Parohia Cintei

Parohia „Înălțarea Domnului” Cintei

Preot paroh: Nicu Breda

tel: 0727.260354

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Cinteiul apare pentru prima dată, într- un document scris în anul 1391 când este pomenit Andreas de Chente, primul stăpân al locului. În ceea ce priveşte originea termenului de Cintei nu avem decât două variante. În accepţiunea locală Cintei ar veni de la românescul “cinci tei”, transformat apoi în Cintei. Deci acolo unde s-a întemeiat localitatea se găseau aceşti copaci cunoscuţi prin mirosul atât de plăcut al florilor. Nobilul respectiv şi-ar fi luat prin urmare numele de la localitatea în care a devenit stăpân. Mai sigur însă este fenomenul invers, respectiv numele satului să se tragă de la cel al stăpânului. În limba maghiară Csenthey este un cuvânt compus şi înseamnă cuibul lui Csente,prin urmare aşezarea a luat numele proprietarului, ba credem noi că ea a fost intemeiată chiar de respectivul nobil.[1] Localitatea este învecinată cu localităţile: Zărand la sud-est,la 7 km distanţă şi Nădabul la nord-vest la 5 km distanţă. Oraşele mai importante din apropiere sunt Chişineu Criş, Ineu şi Pâncota. Cinteiul a fost până în 1968 comună, apoi desfiinţându-se a devenit sat aparţinător până astăzi de comuna Zărand. Acest eveniment a marcat o depopulare a satului şi o migraţie masivă a tinerilor spre Arad şi Chişineu Criş. Astăzi localitatea cuprinde un număr de aprox. 400 familii cu 1300 locuitori din care aprox. 300 familii ortodoxe cu 1025 persoane. În localitate se află 2 monumente ale eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La mijlocul sec.al XVIII-lea au existat două biserici,una din grădele,veche şi ruinată,a doua de lemn ce avea hramul Înălţarea Domnului,sfinţâtă la 6 iunie 1755[2]. La 6 septembrie 1863 a fost pusă piatra de temelie a actualei bisericii din piatră şi cărămidă cu hramul celei vechi.Lucrările de construcţie au fost terminate in anul 1866,biserica de lemn fiind demolată iar pe locul ei a fost ridicată o troiţă în anul 1900. Pe filele unui exemplar din Evanghelia tipărită la Sibiu în 1859 un enoriaş din Cintei scria: „Spre aducere aminte în anul 1863, septembrie 6, s-au pus piatra fundamentală la Sf. Biserică din comuna Cintei prin Petru Chirilescu, protopresviterul Chişineului”. Pe una din filele aceleiaşi cărţi se spune că „în anul 1864 în 13 decembre s-au sfinţitu intermedu prin preoţii mai josu însemnaţi: adecă pr. D. Ioanu Petrila, Pr. D. Ioanu Iancu preoii locali, Pr. D. Elia Micula preotu în Sinitea, D. Ioanu Tuleanu preot în Zărandu, Pr. D. I. Varga preotu în Nădabu, Petru Chirilă, preotu Socodoru, D. Maximilianu preotu Şimandu. Cu toate că a presupus cheltuieli mari biserica a fost terminată în anul 1866, ea păstrând hramul „Înălţarea Domnului”. „În anul 1880, iuniu 14 sau sfinţitu prin Ilustrietatea Sa D. Episcou Ioanu Meţianu; dintre preoţi D. Ignatie Papp Diaconu şi secretariu consistorulu, Pr. D. Petru Chirilescu, protopop Chişineului, Pr. D. Ioanu Iancu, parochulu locului….” ne spune chiar Ioan Iancu în carte sus citată. Biserica veche a fost demolată iar pe locul ei s-a înălţat în 1900 o troiţă. Biserica s-a construit după modelul bisericii ortodoxe din Gyula. În anul 1921, 8 februarie, s-au ridicat în turla bisericii un clopot mare şi unul mai mic.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Iconostasul bisericii, foarte frumos sculptat pe scândură din tei, este donaţia dr. Iancu Cornel, nepotul lui Ioan Iancu), membru al adunării eparhiale.Biserica mai cunoaşte o renovare substanţială la 1898. [PICTURA] Între anii 1982-1984 biserica a fost pictată în interior în tehnica frescă de pictorul Niculai Hilahi, profesor de grafică la Institutul „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti şi de către soţia sa Floriana Hristudor.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI][ŞIRUL PREOŢILOR] Biserica a fost condusă de mulţi preoţi cu frica lui Dumnezeu, buni gospodari, oameni cu familie , bine integraţi în comunitatea locală. Unii dintre ei precum Ioan Petrila, Ioan Iancu şi fii săi au fost oameni politici activi, luptători pentru cauza naţională românească. După deschiderea la Arad, în 1822, a Institutului teologic, preoţii repartizaţi au fost cu ştiinţă de carte, exercitându-şi autoritatea ecleziastică cu mult mai multă competenţă şi convingere.Lista preoţilor parohi care au servit parohia Cintei începând cu 1823 este următoarea: Mihai Bolchiş (1823-1837), Nicolae Nemeş (1824-1848), Ioan Petrila (1848-1852), Ioan Iancu (1852-1907), Luca Gavril (1907-1912), Filip Silviu (1912-1918), Mihail Nistor (1920-1964), Dimitri Barbu (1945-1972), Fărcuţ Simion (1972-1977), Rus Ioan (1977-1991) şi Mureşan Teodor, preot paroh din 1991. În 25 martie 2001 a fost instalat ca paroh Nicu Ioan Breda, primul preot cu doctoratul care a tipărit şi lucrarea „Icoana, chip al Dumnezeirii în teologia Sf. Ioan Damaschin şi a Sf. Teodor Studitul. Biserica din Cintei a făcut parte din protopopiatele Zărand şi Chişineu Criş iar după 1948 din protopopiatul Arad.

[CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ]

CIMITIRUL În localitate există trei cimitire, două înspre Zărand, iar unul spre Nădab. În ele se află înmormântate unele personalităţi ale vieţii bisericeşti şi laice. Astfel menţionăm:Pr. Ioan Iancu şi Mihai Nistor, la care se adaugă alţi ctitori şi binefăcători ai bisericii parohiale şi a comunităţii. La aceştia se adaugă mormântul învăţătorului-erou Petru Şerban căzut în al doilea război mondial, şi reînhumat în faţa şcolii generale din localitate.[3]

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT Activităţile membrilor localităţii s-au desfăşurat pe două coordinate: cele privitoare la viaţa bisericească, precum şi cele legate de tradiţiile săteşti. În trecut se organiza de către biserică şcoala duminicală, ce consta în săvârşirea slujbelor religioase, iar după acestea se organizau activităţi catehetice cu tineretul dar şi cu credincioşii în special în scopul contracarării fenomenului sectar deosebit de prezent în acea vreme. În ceea ce priveşte tradiţiile locale la căminul cultural se organizau diferite evenimente care scoteau în evidenţă obiceiurile locului legate de: portul popular, întrunirea fiilor satului precum şi alte serbări care făceau parte din manifestarea şi viaţa satului.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI Având în vedere activităţile pastoral-misionare din trecut şi obiceiurile locului, activitatea parohială se desfăşoară în acest areal cu scopul promovării valorilor morale în comunitate precum şi a continuării tradiţiilor locale, în special îmbisericite. O caracteristică a activităţii pastoral-misionare o constituie organizarea unei săptămâni duhovniceşti în Postul Mare ajunsă din 2001 la a XIV-a ediţie la care întotdeauna ierarhul locului a fost present alături de alte personalităţi de seamă bisericeşti. De asemenea activitatea filantropică are în vedere copiii, bătrânii şi cei neajutoraţi. Prin diferite acţiuni ale preotului paroh şi credincioşilor aceştia sunt sprijiniţi material şi spiritual.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM,,Înălţarea Domnului’’], [ADRESA] Cintei,strada principală nr 73,judeţul Arad, cod 317416, [OFICIUL PAROHIAL] Parohia Ortodoxă Cintei, Telefon: 0727 260 354

BIBLIOGRAFIE:Pr. Pavel Vesa,Biserici de lemn de odinioară,Editura Gutenberg Arad-1997;Ioan Tuleu,Cintei satul dintre bălţi, Arad-2008

[1]Ioan Valeriu Tuleu, Cintei, satul dintre bălţi,Arad, 2008,p.1

[2] Preot Pavel Vesa,Biserici de lemn de odinioară,Editura Gutenberg Arad-1997

[3] Cf. Celor spuse de Nicolae Şerban fratele eroului.