Parohia Gurahonț

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

PROTOPOPIATUL Sebiș

PAROHIA Gurahonț

Hramul   ,,Buna Vestire”

Preot paroh Moț Aurelian Iulian

Data şi locul naşterii* 03.09.1987, Orș. Sebiș

Domiciliu  Comuna Gurahonț, str.Iuliu Maniu, nr.78.

Studii:

Liceul ,, Ioan Buteanu” Gurahonț

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad.

Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Master Teologie Ortodoxă  Practică,  Arad

Master la Facultatea de Vest din Timişoara, programul Studii de Securitate Europeană.

Data hirotoniei:

 Hirotonit diacon în 24.03.2019 de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei

Hirotonit preot  în 14.06.2020 de către  Înaltpreasfințitul Părinte Timotei                  

Parohii ocupate şi perioada: Gurahonț din 1 iulie 2020 – Prezent

Domiciliu stabil Comuna Gurahonț, str.Iuliu Maniu, nr.78.

Tel (fix/mobil)* 0743013528

Număr de credincioşi:   602  (persoane)

  1. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

Parohia Gurahonț este situată în localitatea Gurahonț, comuna Gurahonț, făcând parte din protopopiatul Sebiș. Localitatea Gurahonț se află în depresiunea cu același nume, în partea de est a judeţului Arad, la confluența văii Honțișorului și văii Zimbrului cu Crișul Alb. Se învecinează cu teritoriile comunelor: Brazii, Pleşcuţa, Almaş şi Dieci și este așezată pe malul vestic al Crișului Alb. Distanţa până la municipiul Arad este de 100 km, iar până la orașul Brad (județul Hunedoara), este de 61 km. Atestarea documentară a localitaţii Gurahonţ datează din 1386. Săpăturile arheologice efectuate la marginea localității ne-au dezvăluit urme de civilizație în această zonă, încă din perioada Paleoliticului timpuriu. Arheologii Marton Roșca, în 1925, și Lucian Roșu în 1967 au descoperit topoare cioplite la un capăt, lanciolete, vârfuri de lănci, răzuitoare, dălți, lame, etc. Bătrânii satului povestesc că și ei au auzit de la străbunii lor, că pe aceste meleaguri trăiau odinioară niște oameni puternici, făcuți dintr-o bucată, cu multă credință în Dumnezeu.

Localitatea Gurahonţ la începuturi purta numele de GROHONCH sau HONCZTÖ. În ce privește comunitatea religioasă de pe aceste meleaguri, părintele Pavel Vesa, spunea: “Există date sigure că viața religioasă în părțile arădene, în forme instituționalizate a început încă din secolul XIV-lea, susținute de datările celor mai vechi biserici existente și atestate documentar”.[1] Sunt amintite în acest sens biserica de lemn din crângul Tri Honț din secolul XVII și biserica de lemn de pe Glemee (vechea așezare a satului) care mai exista în anul 1857. După mijlocul secolului XVIII, satul a fost mutat pe locul unde se află în prezent, fiind trase uliți drepte și așezându-se aici, în jur de 36 familii. Noua vatră a satului a fost domeniul  marelui proprietar Reinholdt (maghiarizat Remekhazi) care a zidit o mică biserică românească ortodoxă pe cheltuiala sa, neputând iobagii să o ridice, fiind și puțini la număr și săraci[2], aceasta  în jurul anului 1893. Biserica a fost clădită din piatră și cărămidă arsă.

  1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Odată cu creșterea numărului credincioșilor, biserica veche devenind tot mai neâncăpătoare, în anul 1991, la iniţiativa preotului Moț Crăciun Dorel se începe ridicarea unei noi biserici cu hramul “Buna -Vestire”. Această biserică mare și frumoasă – în formă de cruce, cu o lungime de 32 m, lățime 9 m și 19 m între abside, cu două turle înalte și o cupolă octogonală deasupra naosului, încadrată de patru turnulețe, zidită din cărămidă, beton armat, acoperită cu țiglă și tablă aluminiu (solzi), având catapeteasma sculptată în lemn de stejar – a fost ridicată între 1991-1996, an în care la 27 octombrie a fost târnosită de Preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu. Între anii 1999-2003 este pictată în tehnica fresco de către pictorii Radu şi Alexandrina Jitariu din Arad. Sfinţirea lucrărilor de pictură s-a făcut tot de P.S Episcop Timotei Seviciu în ziua de 25 septembrie 2005. Toate lucrările au fost efectuate cu cheltuiala, jertfa şi osteneala parohienilor, sub îndrumarea preotului iconom stavrofor Moţ Crăciun Dorel.

Cărți vechi: Chiriacodromion (Bălgrad, 1699); inventarul din 1855 înregistrează 15 cărți bisericești.

Lista preoților din Parohia Gurahonț:

Ioan Cicuru (1767); Popovici Rista (1783-1817), Mera Florea (1817-1819); Onaga Nicolae (1819-1822); Grozav Simion (1822- 1848); Avrămuț Nicolae (1849-1853); Suciu Vasile (1853-1862), Nistor Ivan (1863-1864); Bogdan Petru (1864-1864); Mera Ioan (1865-1911); Bulz Virgil (1911-1949); Șerb Gheorghe (1949-1991); Moț Crăciun Dorel (1991-prezent).[3]

  1. CIMITIRUL

Parohia deține un cimitir la ieșirea din sat, cimitir în care sunt înmormântați preoții  Bulz Virgil, Șerb Gheorghe, cântărețul Savu Dorca și scriitorul Petre Ugliș Delapecica.

  1. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT

În anul 1823 Școala confesională avea 30 de elevi.

  1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Parohia, în frunte cu preotul paroh, adună adeseori alimente, haine și cele necesare pentru cazurile sociale, cărora le face bucuria de a le oferi un sprijin la fiecare praznic. S-a reînființat corul parohiei care dă răspunsurile la fiecare Liturghie din duminici și sărbători. Ocazional se organizează pelerinaje la mănăstiri. În cadrul parohiei se derulează proiectul inițiat de Patriarhia Română și Fundația World Vision “Alege Școala “, privind un grup de 28 de elevi care participă săptămânal la orele de cateheză și la diferite activități ce se desfășoară în cadrul proiectului condus de preotul paroh Moț Dorel. De asemeni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, Sectorul Social Filantropic și Misionar, în colaborare cu Agenția Națională Antidrog și voluntarii Provita, a desfășurat în 18 august 2015 în Parohia Ortodoxă Gurahonț, proiectul social „Antidrog, Provita”, la care au luat parte 65 de tineri.

Numărul actual al enoriașilor este de 602 suflete.

DATE DE CONTACT PAROHIE

Hramul: „Buna-Vestire

Adresa: Localitatea Gurahonț, strada Iuliu Maniu, nr.78, com. Gurahonț, jud. Arad.

BIBLIOGRAFIE

VESA, Pavel, Bisericile de mir arădene între tradiție și modernitate, Ed. Mirador, Arad, 2000; Idem, Episcopia Aradului (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 614; Arhiva parohială.

[1] Pavel VESA, Bisericile de mir arădene între tradiție și modernitate, Ed. Mirador, Arad, 2000, p. 6.

[2] Mitropolia Banatului, Anul XXI, 1971, nr.4-6, p. 343

[3] Marian RIZEA și Pr. Crăciun Dorel MOȚ, Gurahonț – Gură de Rai, Ed. Universității de Petrol-Gaze din Ploiești, 2009, p. 244.

Poza cu exteriorul Bisericii Poza cu interiorul Bisericii Poza cu Pisania