Parohia Ignești

Parohia: Ignești

Hramul: Înălțarea Domnului

Protopopiatul: Sebiș

Preot paroh: Pr. Iconom Romică-Dorin Confideratu

Data şi locul naşterii: Arad, 24.01.1980

Domiciliu: Ignești, nr. 49

Studii:

  • 1994-1999 – Seminarul Teologic Liceeal Ortodox Arad
  • 1999-2003 – Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, secția Teologie Pastorală
  • 2007-2009 – Studii Masterat

Adresă de contact: Tel (fix/mobil 0746/546006; 0257/315511; e-mail: liviaconfideratu@yahoo.com )

Număr de credincioşi: 192

Istoricul bisericii:

La aproximativ 100 de ani după atestarea ca sat a localității Ignești (1553), la anul 1653 se află despre existența unui exemplar a Cazaniei lui Varlaam (Iași 1643), pe aceste locuri, ceea ce ne duce cu gândul la existența unei bisericii.

Prima biserică care se construiește pe teritoriul satului Ignești este consemnată în anul 1767.

Din ea se mai păstrează și astăzi mai multe icoane pe lemn (Înălțarea Domnului- nr. inv. 785; Sf. Nicolae- nr. inv. 786; Maica Domnului cu Pruncul-nr. inv. 787; Maica Domnului cu Pruncul – nr. inv. 788; Sf. Nicolae – nr. inv. 789) în colecția de obiecte vechi bisericești de la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul Arad- Gai.

Biserica era construită din lemn, pe vârf de deal, dincolo de actualul cimitir și era folosită împreună cu locuitorii satului vecin- Minead, ce se aflau pe cealaltă parte a dealului, astfel încât s-a încetățenit printre localnici toponimul de „Dealul Bisericii”, situație consemnată și pe hărțile topografice, dar și „Dealul Morminților” deoarece în prezent aici este localizat cimitirul minedanilor.

Situația pare oarecum normală dacă avem în vedere caracterul răsfirat sau chiar risipit al așezărilor din acele vremuri.

Acțiunea de aliniere a satelor din vestul țării și implicit de redefinire a vetrelor de așezări de după anii 1769-1770, ordonate de Maria Tereza cu socpul de a reduce disperisa de așezări a gospodăriilor și a sapțiului atribuit autohtonilor, a asigurării unui control mai eficient asupra plătitorilor de dări are și o influență pozitivă sporind coeziunea internă a localnicilor, spiritul de grup, capacitatea de comunicare mai rapidă, definirea unor idealuri comune sau o altă fizionomie  a vetrei sătești.

Primul preot ortodox care a slujit la biserica din Ignești a fost preotul Gheorghe Dronca. În anul 1782 este menționat în documente un alt preot- Paul Popovici.

Vechea biserică de lemn este desființată în timp și este construită o nouă biserică, pe locul actualei biserici ortodoxe, loc numit în trecut drept „Câmpul Bisericii”, pornind de la aspectul său foarte neted  și cu poziție centrală în cadrul satului.

În anul 1823 se sfințește noua biserică de lemn cu hramul „Înălțarea Domnului”. Această biserică va dăinui până în 1904 când se finalizează construcția unei noi biserici de lemn, începută în anul 1902, sub îndrumarea preotului Valer Biberia, de formă dreptunghiulară, recreeând, asemeni tuturor bisericilor de lemn autohtone, stilul bizantin, cu cupolă rotundă, într-o formă originală, cu acoperiș îmbinat în unghi ascuțit, la fel ca și turnul zvelt, făcând trimitere directă spre cer.

Materiarul lemnos era cel mai accesibil, având în vedere extinderea fondului forestier din aceste locuri.

În perioada 1858-1860, este menționat la Ignești, preotul Isaie Goldiș – tatăl lui Vasile Goldiș, cel care și-a adus o contribuție importantă la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Actuala biserică este ridicată în locul vechii bisericii, în tiparele vechiului amplasament, fiind finalizată în jurul anului 1992, vechea biserică de lemn fiind dezafectată în anul 1986.

Noua biserică s-a înălțat cu sprijinul preotului Ioan Montoi, preot ce a urmat preotului paroh Ștefan Moanea.Construcția bisericii a început sub coordonarea preotului Ștefan Moanea care folosește ca pretext consolidarea construcției existente prin turnarea unei fundații exterioare vechii biserici cu scopul protejării acesteia, având în vedere că astfel de construcții erau greu de realizat dacă nu chiar imposibil în vremea vechiului regim.

Ulterior se sconstruiesc și o parte din pereții laterali ca o justificare a deteriorării celor vechi pentru ca în final să se treacă la realizarea noului lăcaș

Pe parcursul construirii noii biserici de cărămidă slujbele s-au desfășurat în casa parohială, localizată peste drum de biserică.

Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” a fost pictată în tehnica frescă de către pictorul Ioan Cătoiu din Sibiu, fiind târnosită în anul 1988 de către Episcopul Aradului –Dr. Timotei Seviciu.

Din anul 2003 parohia Ignești este păstorită de către Pr. Iconom Romică Confideratu.

În timpul păstoririi sale au continuat lucrările de reparație și înfrumusețare atât la lăcașul de cult cât și la casa parohială.

Astfel între anii 2003-2005 s-au derulat ample lucrări de reparație capitală la casa parohială, lucrări binecuvântate de către ÎnaltPreaSfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului.

În anul 2008, sub purtarea de grijă a preotului paroh și jertfelnicia credincioșilor s-a introdus încălzirea centrală la Biserică.

Pe parcursul anilor 2011-2012 s-au derulat lucrări de reparații exterioare la lăcașul de cult, amenajarea unei alei împrejmuitoare, amenajarea unui paraclis de vară și a spațiului verde din curtea bisericii, precum și ridicarea unei magazii de lemne, lucrări binecuvântate de către ÎnaltpreaSfințitul Părinte Arhiepiscop al Aradului Dr. Timotei Seviciu în fruntea unui ales sobor de preoți, cu care s-a săvârșit și Liturghia Arhierească.

Cu această ocazie, pentru strădania depusă în parohie părintele Romică Confideratu a fost hirotesit întru iconom.

În anul 2014 au fost refăcute gardurile și porțile casei parohiale.

Biserica -vedere laterala partea dreaptă Biserica -vedere laterală partea stângă Biserica-vedere fațada Detaliu - Ușile și Icoanele împărătești de pe catapeteasmă Detaliu Pisanie- Altar Iconostasul Bisericii Interiorul Bisericii- vedere de sus Interiorul Bisericii-detaliu de sus Medalion „Sfânta Treime” - bolta Bisericii Pisania Bisericii - Altar Pisania Bisericii - Detaliu la pridvorul de la intrarea laterală în Biserică Pr. Romică Confideratu