Clipe de înălţare sufletească la noul spital din oraşul Ineu

Miercuri, 9 februarie, în oraşul Ineu din Arhiepiscopia Aradului, a avut loc săvârşirea slujbei Aghiasmei mici sau a Sfeştaniei la noul Spital orăşenesc, care a fost dat în folosinţă cu puţin timp în urmă, după finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea cu echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor medicale. Slujba a fost oficiată de către  părintele protopop Moise Nica, protopopul Ineului, de părintele spitalului Felician Crăciun şi diaconul Dan-Marius Braiţ.

Prin slujba Sfeştaniei, Biserica este prezentă în viaţa credincioşilor, sfinţind toate lucrurile de care au nevoie în viaţa lor, pentru a o face mai bună, mai frumoasă şi mai uşoară, spre binele lor şi slava lui Dumnezeu.

După slujba Aghiasmei mici, preoţii au sfinţit fiecare salon, cât şi pe cei prezenţi: cadre medicale şi pacienţi, deoarece prin stropirea cu apă sfinţită, care are putere harică, se câştigă întărirea sănătăţii, vindecarea bolilor trupeşti şi sufleteşti.

La sfârşitul slujbei, părintele protopop, în cuvântul său de înălţare sufletească, a arătat că: “Astăzi am chemat ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu, aşa după cum o face orice creştin, deoarece orice lucru trebuie să-l începem cu Dumnezeu, pentru că acolo unde este El cu harul Său, nici un lucru nu e greu. Cele mai importante momente din viaţa omului sunt binecuvântate de Biserică, purtând pecetea nevăzută a Harului dumnezeiesc. Ne găsim în clipa în care Biserica, prin preoţii săi, dă sfânta ei binecuvântare acestui spital, acestei case de oaspeţi, care îi primeşte pe aceia, care zac întru neputinţă trupească şi sufletească.”

În încheiere, părintele Felician Crăciun a adresat mulţumiri părintelui protopop, părintelui diacon, doamnei Director a Spitalului Geta Bogdan, cadrelor medicale, precum şi tuturor celor prezenţi.