Parohia Brusturi

Parohia Brusturi

Hramul Înălțarea Domnului

Protopopiatul Sebiș

Preot paroh  Zadic Andrei

Data și locul nașterii: 14.11.1986, Municipiul Arad

Domiciliu: sat Brusturi, comuna Hălmagiu nr 79, jud Arad

Studii:  Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Adresa de contact: tel 0745 701 203

Numărul parohienilor este de 407 suflete

image

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

În partea de nord-est a judeţului Arad, pe o vale ce îşi are izvorul chiar  la poalele munţilor Apuseni, numită şi valea Brusturilor, se află Parohia Brusturi, din satul Brusturi, la 9 km de localitatea Hălmagiu. Numele satului vine de la planta brusture (Lappa major), iubitoare de aceste locuri umede. Satul este format din mai multe cătune: Buceava la intrarea în sat (odinioară sat de sine stătător), în partea de sud a localității Nicodineşti şi Budugăneşti, care sunt socotite ca fiind satul propriu-zis, aşezate pe marginea drumului şi a văii, de o parte şi de alta; în partea dreaptă a văii , aşezat pe dealul de la NV numit şi al Dănileştilor, se află crângul Dănilești; în partea stângă a văii, pe partea de NE se află crângul Pasculeşti şi Drăgăşeşti aşezat pe deal, fiind cel mai numeros crâng al satului; cătunul Tuleşti, cel mai îndepărtat, aflat în partea de răsărit a satului, la o distanţă de 3,5 km de biserică şi centrul satului, pe drum 4,5 km. În partea de răsărit se învecinează cu satul Luncşoara, la sud cu satul Cristeşti, în vest cu satele Mermeşti, Măgulicea şi Lazuri. Biserica se găseşte în cătunul Nicodineşti.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII  EI]

Biserica parohiei Brusturi are hramul „Înălţarea Domnului” şi dimensiunile 21 m lungime și 7  lățime; este situată pe o mică colină, puţin mai departe de locul vechii biserici de lemn, care fiind aproape de vale, era adesea inundată. Biserica de lemn a fost înlocuită de cea de zid, din piatră, ridicată în anul 1820 de vrednicul preot paroh Ioan Budugan care era şi meşter în lemn şi zidărie, ajutat fiind şi de bunii credincioşi de atunci. A suferit multe reparații; în anul 1905 s-a trecut la refacerea ei generală, la mărirea şi schimbarea ferestrelor, iar în 1909, la acoperirea cu ţiglă. În timpul războiului mondial, bisericii i s-au luat cele două clopote, producându-se şi stricăciuni. Astfel în anul 1920, credinciosul Lazăr Dragoş, aflat în America, dar legat de locurile natale, donează bisericii din Brusturi 2 clopote noi. În  1927, s-au mai înălţat zidurile şi s-a refăcut bolta. Între anii 1977-1979 s-a zugrăvit în interior şi exterior şi s-a pictat iconostasul. Între 1979-1982, s-au făcut din nou reparaţii interioare şi exterioare şi s-a vopsit turnul. În anii 1986 şi 1995, a suferit alte reparaţii și a fost înzestrată cu obiecte noi de cult.

 [PISANIA] Târnosirea bisericii s-a făcut în anul 1995, de către Preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului.

 [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] [PICTURA] În anul 1995 s-a pictat interiorul de către Ioan Aron din Stei.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Cazania lui Varlaam (Iași, 1643).

[ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii care au păstorit în Parohia Brusturi au fost: Petru Popovici (1767); Ioan Budugan (1820); Alexandru Budugan; Ioan Budugan II; Nicolae Budugan (1856-1910); Terentie Gavrilă (1910-1966); Petru Bulea (1966-1972); Viorel Cotocea (1972-1978); Teodor Dușe (1978-1979); Ioja Beni (1979-1982); Vasile Covaci (1982-1986) şi Viţelar Gheorghe (1986 – prezent).

  1. CIMITIRUL. Parohia deţine un cimitir.
  2. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu se cunosc date despre aceasta.
  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. ATIVIŢĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE                                                                                                                   În parohie preotul este în bune relaţii cu credincioşii. Din punct de vedere pastoral-misionar, se oficiază slujbe în fiecare duminică şi la toate sărbătorile de peste an; preotul satului predă religia la şcoală. În fiecare an se fac colecte pentru sprijinirea celor nevoiaşi sau încercaţi de necazuri.

BIBLIOGRAFIE:

Arhiva parohiei; VESA, Pavel, Episcopia Aradului (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 586.

poza nr._-01

poza nr._-05