Valenţe eclesiale și teologice ale Tainei Spovedaniei și a Euharistiei

Sub genericul de mai sus, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, s-au continuat manifestările dedicate Anului omagial euharistic, printr-un simpozion național ale cărui lucrări au avut loc în ziua de 20 martie, în continuarea celor două zile de manifestări academice studențești.

Astfel, în dimineața zilei, în capela facultății a fost oficiat un Tedeum de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. După aceasta a fost inaugurată sesiunea festivă. PC Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, a adresat salutul de bun venit din partea conducerii instituției, exprimând bucuria de a prelungi și încununa cercetarea teologică de la Arad în ultimele zile, pornind de la cel studențesc la cel al profesorilor de liturgică și dogmatică.

ÎPS Timotei apreciază întreaga activitate a Facultății de Teologiei din Arad și buna colaborare a acesteia cu Centrul eparhial. Tema simpozionului organizat „urmează îndrumarea dată de Sfântul Sinod. Aceasta propune o aprofundare a acestor Sfinte Taine atât în viața tinerilor cât și în viața parohiilor, pentru că viața duhovnicească ține de măsura în care ne raportăm cu acrivie la pocăință și împărtășanie”.

P. Cuv. Dr. Teofan Mada, Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, a salutat eforturile corpului profesoral pentru acest gen de manifestări care se înscriu în noile programe inițiate de Centrul eparhial, desfășurate în colaborare cu Consiliul Județean și Centrul Cultural Arad, puse sub genericul „Hristos în cetate”. În continuare, preacuvioșia sa a arătat că: „Iubirea Bisericii este diferită de alte iubiri religioase, sociale, culturale care sunt iubiri, în orice caz, dar nu sunt întrupate, nu sunt euharistice. În centrul Tradiție ortodoxe nu se află morala ca sistem, ci iubirea ca ethos euharistic, Iubirea mea răstignită”.

 

PC Pr. lect. dr. Lucian Farcașiu, organizatorul acestui simpozion a mulțumit invitaților pentru bucuria unei comuniuni întru cele teologice, pe o tematică atât de benefică pentru revigorarea vieții duhovnicești.

 

Invitații și-au prezentat referatele, urmate de ample discuții, pe secțiuni: Pr. Prof. dr. Nicoale D. Necula (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Bucureşti), Aspecte practice privitoare la săvârşirea Sfintei Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei; Pr. Lect. dr. Ioan Bizău (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj Napoca) Ritul euharistic al căldurii (zeon) în interpretarea liturgică a Sf. Nicolae Cabasila; Pr. Lect. dr. Nicolae R. Stan (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova), Pocăinţa, ca Taină a refacerii comuniunii cu Hristos în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae; Conf. dr. Ciprian Streza (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Bucureşti), Sfânta Euharistie şi Taina Unirii şi a întâlnirii personale a omului cu Dumnezeu şi a schimbului necontenit de daruri între om şi Dumnezeu, Pr. Lect. dr. Emil Cioară (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”, Oradea), Sfânta Taină a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă şi în cea Romano-catolică. Studiu comparativ; Arhim. Teofan MadaEuharistia – Taina iubirii transfiguratoare; Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Finalitatea Sfintei Liturghii: împărtăşirea credincioşilor; Pr. Lect. dr. Ştefan Negreanu, Etapele interioare ale Tainei Spovedaniei; Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad) Importanţa Sfintei Euharistii pentru exprimarea şi adâncirea unităţii de credinţă a Bisericii; Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad) Relaţia Euharistiei cu celelalte Taine ale Bisericii în concepţia părintelui Dumitru Stăniloae

Ultima actualizare (Joi, 20 Martie 2014 22:21)