Parohia Buhani

Parohia: Buhani cu filia Minead

Hramul: „Duminica Tuturor Sfinților”

Protopopiatul: Sebiș

Preot paroh: Pr. Valentin-Nicu Herbei de la 01.01.2011

Data şi locul naşterii: 24.07.1980

Domiciliu: Buhani, nr. 37

Studii: Seminarul Teologic Liceeal Ortodox Arad (1999); Facultatea de Teologie Ortodoxă –secția ”Teologie Pastorală” (2003)

Adresă de contact: Tel (0745/074341; e-mail: valiherbei@yahoo.com )

Număr de credincioşi: 148 (Buhani 79; Minead 69)

Istoricul bisericii:

Vechimea satului Buhani, pe baza informațiilor deținute, este atestată documentar încă din anul 1441. În jurul anilor 1850 – 1860 pe teritoriul satului Buhani au fost descoperite 2 monede din aur de pe vremea împăratului roman Marc Aureliu, și care se păstrează astăzi în Muzeul din Budapesta.

În scrierile vechi – Bohani, Bohány, Bajnokfalva – satul Buhani a fost o adevărată vatră de cultură și de spiritualitate românească și creștin ortodoxă. Acest lucru este susținut atât de existența din cele mai străvechi timpuri a unor biserici ortodoxe cât și de jertfele pe care le-a dat acest sat în istoria neamului pentru apărarea, reântregirea și demnitatea ca popor, prin eroii căzuți în cele două războaie mondiale.

Deși un sat preponderent de plugari, din această vatră s-au ridicat de-a lungul timpului oameni cu carte, intelectuali, care au făcut cinste acestui sat și cu care satul se mândrește.

Cât privește istoricitatea credinței ortodoxe în Buhani, putem spune că la mijlocul secolului al XVIII-lea este consemnată aici existența unei vechi biserici din lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli” și care se afla în subordinea episcopului de Ineu.

În 1844 exista deja o altă biserică de lemn, cu hramul „Dumineca Tuturor Sfinților” târnosită în anul 1851 de arhimandritul Patrichie Popescu.

Biserica actuală din Buhani, este zidită în mijlocul localității, lângă șoseaua ce duce de la orașul Sebiș la stațiunea climaterică Moneasa. În jurul ei sunt construite: Casa Parohială, Căminul cultural și clădirea vechii școli elementare.

Sfânta Biserică din Buhani cu hramul „Dumineca Tuturor Sfinților”, s-a zidit pe locul fostei biserici din lemn care a fost demolată. Noul lăcaș de închinare s-a zidit în anul 1925-1926, din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă iar turnul din tablă.

În arhiva parohială este consemnat faptul că antimisul folosit era încă cel vechi datat cu anul 1718.

O contribuție însemnată în ceea ce privește ridicarea unui nou edificiu, a avut-o preotul paroh Ioan Munteanu, care a slujit vreme de mulți ani în această localitate și care dincolo de îndemnul de a ridica un nou lăcaș de cult, din piatră, a contribuit cu o sumă însemnată de bani.

Tot de numele său se leagă și terenul pe care este amplasat actualul cimitir parohial, în locul celul vechi, devenit neâncăpător, teren care a fost donat de către preotul Munteanu pentru a deveni cimitir, așa după cum se găsește însemnat și pe troița de piatră din mijlocul cimitirului.

Biserica fost târnosită de către episcopul Aradului – Dr. Grigore Comșa în anul 1926. Mijloacele bănești necesare au fost fie din donațiile credincioșilor, fie din vânzarea unor proprietăți parohiale.

La 2 ani după sfințire, în urma unei puternice vijelii, turnul bisericii a fost rupt, fiind refăcut de către meșterul dulgher Toth Francisc din Rănușa, din lemn de stejar.

Pictura interioară a bisericii, precum și tablourile de pe catapeteasmă au fost executate de către pictorul arădean – Iulian Toader Senior în anul 1945.

Un alt preot de seamă de care este legat trecutul parohiei Buhani este Pr. Vasile Marcu, care a păstorit de asemenea mulți ani această parohie.

De a lungul timpului s-au făcut diverse lucrări de reparații. Astfel în anul 1952 s-au executat lucrări de reparații la acoperiș și partea exterioară.

Începând cu anul 1976 ca paroh al parohiei Buhani a fost Pr. Ioan Ardelean, originar din Laz, care a păstorit parohia vreme de 35 de ani, până la finele anului 2010.

