Parohia Arad – Micalaca Nouă – Pasaj

Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

Arad-Micălaca Nouă (Protopopiatul Arad)

Preot paroh: Marian Neagoe

tel: 0744.642058

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Micălaca Nouă a apărut şi s-a dezvoltat în perioada interbelica, fiind o prelungire spre vest a cartierului de azi Micalaca (denumita acum „veche”), fostul sat Ytelaka, menționat documentar în anul 1177, ca o donație a regelui Béla III către capitul din Orod (comuna Vladimirescu, fosta Glogovat). Încă de la început, locuitorii acestei noi așezări, în mare parte romani, s-au dovedit buni creștini, dornici să-şi ducă viața sub oblăduirea bisericii. În acest scop, pe data de 10 mai 1925, intervin la forurile superioare bisericești pentru înființarea unei parohii ortodoxe. Ministerul Cultelor si Artelor, cu o adresa din 18 septembrie 1925, accepta înființarea parohiei care număra atunci 408 credincioși. Primele slujbe religioase au fost oficiate într-o sala de curs a şcolii primare de pe strada Fabius.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica prin strădania credincioșilor şi sub păstorirea preotului paroh Romulus Furdui, la 8 septembrie 1930 s-a pus şi s-a sfințit piatra fundamentală a actualei biserici cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”. Construirea bisericii a durat patru ani (1930-1934) şi a fost efectuată conform proiectului arhitectului Silvestru Rafiroiu, cel care a conceput şi „Crucea Martirilor” („Troița”) din parcul Eminescu, precum şi alte edificii din Arad. Biserica este așezată pe un soclu înalt de piatră cioplită, zidurile sunt de cărămidă, iar acoperișul este învelit cu tablă. Lungimea sa este de 17,50 m, iar lățimea de 8 m. Interiorul bisericii are o capacitate de 350 de credincioși. Situată lângă șoseaua Arad-Deva (Calea Radnei, azi strada Iuliu Maniu), ea se află sub nivelul acesteia, datorita construirii viaductului de deasupra caii ferate Arad-Timișoara, în anii 1977-1978, fapt care a determinat o înălţare corespunzătoare a șoselei însăşi. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” este construită pe un plan triconic, cu doua turle octogonale, una pe naos şi cealaltă pe pronaos. Absida altarului şi absidele laterale sunt ridicate pe cinci laturi ale unui poligon. În interior, absidele sunt semicirculare. Pronaosul este supralărgit (4x8m). În dreptul lui, în exterior, a fost plasata o construcție specială care adăpostește scara de urcare în balcoanele pronaosului. La nivelul balcoanelor a fost construit un cafas amplu, sprijinit pe stâlpi puternici. Plastica arhitectonica evoca pe cea de la biserica mănăstirii Dealu, ctitorita de Radu cel Mare, în anii 1499-1501, model preluat de principalele monumente de arhitectură religioasă din Ţara Românească, în secolele al XVI-lea si al XVII-lea. Un brâu median, cu secțiune semicirculara, împarte fațadele in doua registre. Registrul inferior este decorat cu panouri dreptunghiulare de tencuiala, marcate de muluri cu profil semicircular. Registrul superior este prevăzut cu arcaturi oarbe, animate in interior cu cercuri realizate in mulura cu aceeași secțiune semicirculara. Motivul arcaturii este reluat, la dimensiuni mai mici, la baza celor doua turle. Tamburii turlelor au pe fiecare fata cate o fereastra, marcata de un ancadrament cu profil in retragere, terminat cu un arc semicircular. Ferestrele sunt surmontate de o arcatura continuă, alcătuită din trei șiruri de denticuli. (Motivul denticulilor este repetat la baza acoperișului turlelor.) Aceasta succesiune pe verticala a arcelor cu profil semicircular subliniază tendința de lansare a edificiului bisericii, a cărei silueta, admirabil proporționată, zvelta, cu o ornamentație minima, dar cu un efect estetic maxim, se impune ca o realizare remarcabila a arhitecturii de tradiție bizantino-românească din județul nostru. În final, menționăm un amănunt: pe fațada de Vest a bisericii, în cele două panouri laterale din registrul inferior, arhitectul Silvestru Rafiroiu a amplasat doua nișe, în care, în anul 2004, pictorul arădean Corneliu Artimon a reprezentat portretele Arhanghelilor Mihail şi Gavril. [PICTURA] Pictura murală acoperă pereții, bolta şi suprafața interioara a turlei de pe naos. Ea a fost executată în anii 1943-1944, de către pictorul Cornel Cenan din Cluj, un reprezentant de seama al stilului neobizantin romanesc din acea vreme. Luând în considerare dimensiunile bisericii şi posibilitățile oferite de suprafețele ce urmau sa fie pictate, având în vedere numărul restrâns al acestora, pictorul a adoptat un program iconografic redus la esențial. Posedând un deosebit simţ al monumentalului, Cornel Cenan a preferat scenele ample, dar cu puține personaje, încât ele pot fi „citite” cu ușurința de cei care le privesc. Mesajul biblic şi tâlcul scenelor pictate îşi găsesc calea directă spre mintea şi inima credincioșilor. S-a născut astfel un ansamblu pictural aerisit, impunător, înnobilat de un colorit adecvat. Predomina un roșu prețios şi un albastru calm care generează o atmosferă propice reculegerii. În tratarea formelor, Cornel Cenan a recurs la o stilizare avântată, care îmbina verva cu tendința decorativă. Mai ales în redarea vestimentației personajelor sfinte, el a introdus o mișcare, uneori o învolburare aproape „baroca”, departe de hieratismul sever tradițional. Totodată, chipurile unor sfinți au dobândit un caracter mai pregnant uman. Unele reprezentări, cum ar fi cele ale prorocilor, au devenit veritabile portrete. Tendința decorativa este susținută şi de plasarea scenelor si a portretelor de sfinți în chenare decorative fastuoase, în care predomină vrejul şi frunza de acant redata într-o stilizare sofisticata. Toate aceste elemente, enumerate mai sus, se armonizează intr-o pictura, în același timp, clara si somptuoasa, monumentala si decorativa.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deţine obiecte şi cărţi vechi [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot slujitor a fost părintele consilier Caius Turicu (1925-1927). De atunci si pana in prezent, un sir de preoți vrednici a păstorit in aceasta parohie: Cornel Mureșan (1927-1928), Romulus Furdui (1928-1939), Ioan Butiu (1939-1956), Dumitru Gornic (1956-1959), Aurel Jiva (1959-1973), Victor Biliboaca (suplinitor) si Terentie Mihit (1973), Nicolae Marcu (de la 1 ianuarie 1974), Miron Iercan (1979-2003), Gheorghe Oprea (1997-2003). Din 2004, slujește şi preotul Adrian Bara, iar din anul 2014, preotul Ursulescu Petru şi preotul Neagoe Marian-Florin care este şi parohul acestei parohii. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Iovan, Ichim Adrian, Ilota Sorin, Herman Cristian.

CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Nu este cazul

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Biserica este cercetată în duminici şi sărbători de foarte mulţi credincioşi. Elevii şcolii de pe raza parohiei sunt spovediţi şi împărtăşiţi în cele două posturi mari din cursul anului.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM] „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” [ADRESA] Arad, str. Iuliu Maniu, nr. 124 [OFICIUL PAROHIAL] Parohia nu deţine telefon şi site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Arhiva Parohiei Arad-Micălaca Nouă, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – Micălaca Nouă, Horia Medeleanu.