Parohia Moneasa

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

PROTOPOPIATUL SEBIȘ

PAROHIA MONEASA

Hramul   ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Preot paroh Tulcan Ghiță Dănuț

Data şi locul naşterii* 24.09.1985, Orș. Ineu

Domiciliu  : comuna Moneasa, nr 47, jud Arad

Studii:

Liceu

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” Arad  – Teologie Pastorală

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” Arad – Master Teologie

Data hirotoniei: Hirotonit preot în 23.09.2018 de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei

Parohii ocupate şi perioada:

Parohia Secaș din 01.10.2018 – 30.06.2020

Parohia Moneasa din 01.07.2020 – Prezent

Grade profesionale Definitiv în 2020

Distincţii primite şi anul –

Domiciliu stabil : comuna Moneasa, nr. 47, jud Arad.

Tel (fix/mobil)* 0730 082 765

Număr de credincioşi:   300  (persoane)

Istoricul bisericii:

Parohia și comuna Moneasa este așezată în regiunea montoasă la răsăritul județului Arad, și limita cu județul Bihor, fiind cea mai cunoscută stațiune balneo-climaterică a județului. Ocupația principală a locuitorilor era agricultura, creșterea vitelor și munca la pădure. O altă parte din ei lucrează la cariera de marmură din localitate, iar alții angajați în cadrul băilor din Moneasa. Biserica Ortodoxă din Moneasa cu hramul „Cuvioasa Parascheva” este zidită în centrul satului, având o vechime de peste 140 ani. În cursul anilor 1941-1942 vechea Biserică s-a refăcut aproape în întregime cu fonduri bănești rezultate din vânzarea pădurii comunale. Pe temelia fostei biserici s-au clădit pereți de piatră și cărămidă, adăugându-se și prelungindu-se spre Răsărit, încă cu vreo 10 metri. De asemenea turnul vechi a fost mult înălțat și consolidat pentru a putea suporta greutatea clopotelor, iar de-o parte și de alta a turnului principal au fost clădite din nou alte două turnuri mai mici împreună cu pridvorul și cafasul în interior. La intrarea în Biserică dinspre apus și miazăzi s-au atașat câte un pridvor deschis sprijinit pe coloane de marmură. Actualul sfânt locaș este zidit pe temelie de piatră, zidul fiind de cărămidă și piatră și acoperit cu țiglă. Dimenisiunile de 22 m, 8 m lățime și 5 m. Înălțime, precum și formatul în chip de cruce dau Sfintei Biserici atât în exterior cât și în interior un aspect impunător.Biserica este construită în stil baroc. Întreaga lucrare a zidăriei și lemnăriei a fost luată pe răspunderea lui Crișan Ioan, inginer din Șiria, dar acesta fiind ocupat cu alte lucrări din alte localități, a rămas sub directa supraveghere a epitropului Condea Dănilă din Moneasa care a executat lucrările de zidărie și dulgherie, precum și celelalte lucrări de artă din interiorul bisericii ca: mobilier, catapeteasma, etc. Pictura de pe iconostas a fost executată pe pânză, provenind de la vechea biserică, iar pictura de pe pereți și cupola a fost executată de către un pictor bănățean, necunoscut de rorigine sârbă. Pictura murală, în ulei (icoane și tablouri biblice) a fost executată de studentul teolog Buzgău din Arad în anul 1942. Devizul estimativ al întregii lucrări de zidărie și pictură a fost întocmit de către un arhitect din Ineu la suma de 600.000 lei. Sfințirea a avut loc în toamna anului 1942, delegat al PreaSfințitului Episcop al Aradului, fiind P.C. Pr. Constantin Turicu, preot administrator al parohiei Moneasa fiind Lazăr Ioja, care a depus multă osteneală alături de Comitet și popor, pentru a duce la bun sfârșit reconstrucția Sfântului lăcaș. În istoricul parohiei realizat la 21.05.1968, realizat de către pr. paroh Constantin Gălușcă, era menționat faptul că atât biserica veche cât și cea nouă nu au fost sfințite cu arhiereu, adică târnosite, lucru ce năștea dorința fierbinte a localinicilor de a o târnosi cu arhiereu. La vremea respectivă, ca de altfel și celelalte biserici de pe Valea Deznei, parohia Moneasa făceau parte din Protopopiatul Ineu, fiind descrisă ca fiind una din cele mai frumoase ale Protopopiatului, atrăgând atenția tuturor vizitatorilor ce vin în stațiunea Moneasa. Vreme îndelungată parohia ortodoxă Moneasa, a fost deservită de către preoți administratori. Dintre preoții ce au deservit această biserică începând din 1850 amintim: Pr. Dăscălescu (și dascăl de școală), Pr. Nonu; Pr. Sinesie Ioja din Rămnușa, Pr. Ioan Tămășdan; Pr. Țărlea de la Slatina de Criș; Pr. Marcu Vasile de la Buhani, între 1965-1968- Pr. Constantin Gălușcă din Bacău, apoi Pr. Ine Ioan din Argeș. Din anul 1978 până în prezent, de destinele parohiei Moneasa, a fost numit Pr. Ioan Suba din Chisindia, care pentru jertfelnicia și realizările avute în decursul timpului a fost hirotesit întru iconom. Între anii1990-1992, biserica a fost împodobită din nou cu pictură în stil neobizantin, tehnica „fresco” și s-au restaurat icoanele de pe iconostas de către pictorul Cristian Corneanu din Hârșova. Întreaga lucrare a fost realizată prin osteneala consiliului parohial și contribuția credincioșilor din localitate, așa după cum menționează pisania bisericii. Târnosirea bisericii și sfințirea lucrărilor de pictură s-a realizat la 4 decembrie 1994 de către Episcopul Aradului – Dr. Timotei Seviciu. De-a lungul timpului prin purtarea de grijă a preotului paroh Ioan Suba și contribuția credincioșilor din localitate s-au derulat mai multe lucrări. Astfel în anul 2004 a fost realizat un sistem electronic de tragere a clopotelor, în anul 2006 a fost introdusă încălzirea centrală în biserică, în anul 2007 s-a realizat placarea cu marmură a interiorului bisericii, în anul 2010 s-au derulat reparații la turlă și revopsirea ei . De asemenea s-au derulat lucrări de reparații curente și capitale la casa parohială. În anul 2011 ÎnaltPreaSfințitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a luat parte la săvârșirea Slujbei de Te-Deum, din Biserica parohială, cu ocazia deschiderii cursurilor de formare preoțească derulate în stațiunea Moneasa.

Cuvioasa Parascheva -detaliu de pe peretele stang al naosului detaliu pictură absida partea stângă

detaliu pictură absidă partea dreaptăinteriorul bisericii-vedere de sus

naosul si pronaosul bisericii

pisania bisericii

Vedere centrala interior Biserică

Vedere de sus interior Biserică

vedere dinspre sosea

vedere interioară Biserică