Începând cu anul 1976 până în anul 1979, Parohia Buhani avea ca filie Lazul, iar din 1980 până în prezent localitatea Minead.

În anul 1977 sub coordonarea preotului Ioan Ardelean, cu ajutorul credincioșilor din Buhani s-a ridicat actuala casă parohială și depednițele casei parohiale.

În anul 2004 s-au executat lucrări de reparație exterioară la Biserică și casa parohială, lucrări sfințite de către ÎnaltPreSfințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu al Aradului în funtea unui ales sobor de preoți, prilej cu care s-a oficiat și Liturghia Arhierească.

În 2010, acoperișul din țiglă a Bisericii, a fost înlocuit cu tablă, iar la finele anului 2010 s-a introdus încălzirea centrală în Biserică.

În anul 2011 s-au efectuat lucrări de renovare în lăcașul de cult prin revopsirea vechiului mobilier, înlocuirea vechilor obiecte de cult, ridicarea unei troițe în curtea Bisericii sfințită în ziua de hram a Bisericii – „Duminica Tuturor Sfinților”, introducerea apei potabile în curtea bisericii; la casa parohială (betonare, tencuire interioară, înlocuire uși,etc.) precum și la anexa pentru centrala termică.

În grădina bisericii au fost amenajate ronduri cu flori pentru a conferi un aspect viu și plăcut.

În 2012 s-a ridicat o nouă bucătărie la casa parohială cu sprijinul financiar și material al credincioșilor și a altor oameni de bine, precum și a Composesoratului Buhani, fiind introdusă și apa curentă la casa parohială.

În 2013 s-au început lucrări de reparație la geamurile Bisericii prin montarea unor sticle pictate tip vitraliu, s-a înlocuit o parte din vechiul mobilier prin achiziția unor noi scaune, tetrapod, masă epitropească, 2 mese, dulăpior proscomidiar.

Mobilierul a fost achiziționat prin efortul credincioșilor și executat de către Ageu Vasile (partea de tâmplărie-Buhani) și Ageu Rodica (partea de sculptură- Rămnușa), din lemn de tei.

De asemenea cu sprijinul Consiliului Județean Arad și a credincioșilor din parohie, în 2013 au fost executate lucrări de înlocuire a vechii pardoseli (de lemn) din interiorul lăcașului de cult, prin turnarea unui strat de beton, precum și reparații la partea de jos a pereților interiori ai bisericii afectați de igrasie, care au fost zugrăviți.

Totodată cu sprijinul credincioșilor a fost montat un sistem de sonorizare, și aciziționat un candelabru bisericesc cu 22 de becuri așezat înaintea iconostasului.

La casa parohială s-au executat lucrări de amenajare a grupului sanitar, care a fost dotat cu accesoriile necesare.

În anul 2014 au fost dărâmate vechile depednițe de lemn din curtea casei parohiale (în stadiu de prăbușire) și a fost ridicat un grup de anexe (wc, magazie lemne și magazie depozit) în curtea bisericii, pentru a deservi nevoilor parohiale, precum și un foișor de vară în curtea bisericii, și o terasă protectoare la bucătăria casei parohiale.

Vedere din spate Biserica Vedere centrala din spate -Biserica Buhani Vechile Icoane ale Ușilor Împărătești Vechea Icoană a hramului „Duminica Tuturor Sfintilor” - catapeteasmă Veche Icoană „Adormirea Maicii Domnului”- Catapeteasmă sfintele daruri la proscomidiar Pr. Valentin-Nicu Herbei Pr. Valentin-Nicu Herbei 1 Pr. Valentin Nicu Herbei mobilier biserica buhani Maica Domnului - Vechea Iocană Împărătească de pe Catapeteasmă interiorul bisericii vedere de sus Iisus Pantocrator- Bolta Bisericii Iisus Hristos - veche Icoana Împărătească de pe catapeteasmă

Parohia: Buhani cu filia Minead

Protopopiatul: Sebiș

Preot paroh: Pr. Valentin-Nicu Herbei de la 01.01.2011

Data şi locul naşterii: 24.07.1980

Domiciliu: Buhani, nr. 37

Studii: Seminarul Teologic Liceeal Ortodox Arad (1999); Facultatea de Teologie Ortodoxă –secția ”Teologie Pastorală” (2003)

Adresă de contact: Tel (0745/074341; e-mail: valiherbei@yahoo.com )

Număr de credincioşi: 148

 

 

Filia Minead

Hram: „Duminica Tuturor Sfinţilor”

Istoricul bisericii:

Localitatea Minead este atestată documentar în anul 1619, și aparține din punct de vedere administrativ de comuna Ignești, și este situat pe un drum care pleacă spre Muntele Codru Moma, în apropiera satului Donceni, de pe drumul județean care leagă Sebișul de Moneasa.

