Semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţa tinerilor

Înscriindu-se în tematica Patriarhiei Române pentru anul în curs, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a deschis seria manifestărilor academice programate pentru perioada viitoare, organizând un Simpozion naţional studenţesc, pus sub genericul de mai sus, care s-a desfăşurat în zilele de 18 şi 19 martie 2014.

Prima zi a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum, în capela facultăţii, la care a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. După oficiul liturgic, a urmat deschiderea festivă. La prezidiu s-au aflat: ÎPS Timotei, PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, precum şi comitetul de organizare, format din PC Pr. Lect. Dr. Lucian Farcașiu, PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuţaru şi stud. Marius Lăscoiu, de la facultatea arădeană.

În calitate de gazdă, părintele decan a inaugurat seria scurtelor mesaje de salut, mulţumind studenţilor şi conducerilor facultăţilor acestora pentru disponibilitatea de a veni la Arad, precum şi chiriarhului locului pentru prezenţă şi binecuvântare. Referindu-se la tema acestui simpozion, preacucernicia sa a explicat alegerea făcută de organizatori, arătând că: „punerea acestor Taine în legătură cu viaţa tinerilor vrea să scoată în evidenţă mai multe aspecte. Pe lângă faptul că tinerii sunt viitorul Bisericii, ei au o vulnerabilitate în plus, faţă de cei maturi, în faţa provocărilor unei culturi secularizante, după cum tot la aceştia se observă o dorinţă şi o sinceritate mai mare faţă de cea a adulţilor, ei fiind într-o permanentă căutare de idealuri. Tocmai de aceea, cele două Sfinte Taine oferă mijloacele pentru ca aceştia să-l poată descoperi pe Hristos Domnul ca Viaţă, Cale şi Adevăr”.

 

La rândul său, părintele Arhiepiscop Timotei a mulţumit pentru invitaţia făcută, exprimându-şi bucuria că Facultatea de Teologie din Arad găseşte resursele necesare pentru a propaga şi adânci, la nivel local, proiectele tematice ale Sfintei Patriarhii. În alocuţiunea prezentată, ÎPS Sa a evocat evenimente şi personalităţi din trecutul local care rămân până astăzi repere în mărturisirea dreptei credinţe, făcând invitaţia de a rămâne permanent atenţi la nuanţele care definesc atât învăţătura de credinţă, cât şi cele privitoare la slujirea liturgică atât de bogată a Bisericii.

Din partea organizatorilor, primul care a adresat un cuvânt de salut a fost părintele Lucian Farcasiu, arătând că cercetarea teologică trebuie să fie dublată neîntrerupt de împărtăşirea din Tainele cele sfinte ale Bisericii. De asemenea, sfinţia sa a reliefat motivaţia acestui demers academic prin aceea că „studenţii arădeni se silesc să urmeze exemplul profesorilor lor care organizează anul mai multe simpozioane, cu reverberaţii naţionale şi internaţionale”, amintind câteva dintre acestea. Tocmai de aceea, sfinţia sa consideră că „acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul centrului eparhial, a conducerii universităţii şi a implicării active a cadrelor didactice”, amintind de faptul că intituţia teologică arădeană şi-a „câştigat un bine meritat loc de frunte între facultăţile şi departamentele univeristăţii, prin aceea că preşedintele Senatului universitar este colegul nostru Pr. Prof. univ. Cristinel Ioja”. Cel de-al doilea, a fost PC Diac. Cius Cuţaru, care a legat acest eveniment de timpul liturgic în care se desfăşoară, amintind de pomenirea Sf. Grigorie Palama, „cel care, prin teologia isihastă, aduce în prim plan relaţia cu un Dumnezeu personal”. Din partea studenţilor a vorbit Marius Lăscoiu, care i-a prezentat pe oaspeţi. La final, sub bagheta dirijorală a Conf. dr. Mircea Buta, corul bărbătesc a intonat câteva piese din repertoriul perioadei pascale.

În prima zi au prezentat referate următorii: Stoica Alin George, anul II, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București), Tainele Spovedaniei și Euharistiei ca mijloace de dobândire a cetățeniei cerești;Lăscoiu – Martin Marius, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Realitatea prefacerii euharistice; Morariu I. Marius, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), Anaforaua euharistică a primelor trei veacuri creștine și importanța ei pentru teologia contemporană; Afrăsiloaei Alexandruși Afrăsiloaei Andrei anul IV (Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași), Îndrumarea continuă a tinerilor prin spovedanie și împărtășanie; Boldor Gheorghe-Laurian, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu), Atracția tânărului față de Hristos prin Spovedanie şi Împărtășanie; Teodorescu Radu Aurel, an IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște), Conștiința curată, condiție a unirii cu Hristos; Petre Andrei Cornel, anul II (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București), Taina Pocăinței, a Spovedaniei și a Împărtășaniei – despre întoarcerea la dreptate, mărturisirea nedreptăților și unirea cu Cel drept; Popa Ovidiu – Silviu, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Aspecte dogmatice privind îndumnezeirea omului în canonul de împărtășanie.

În aceeaşi zi, Î.P.S. Dr. Timotei Seviciu a susţinut, în cadrul serilor A.S.C.O.R. Arad, conferinţa intitulată: Gânduri legate de semnificația duhovnicească a Sfintei Taine a Spovedaniei și a Împărtășaniei. După încheierea acesteia, participanţii la simpozion au vizitat mănăstirea Hodoş-Bodrog.

A doua zi, după oficierea Liturghiei Darurilor maiînainte sfinţite, au continuat şirul referatelor următorii studenţi:Someșan Grigore –Toma, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca), Spovedania lui Stavroghin – valențe teologice și psihologice; Savu Dumitru – Mugurel, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște), Elementele constitutive ale pocăinței în viața tinerilor; Sandu Vlad – Sergiu, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Relația dintre psiholog și duhovnic – raportul dintre imanent și transcendent; Mîlcomete Ionuț – Ovidiu, anul I (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Aspecte generale privind Spovedania și Împărtășania în viața tinerilor; Gașpar Florin, anul II (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Împărtășirea în vremea Postului Mare – întărire pe calea ascezei;Lazăr Flavius, anul III (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Îndreptarul de spovedanie: necesitatea actualizării și adaptării lui la nevoile tinerilor; Hodean Ioan, anul III (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Abordarea/tratarea complexului de inferioritate în Taina Spovedaniei.

La final, invitaţii au mulţumit gazdelor pentru oportunitatea creată, exprimându-şi bucuria de a fi împreună în acest demers academic.

Ultima actualizare (Miercuri, 19 Martie 2014 21:39)