EXPOZIȚIE ITINERANTĂ DE ICOANE PE STICLĂ ÎN PAROHIA BUHANI

Duminica a VI-a după Paști – a Orbului, Biserica parohială cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților, din localitatea Buhani, a fost gazda unui eveniment deosebit, plin de lumină.

În contextul „Anului omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti , Parohia Buhani în colaborare cu Cercul de pictură „Pictorașii Hălmăgeni‘‘ din localitatea Hălmagiu, coordonați de d-nul Sida Eduard, au organizat o expoziție itinerantă de icoane pe sticlă, în cadrul căreia au fost expuse lucrări ale copiilor din cadrul cercului.

Dincolo de a fi un prilej de admirație pentru credincioșii prezenți, icoanele expuse în Biserică pe parcursul Sfintei Liturghii, au reprezentat un bun prilej de invitație tainică la transfigurare, la pregustarea Împărăției Cerurilor și la vederea veșnicelor bunătăți ale Împărăției lui Dumnezeu, prin Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură preotul paroh, pornind de la evanghelia duminecii – a vindecării orbului, a subliniat că dincolo de orbirea trupească, orbirea sufletească este mult mai primejdioasă, cu consecințe mult mai grave decât cea dintâi.

În acest sens, icoana vine să reprezinte o chemare, chemarea lui Hristos prin Biserică, lumii de azi, de a dobândi vederea, precum orbul din Evanghelie. Ea reprezintă mijlocul cel mai potrivit al chemării spre sfințenie, pe care Biserica o face, în contextul unei lumi dependente de imagine.

Numită de Părinții Bisericii „fereastră deschisă spre Cer‘‘și „Biblie în culori‘‘, icoana exprimă lumina slavei lui Dumnezeu în umanitate, iar faptul că ele sunt opera unor copii, cu sufletele curate, reprezintă și o mărturisire fără de vicleșug în fața contemporaneității, a celor care l-au văzut pe Dumnezeu, așa după cum zice Mântuitorul „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu‘‘(Matei 5, 8).

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri tinerilor „pictorași hălmăgeni‘‘ – pe care i-a încurajat să continue această frumoasă activitate și pe mai departe, oferindu-le în acest sens diplome de participare și icoane – îndrumătorului lor Sida Eduard pentru colaborarea în derularea expoziției precum și pentru efortul depus în vederea insuflării tainelor iconografiei creștine în sufletul copiilor – și părinților copiilor – care susțin alături de Parohia Hălmagiu și alți oameni de bine funcționarea cercului de pictură.

După Sfânta Liturghie, oaspeților prezenți li s-a oferit o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Valentin Herbei

18556035_1425242367541057_4626218448941922077_n

18618331_1245610828884801_565866892_o

18618788_1245612058884678_201044990_o

18676732_1245612035551347_1335247821_o