul parohiilor.

Un fenomen lăudabil este faptul că mulţi tineri formaţi în cadrul corului de copii menţionat mai sus îşi continuă activitatea corală în Corul Mixt „Naşterea Domnului”, alcătuind un nucleu de bază pe care se sprijină formaţia corală.

Repertoriul corului nostru cuprinde trei liturghii de mare circulaţie:

– Liturghia de Gavriil Musicescu

– Liturghia psaltică de Nicolae Lungu

– Liturghia psaltică de Gheorghe Cucu

Pe lângă acestea corul are în repertoriu un număr mare de pricesne pentru fiecare sărbătoare religioasă de peste an, colinde şi prelucrări de folclor.

De-a  lungul existenţei sale corul a luat parte la numeroase sărbători religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Române pe lângă care activează, a participat la sărbători ale cartierului Micalaca, a desfăşurat numeroase pelerinaje la mănăstiri renumite de pe tot teritoriul ţării şi a cântat în spectacole caritabile.

Legături deosebit de nobile şi strânse s-au înfăptuit între acest cor şi comunitatea românilor de pe lângă parohia Ortodoxă din Knittelfeld, Austria, corul fiind prezent în două ocazii deosebit de importante în viaţa acestei parohii, respectiv la târnosirea bisericii în anul 2009 şi sfinţirea picturii interioare (9 noiembrie 2013), dând răspunsurile liturgice în cadrul slujbelor.

Viaţa unei formaţii corale ca şi viaţa unui om este supusă adeseori anumitor provocări, care dacă sunt binevenite au un efect deosebit de bun prin faptul că întăresc, dau încredere în continuare drumului.

Astfel că începând cu anul 2011 partea cea mai curajoasă a corului alcătuită din 20 de membrii tineri  au hotărât să participe la un concurs coral internaţional din Ohrid, Macedonia, conduşi de tânăra profesoară Laura-Andreea Roşu. Entuziasmul şi profesionalismul lor a cucerit locul II la acest concurs.

În anii următori corul participă în fiecare an la concursuri corale internaţionale astfel :

– În anul 2012 participă la „The 22nd International Festival of Advent and Christmas music 2012 with Petr Eben´s prize – Prague, 30th november – 1st december, 2012, unde atât corul de cameră cât şi corul mixt au câştigat, fiecare un meritoriu loc II (Silver Diploma), interpretând colinde româneşti cât şi piese impuse de regulamentul festivalului. Corul de cameră Vestitorii fiind condus de prof. Laura-Andreea Roşu iar corul mixt fiind condus de către prof. Magdalena Lodi. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe – Ambasada României în Cehia se anunţa la acea vreme “România va fi reprezentată la a 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Colinde şi Muzică de Advent de corul mixt „Naşterea Domnului”, corul de tineret „Vestitorii” ambele aparţinând de Parohia Ortodoxă Română Micălaca Veche II din Municipiul Arad.(http://praga.mae.ro/local-news/920).

– În anul 2013 corul mixt “Naşterea Domnului” participă la „1st European Choir Games” organizat de către Interkultur, obţinând diploma de argint- nivelul  VIII, la categoria Folclor – Open Competition.

Drumul corului continuă, având numeroase proiecte, obiective generoase, atractive, dătătoare de bucurie sufletească pe care o trăiesc coriştii şi pe care apoi o împărtăşesc celor cărora le cântă, de altfel Corul mixt “Naşterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Micalaca Veche II din Arad, este un cor cu activitate misionară cuprinsă în proiectul transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula- Ungaria. Proiectul cu numărul HURO/1101/ 090/2.1.3 se realizează în cadrul Programu­lui de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu) cu sprijinul Uniunii Europene şi cu cofinanţarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv Republicii Ungare şi României (www.huro-cbc.eu). Partenerii din proiect sunt Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, ca partener principal, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Aradului şi Fundaţia publică pentru dezvoltarea localităţii Otlaca Pustă.

Un alt proiect măreţ al formaţiunii corale este participarea la 8th World Choir Games 2014 – Riga, Letonia. De altfel 480 de formații corale din toată lumea și-au anunțat participarea prin înscrierea la cea de-a opta ediție a Jocurilor Corale Mondiale cunoscută și sub numele de Olimpiada Corală Mondială. În organizarea INTERKULTUR și a RIGA 2014 FOUNDATION, această cunoscută competiție mondială va avea loc în anul 2014, în perioada 9 – 19 iulie în Riga, Letonia, oraș ales să poarte titlul de Capitală Culturală Europeană.  Între formațiile înregistrate deja la Olimpiada Corală Mondială se numără și formația noastră corală, Corul Mixt „Nașterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Arad-Micălaca-Veche II ce va participa la secțiunea Open Competition categoria 28 Folclor. Participarea a fost încununată prin obţinerea locului doi la secţiunea amintită.

Despre Corul Mixt Naşterea Domnului Arad:

https://www.facebook.com/NastereaDomnuluiArad

http://coruldincamp.blogspot.ro/2013/09/corul-mixt-nasterea-domnului-la.html

http://www.choir-tv.com/category/video/Corul-Mixt-%25E2%2580%259ENasterea-Domnului%2526quot%253B-Arad%252C-Romania-la-European-Choir-Games-2013–Mixed-Choir-

https://www.arhiepiscopiaaradului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=717:naterea-maicii-domnului-prznuit-la-mnstirea-arad-gai

http://traiortodox.blogspot.ro/2010/11/concertul-aniversar-sustinut-de-corul.html

http://traiortodox.blogspot.ro/2012/12/colindele-romanesti-premiate-la-praga.html

http://traiortodox.blogspot.ro/2012/12/pastratorii-traditiilor-romanesti.htm

http://traiortodox.blogspot.ro/2012/12/concert-de-colinde-25122012.html

http://www.choir-tv.com/video/Corul-Mixt-%25E2%2580%259ENasterea-Domnului%2526quot%253B-Arad%252C-Romania-la-European-Choir-Games-2013-

http://issuu.com/slovaortodoxa/docs/slova_ortodoxa_10_2012 Concertul de colinde sustinut la Brno de corul mixt “Nasterea Domnului” si grupul vocal “Vestitorii” ambele din Parohia Ortodoxa Micalaca Veche II Arad –postat de Horatiu Aurelian TOMA din BRNO/ Czech Republic

http://www.ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/prezenta-aradeana-la-festivalul-international-de-colinde-din-cehia