Sfântul Maslu de obşte la Parohia Ortodoxă Ineu-Traian

Potrivit tradiţiei locului, în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a Parohiei Ortodoxe Ineu-Traian, Protopopiatul Ineu, s-a oficiat – în după-amiaza Duminicii a V-a din Postul Paştilor de anul acesta – Taina Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

Soborul sfinţiţilor slujitori a fost alcătuit din preoţii Augustin Braiţ (Parohia Mocrea), Ivănuţ Voicu (Parohia Chier), Sever Mocan (Parohia Ineu-Traian), Cristian Ardelean (Parohia Ineu II), Flavius Ardelean (Parohia Bocsig), Petru Ursulescu (Parohia Seleuş) şi diaconul Marius Braiţ.

La momentul cuvenit, preotul Petru Ursulescu a ţinut un bogat şi înălţător cuvânt de învăţătură, în care – pornind de la cea de a doua pericopă evanghelică citită la Sfânta Liturghie din Duminica a V-a din Postul Mare (Luca 7, 36-50) şi de la modelul de pocăinţă oferit Sf. Cuvioasă Maria Egipteanca, cinstită în această duminică – a arătat că Dumnezeu, în virtutea iubirii Sale nemărginite, se milostiveşte spre păcătosul ce manifestă căinţă pentru păcatele lui şi-l reaşează în starea de comuniune harică necesară dobândirii mântuirii. „Întoarcerea de pe calea păcatului pe calea mântuirii trebuie să fie definitivă, nu temporară, iar viaţa pământească a omului trebuie să fie orientată spre Hristos şi trăită în Hristos, altfel ea va fi una lipsită de sens şi de conţinut. Hristos este <<lumina lumii>> şi doar călăuziţi de această lumină ne putem sfinţi şi desăvârşi viaţa întru nădejdea dobândirii şi a <<luminii neînserate>> din împărăţia cerurilor”, a conchis părintele predicator.

În final, preotul paroh – Sever Mocan a dat slavă lui Dumnezeu pentru clipele de har revărsate peste toţi cei prezenţi la săvârşirea Sfintei Tainei a Maslului, exprimându-şi, totodată, bucuria că lucrările de construcţie la noul locaş de cult al parohiei (cu hramul „Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici) din proximitatea actualei biserici au un ritm susţinut, în prezent fiind ridicaţi pereţii exteriori până aproape de cota finală.

Prin generozitatea şi dragostea unei familii de buni credincioşi din parohie, a fost organizată şi o agapă frăţească, la care au participat preoţii slujitori şi colaboratorii apropiaţi ai acestora.