Parohia Revetiș

DSC_6092 DSC_6093 DSC_6095 DSC_6096 DSC_6097 DSC_6099 DSC_6100 DSC_6102PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ REVETIŞ

 

Parohia: Parohia Ortodoxă Română Revetiş.

Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”.

Protopopiatul: Protopopiatul Ortodox Român Sebiş.

Preot paroh: Pr. Pop Cristian Gheorghe.

Data şi locul naşterii: 18.04.1984, Arad.

Domiciliu: Fântânele, nr. 204 A, jud. Arad.

Studii:  Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din Arad. Masteratul în teologie secţia Teologie practică.

Adresă de contact: Sat Revetiş, Comuna Dieci, Oraş Sebiş, Judeţul Arad, nr. 105., Telefon: 0722618183.

Număr de credincioşi: 170.

Istoricul bisericii:       

Localităţile Revetiş şi Cociuba sunt aşezări româneşti de mare vechime, dar atestarea lor este făcută de-abia cu secolul al XVI-lea, odată cu primele notări administrative introduse din perioada feudalismului mai dezvoltat.

Revetişul apare menţionat în documente la 1553 în lucrările monografice ale cercetătorilor maghiari Márki Sándor (Aradvármegye es Arad Szabad Királyi város Torténete, Arad, 1892, pag. 564), iar Jancso Benedek în Arad Szabad Királyi Város Monographiya, pag. 166 şi 245 aminteşte de Revetiş că are 417 credincioşi, preotul lor este Lazăr Dobrei, că hramul este Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ce erau reprezentaţi şi în pecetea comunei. Matricolele localităţii încep cu anul 1809.

Biserica din Parohia Revetiş, protopopiatul Sebiş, judeţul Arad, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită între anii 1890-1891, prin strădania vrednicului preot paroh Lazăr Dobrei şi a tuturor enoriaşilor localnici.

A fost construită în formă de navă, pe fundaţie de piatră, din cărămidă, acoperită cu tencuială cu stropi. Exteriorul este tencuit cu stropi, iar interiorul este pictat în tehnica „a fresco” de pictorii bisericeşti Jitariu Radu şi Jitariu Alexandrina din Arad. Iconostasul şi stranele sunt din lemn de stejar, sculptura fiind executată de meşterul Mircea Vasile din Sighetul Marmaţiei.

Cheltuielile pentru lucrările de renovare, pictură, confecţionarea catapetesmei, a stranelor, tronurilor, candelabrelor, prapori, veşminte şi toate cele necesare cultului, s-au făcut din donaţiile credincioşilor, îndemnaţi de preotul paroh Radeş Mihai – Dorel, sprijinit de membrii Consiliului parohial şi cu sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Arad şi a altor instituţii.

Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate, credincioşii, membrii Consiliului şi Comitetului parohial, în frunte cu preotul paroh, dorind împlinirea rânduielilor bisericeşti privind sfinţirea locaşului de cult, au cerut târnosirea bisericii pe data de 22 mai 2011, dorinţa fiindu-le împlinită de către ÎNALT PREASFINŢITUL PĂRINTE DR. TIMOTEI SEVICIU – ARHIEPISCOPUL ARADULUI, prin aşezarea Sfintelor moaşte şi a Icoanelor Sfinţilor Evanghelişti în masa Sfântul Prestol şi săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În prezent, preotul paroh Pop Gheorghe Cristian a reuşit ridicarea unei filigorii în cimitir, şi doreşte repararea exteriorului sfântului locaş, lucrări pe care nădăjduim că le vom împlini cu ajutorul autorităţilor locale şi judeţene.