Parohia Livada-Paulian

Parohia: Livada-Paulian cu filia Berindia

Hramul: „Pogorârea Sfântului Duh”

Protopopiatul: Sebiș

Preot paroh: Coşeri Vasile

Data şi locul naşterii: 22.06.1962, sat Revetiş, Jud. Arad

Domiciliu: Paulian, nr. 5

Studii: Institutul Teologic de Grad Universitar Sibiu

Adresă de contact: Tel  tel.0753869138 , 0357434660.

Număr de credincioşi: 230

 

Istoric:

La ieșirea spre Buteni din orașul Sebiș, înainte de podul metalic peste Crișul Alb se formează un drum care însoțește râul pe partea dreaptă până la Gurahonț.

Prima localitate întâlnită pe acest drum este satul Paulian, aparținător de comuna Buteni, înainte fiind cunoscut sub denumirea de Livada.

Satul este amintit ca parohie încă din anul 1652.

Nu se știe dacă biserica parohială din secolul al XVII-lea, construită în mod sigur din lemn este cea menționată de Episcopul Aradului – Sinesie Jivanovici în 1755 sau nu.

Această biserică avea hramul „Pogorârea Sfântului Duh”.

La 25 noiembrie 1779, parohia obține aprobarea pentru construirea unei noi biserici de lemn, care la anul 1783 a fost sfințită, hramul ei rămânând cel vechi.

În 1906, în locul ei se construiește actuala biserica din zid (cărămida și piatră), care este târnosită în anul 1970 de către Episcopul Teoctist Arăpaşul (1962-1973), ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în 1986.

Între anii 1968 – 1976, în timpul păstoririi preotului Ioan Pui, s-au derulat ample lucrări de reparații exterioare, și interioare, lucrări de pictură executate de pictorul Vasile I. Nicolae din localitatea Palanga județul Prahova în 1969.

Din anul 1976 până în prezent, preot paroh este Pr. Iconom Stavrofor Traian Pui.

În această perioadă au avut ample lucrări de întreținere la lăcașul de cult precum înlocuirea acoperișului, înlocuirea mobilierului, tencuirea exterioară a bisericii, ridicarea unei troițe în fața Bisericii.

Toate aceste lucrări au fost binecuvântate și sfințite de Arhiepiscopul Aradului în cele 4 vizite și slujiri arhierești respectiv anii 1997, 2002, 20012, 2013.

În semn de mulțumire pentru toate binefacerile din partea lui Dumnezeu, pentru toate realizările din această parohie fam. Pr. paroh Traian Pui, alături de alți oameni de bine au înălțat o troiță care străjuiește falnic, alături de o altă troiță străveche, înaintea Bisericii, fiind semn tare și biruitor pentru întărirea în dreapta credință tuturor trecătorilor, și care s-a sfințit la 8 noiembrie 2002 de către însuși Întâi Stătătorul eparhiei arădene.

image-10362

Biserica din Livada-Paulian - vedere laterală

biserica Livada-Palian -vedere dinspre șosea Biserica Livada-Paulian Detaliu interior Biserica Detaliu însemnare autor pictura detaliu noua troită interiorul Bisericii- vedere de sus Însemnare de la Sfințirea Bisericii  și a troiței livada 16 Noua troită din fața Bisericii Noua Troită tablou pisania Bisericii- spatele iconostasului troita veche din fața bisericii

 

Filia: Berindia

Hram: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Nr. credincioși: 202

Această localitate a devenit cunoscută în urma săpăturilor arheologice efectuate pe dealul Sindioara, situat în extremitatea estică a satului, lângă drumul ce duce spre „Cociuba”.

Se pare că această așezare dacică este similară cu cea de la Santul Mare (Pecica), pe deal găsindu-se o necropolă cu locuințele taraboștilor, iar pe terase a comaților. În perimetrul acestei așezări, provenite din epoca statului dac începător, s-au găsit în special obiecte de ceramică.

Din concripția episcopului Sinesie Jivanovici de la mijlocul secolului al XVIII-lea reiese că satul nu avea biserica și era filie la Revetiș.

În anul 1852 credincioșii cumpără biserica de lemn din satul Dieci care primește hramul „Sfinții Arhangheli”.

După construirea actualei biserici, de cărămidă, în anul 1925, biserica veche de lemn a fost demolată.

Între anii 1968 – 1976, în timpul păstoririi preotului Ioan Pui, s-au derulat ample lucrări de reparații exterioare, și interioare, lucrări de pictură executate de pictorul Vasile I. Nicolae din localitatea Palanga județul Prahova în 1969.

Aceasta a fost târnosită în anul 1973 de către Episcopul Aradului – Teoctist Arăpaşul (1962-1973).

Din anul 1976 până în prezent, preot paroh este Pr. Iconom Stavrofor Traian Pui.

În această perioadă au avut ample lucrări de întreținere la lăcașul de cult precum înlocuirea acoperișului, înlocuirea mobilierului, tencuirea exterioară a bisericii, ridicarea unei troițe în fața Bisericii.

Toate aceste lucrări au fost binecuvântate și sfințite de Arhiepiscopul Aradului în cele 4 vizite și slujiri arhierești respectiv anii 1997, 2002, 20012, 20

Biserica Berindia - vedere dispre sosea Biserica Berindia- vedere centrala dinspre sosea Biserica Berindia -vedere din spate Biserica Berindia- vedere laterala detaliu cerime altar detaliu pictura tablou-eroii satului berindia Icoana hramului „Sf. Arhangheli”- catapeteasma iconostas biserica Berindia Interiorul bisericii-vedere de sus Medalion Pronaos- Ep. Aradului Teoctist Arăpașu tablou cu membrii fostului cor din Berindia vedere de sus a interiorului bisericii Vedere din spate Biserică Vedere laterala Biserica