SFANTĂ LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA COVĂSÎNŢ

În Duminica a V-a după Rusalii credincioşii parohiei Covăsînţ, protopopiatul Lipova, au trăit momente de înălţare sufletească. În biserica parohială cu hramul Pogorîrea Sfântului Duh a fost oficiată Sfânta Liturghie de un ales sobor de ierarhi, ieromonahi, preoţi şi diaconi. Prezenţa tuturor se motivează cu organizarea de către parohie, în parteneriat cu alte instituţii- între care Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Aradului- a celei de a treia ediţii a Festivalului Românilor de Pretutindeni.

Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a coliturghisit alături de Preafericitul Părinte Mitropolit Kristoph al Cehiei şi Slovaciei şi de Preasfinţitul Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Din sobor au făcut parte: părintele Ioan Armaşi, consilier patriarhal, secretarul Sectorului Comunităţi Externe din cadrul Administraţiei Patriarhale, Părintele Bojan Alexandrovič,Timoc, Preacuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului, Preacuviosul arhimandrit Iustinian Tibil, părintele Crinel Onea, protopopul Lipovei, părintele  Mihai Octavian Blaj, parohul locului, alţi preoţi şi diaconi.

Înalt Preasfinţitul Timotei a rostit în cadrul Sfintei Liturghii cuvântul de învăţătură. Tema aleasă pentru însemnătatea locală a zilei se leagă de citirile sfinte ale Duminicii a V-a după Rusalii şi anume pericopa evanghelică (Matei 8) a vindecării celor doi demonizaţi din Gadara şi cea a apostolului (Romani 10), despre dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu care, în mila Sa faţă de oameni a tămăduit pe cei stăpâniţi de puterea răului, iar în virtutea dreptăţii dumnezeieşti a îngăduit ca obştea cetăţii – care, într-un fel, a contribuit la suferinţa celor de acum vindecaţi,  pe de o parte prin nepăsarea faţă de aproapele, iar pe de alta prin încălcarea legii, practicând creşterea de animale, după Legea Veche, necurate – să suporte plata acestor scăderi, arătând totodată valoarea vieţii adevărate, mai presus de cele trecătoare şi doar în aparenţă de folos. A arătat că Apostolul face apoi să se înţeleagă că omul care practică dreptatea va trăi prin ea, mai ales prin virtutea ce vine din credinţa în Iisus Hristos, adică nu din faptele cerute de Lege ci din bunătatea sufletească ce călăuzeşte spre mântuire. ,,Potrivit învăţăturii Bisericii, nu există două principii ale  călăuzirii noastre spirituale, binele şi răul, ci unul singur, cel dintâi, cel de-al doilea reprezentând absenţa celui dintâi, sau încercarea voinţei libere a omului de a se îndepărta de el. Fără a adânci cugetarea despre acestea, ca şi creştini, urmăm voinţei lui Dumnezeu care ne duce numai spre bine şi cu dreptate. De aceea îndreptăţirea celor dinainte de Mântuitorul îşi găseşte corespondenţa în lucrarea Acestuia. Biserica întemeiată la Cincizecime învaţă  în fiecare dintre duminicile trecute despre modul în care se duce  lupta împotriva răului, bolilor trupeşti şi sufleteşti, a nedreptăţilor, prin lucrarea îndreptării şi mântuirii. Poporul nostru a purtat această luptă iar astăzi îl vedem bine statornicit pe calea mântuirii, dovedind în lumea înreagă că duce numele bun al ţării, ştiind că o virtute proprie a noastră este virtutea omeniei. Aceasta înseamnă tocmai puterea de luptă împotriva răului şi a ceea ce el reprezintă. Trebuie mereu dovedită deci, în cadru mondial sau al unităţii continentului nostru, adevărata lucrare a binelui, oglindită în raporturile prieteneşti şi frăţeşti cu toţi oamenii şi neamurile. O mărturie deosebită astăzi o găsim aici, în cadrul Festivalului Românilor de Pretutindeni, iar prezenţa Prea Fericitului Kristoph, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum şi participarea atâtor credincioşi şi cetăţeni, în frunte cu autorităţile centrale şi locale, reprezintă o subliniere a realităţii pe care o constatăm şi pentru care ne rugăm să aibă spor cu binecuvântare divină”, a spus Înalt Preasfinţia Sa. Chiriarhul a exprimat,  la finalul slujbei mulţumire specială pentru toţi cei prezenţi, oaspeţi şi gazde.

După amiază a avut loc parada portului popular, alaiul deplasându-se din faţa bisericii la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti, unde a debutat spectacolul. Pe scenă au evoluat românii din Timoc – Serbia Vidin – Bulgaria Gyula – Ungaria Cernăuţi şi Sighet – Ucraina, Chişinău – Republica Moldova, având loc şi debutul formaţiei de jocuri populare tradiţionale – Păstrătorii Tradiţiei, a Parohiei Ortodoxe Covăsânţ. Momente deosebite le-au creat interpreţii Marius Ciprian Pop şi Veta Biriş acompaniaţi de Orchestra Rapsozii Zarandului condusă de maestrul Petrică Paşca.