Viața bisericească a localității Minead are începuturi comune cu cea a satului Ignești și se leagă de vechea biserică de lemn de pe „Dealul Morminților” (sec. XVIII).

Mare parte a gospodăriilor risipite ale celor două sate gravitau în jurul spinării deluroase, fapt ce explică folosirea comună a primului lăcaș de cult. Cu secolul următor, la dorința Comitatului, de a se ridica în această localitate o biserică de piatră, mult prea costisitoare pentru puterea economică a localnicilor, se cere sprijin la Consistoriul Eparhial, pentru a interveni pe lângă comitat, și a aproba, construirea unei biserici de lemn, lucru care se și întâmplă, astfel încât în anul 1831 se sfințește biserica de lemn purtând hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Într-o perioadă cu puternice frământări sociale, cu un an înaintea cunoscutei Răscoale țărănești de la 1907, în anul 1906 este construită actuala biserică cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”pe amplasamentul celei vechi.

Biserica din satul Minead este zidită în mijlocul satului, a fost renovată în anul 1925 și târnosită de către Episcopul Aradului – Dr. Grigore Comșa.

Biserica a fost ridicată prin contribuția credincioșilor din localitate, la stăruința și îndemnul preotului Ioan Munteanu care a contribuit și el cu o sumă însemnată.

Verme îndelungată Mineadul a fost filie a Parohiei Ignești, până în 1980 când devine până în prezent filie a parohiei Buhani.

Biserica de la Minead, cu o vechime de peste un secol, rămâne un simbol al iscusinței meșterilor de atunci și se înscrie ca un element de durmabilitate între cele 36 biserici de lemn ale județului Arad care se mai păstrează, chiar dacă nu epatează prin vechimea deosebit de mare. Pentru a asigura o trăinicie mai mare aceste biserici de lemn localnicii au îmbrăcat-o pe exterior cu tencuială de ciment iar interiorul a fost îmbrăcat total în lambriuri.

În anul 2004, prin inițiativa Pr. Iconom Ioan Ardelean și a credincioșilor din localitate, s-au executat lucrări de tencuire exterioară, lucrări de betonare și parchetare interioară, lucrări de înlocuire a vechiului mobilier și îmbrăcarea cu lambriuri a interiorului, lucrări care au fost sfințite în anul 2005 de către ÎnaltPreaSfințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu al Aradului, în fruntea unui ales sobor de preoți, ocazie cu care s-a săvârșit și slujba Vecerniei în prezența Întâistătătorului eparhiei arădene.

De la finele anului 2010 și începutul anului 2011, Biserica din Minead dispune de încălzire centrală.

În 2011 s-au efectuat lucrări de dotare cu obiecte noi de cult, de finalizare a anexei pentru centrala termică.

Totodată s-au ridicat un corp de anexe (magazie de lemne și magazie depozit) pentru a deservi nevoilor parohiale, finalizate pe parcursul anului 2012.

Toate aceste lucrări au fost posibile datorită efortului puținilor credincioși pe care îi mai are această localitate, dar mai ales datorită sprijinului și susținerii unor oameni de bine fii ai satului precum d-na Ecaterina Madincea din Arad.

Pe parcursul anului 2012 s-au efectuat lucrări de reparație la clopotele bisericii, a fost introdusă rețeaua de apă în curtea bisericii, iar pe parcursul anului 2013 a fost ridicat un grup sanitar în curtea bisericii, care nu este momentan finalizat.

De asemenea cu sprijinul financiar al Primăriei și a Consiliului Local Ignești  a fost montat un paratrăsnet pe turnul bisericii, fiind înlocuită și vechea rețea electrică din interiorul Bisericii.

În anul 2014, cu sprijinul d-nilor Ioan Rus și Ioan Oprea, fii ai satului Minead, precum și a credincioșilor din localitate, s-a amenajat o alee de pavele împrejurul bisericii; s-au efectuat lucrări de reparații la pridvoarele celor două uși de acces în biserică, de introducere a energiei electrice în exteriorul bisericii precum și la grupul de magazii de lângă biserică.

Detaliu Iconostas Minead interiorul Bisericii din Minead minead 1 minead 2 minead 3 minead 4 minead 5 minead Sf. Daruri vedere centrala Sf. Altar vitraliu Biserica 2 vitraliu biserica