Parohia Sâmbăteni

Parohia Ortodoxă Română Sîmbăteni;

Hramul Sfântului Ierarh Nicolae;

Protopopiatul Ortodox Român Lipova;

Preot paroh:  Iconom Stavrofor Ioan Braiț;

Data și locul nașterii: 09.07.1956, Arad;

Domiciliul: Sîmbăteni nr.33, com. Păuliș, Jud. Arad;

Studii: Institutul Teologic Sibiu;

Adresă de contact:     Tel: 0257518179 / 0724502692;

e-mail: preot.brait@yahoo.ro;

Număr de credincioși : 997;

Istoricul bisericii

 

Prima biserică Ortodoxă din Sîmbăteni a fost construită din lemn în jurul anului 1729, și avea hramul Sf. Ierarh Nicolae. A fost sfințită la 2 aprilie 1755. În jurul bisericii era și cimitirul satului.

Datorită sporului demografic, cu timpul s-a simțit nevoia construirii unui nou locaș de cult mai încăpător. Astfel s-a ales teren care a fost cumpărat de la Petru Vasi și Vasile Glogovicean, aceștia primind câte un alt loc pentru case. Temelia s-a pus pe 13 mai 1835, fiind sfințită pe 12 mai 1838 de sărbătoarea Înălțării Domnului. Sfințirea a fost săvârșită de către episcopul Gherasim Raț al Aradului.

După închiderea șantierului de construcție a noii biserici, la 12 mai 1838, cea din lemn a fost demolată, pe locul ei fiind construită ”Casa Comitatului”.

Iconostasul s-a pus în 1856, fiind asemănător cu cel al Catedralei din Arad. În 1875 Biserica a fost pictată de renumitul pictor bănățean, Nicolae Popescu.

În 14 septembrie 1944 biserica a fost bombardată, rămânând doar zidurile și o parte din turn. Arhiva bisericii și a școlii care funcționa pe lângă biserică era păstrată în turnul bisericii și a ars împreună cu acesta. De aceea avem puține date atât despre biserică cât și despre școala din sat înainte de această dată.

Urmând o perioada politică grea, biserica a putut fi refăcută abia începând cu anul 1956 (22 mai), după venirea în parohie a preotului Laza Gheorghe. În 25 decembrie, de Praznicul Nașterii Domnului, biserica a fost redată cultului. Au urmat apoi o serie de alte lucrări cum ar fi: introducerea curentului electric, dotarea bisericii cu scaune și podoabe noi. Iconostasul care se află și astăzi a aparținut Capelei Spitalului Municipal Arad și s-a primit prin bunăvoința Centrului Eparhial Arad, în urma desființării locașurilor de cult din incinta instituțiilor statului de către puterea comunistă.

În 7 mai 1973 începe pictarea bisericii de către pictorul Munteanu Vasile din Covasna, și s-a încheiat în 20 noiembrie 1973. În 19 octombrie 1975 sub Prea Sfântul Episcop Visarion Aștieleanu se sfințește biserica, așezându-se  moaște în Prestol.

La sfințirea bisericii, pentru strădaniile depuse, preotul Laza Gheorghe a fost ridicat la rangul de Iconom Stavrofor.

La  1 ianuarie 1979, urmare a pensionării preotului Laza Gheorghe (31 decembrie 1978), este instalat ca preot paroh Braiț Ioan. La fel ca și predecesorul său, preotul Braiț Ioan are o activitate intensă.

Astfel că, în anul 1980 în urma unei furtuni puternice turnul bisericii este dărâmat. În 3 zile este refăcut în totalitate.

În anul 1985 se reface integral tencuiala exterioară a întregii bisericii iar în anul 1986, iar in anul 1986 este schimbat integral partea lemnoasă a acoperișului, țigla acestuia fiind înlocuită cu țiglă glazurată în două culori. Se întreprind de asemenea lucrări la Casa Parohială veche.

În interiorul bisericii s-au făcut noi îmbrăcăminte, s-au achiziționat noi obiecte de cult, cărți la strana, toate acestea cu ajutorul credincioșilor parohiei.

În 1989 s-au turnat 2 clopote unul de 6,8 tone și unul de 4 tone la Mănăstirea Plumbuita din București.

După perioada comunistă, preotul paroh Ioan Braiț a fost primul preot din Patriarhia Română care la 11 ianuarie 1990 a deschis proces de revendicare a proprietăților parohiei. S-au purtat 12 procese câștigate în totalitate. Astfel, parohia și-a recuperat prin voia lui Dumnezeu, toate proprietățile avute înainte de regimul comunist.

Dar, așa cum a fost de-a lungul timpului o biserică mereu în reconstrucție, in anul 1992 28 august, noaptea la ora 2 se prăbușește întreaga boltă a bisericii zgomotul produs de aceasta semănând cu un mic cutremur. S-a produs o pagubă de 5 milioane lei.

În 15 octombrie 1992 se demarează lucrările de reface a bolții bisericii, lucrare care se finalizează anul următor.

În anul 1996 prin grija preotului paroh Braiț, se începe lucrarea de repictare a bisericii de către pictorul Buie Flavius din Arad.

S-a repictat întreaga biserică, s-a refăcut iconostasul, strănile,  s-au achiziționat noi candelabre, obiecte de cult care au fost distruse de prăbușirea bolții.

Biserica a fost resfințită în data de 30.11.2004 de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, iar preotul Braiț Ioan a fost ridicat ca urmare a meritelor deosebite avute dea lungul timpului la rangul de Iconom Stavrofor.

Însă lucrările nu se opresc aici, și începând cu anul 2005 sunt demarate lucrări in exteriorul bisericii si la noua Casa Parohială. Astfel sunt făcute alei in jurul bisericii și în fața acesteia, sunt refăcute toaletele exterioare, se refac în întregime geamurile bisericii, noua casa parohială (fostă școală confesională) este refăcută și dotată cu încălzire centrală, apă curentă, geamuri termopan, asigurându-se  condiții de locuit decente.

În anul 2011 se demarează lucrarea pentru dotarea bisericii cu încălzire centrală. Se finalizează în decembrie 2011 chiar înainte de prăznuirea Hramului bisericii.

Toate lucrările menționate cât și cele care nu sunt menționate aici, s-au făcut numai prin contribuția credincioșilor. Astfel că în cei 36 de ani de activitate contorizându-se sumele ce s-au folosit în aceste lucrări dea lungul anilor se ridică la peste 1 miliard 900 milioane lei.

În prezent se continuă atât activitățile materiale (introducerea rețelei de apa atât la biserică cât și la casa parohială) cât și pe plan spiritual.

În toți acești ani am avut parte de zece slujiri arhierești dintre care șase au fost săvârșite împreună cu Înalt Preasfințitul Arhiepiscop al Aradului  Dr. Timotei Seviciu.

1 2 3 4 5 6 7