Vizită arhierească în Parohia Ortodoxă Română din orașul Lipova

 Momente de aleasă bucurie duhovnicească au avut credincioșii Parohiei Ortodoxe Române din orașul Lipova în prima duminică din Postul Nașterii Domnului(Duminica a XXVI-a după Rusalii), prin prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Aradului care a coliturghisit o Sfântă Liturghie Arhierească în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Lipova, Biserică Monument Istoric, care are prima atestare documentară în anul 1338.

La primele ore ale dimineții PC Pr. Mircea Șirian, secretar al Oficiului Protopopesc Lipova, PC Pr. Ioan Rus, preot slujitor dimpreună cu mulțimea de credincioși au întâmpinat în fața sfintei biserici pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

În cuvântul de bun venit, PC Pr. Mircea Șirian a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, pentru Arhiereasca binecuvântare dată Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul de a participa și de a fi în mijlocul credincioșilor din Parohia Lipova. În continuare PC Pr. Mircea Șirian a prezentat pe scurt în fața Preasfințitului Emilian și a celor prezenți istoria de aproape 7 veacuri a bisericii, monument istoric, din orașul Lipova, scoțând în evidență că, monumentala capodoperă arhitectonică nu ar fi putut dăinui și înfrumuseța peste veacuri dacă credința și jertfelnicia locuitorilor nu ar fi fost destul de puternică, pentru a putea trece peste toate încercările de-a lungul istoriei.

Preasfinția Sa, a mulțumit pentru frumoasa primire, exprimând în cuvântul Său o dorință mai veche de a sluji în acest frumos sfânt lăcaș, totodată amintind că și dorința vrednicului de pomenire, Pr. Ioan Jidoi- Protopop al Lipovei, trecut la cele veșnice, din păcate nu a putut fi dusă la îndeplinire, cât a fost el în viață, urmând ca în timpul Sfintei Liturghii să se facă o slujbă de pomenire pentru Pr. Ioan Jidoi, trecut la cele veșnice.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul stabilit s-a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima duminică din Postul Nașterii Domnului din anul 2017, pastorală dedicată „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și a pictorilor bisericești” respectiv „Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. În cadrul pastoralei s-a făcut apel, mai ales în această perioadă a postului în care ne aflăm, de a da dovadă de iubire milostivă față de semenii noștri care au nevoie de ajutorul nostru, respectiv s-a dat îndemnul părintesc de a organiza la parohii, mănăstiri, protopopiate și centre eparhiale colecte de bani, alimente, haine și medicamente pentru a putea fi apoi dăruite tuturor celor aflați în suferință și în nevoi, mai ales familiilor modeste cu mulți copii și persoanelor sărace.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a săvârșit slujba de pomenire a Pr. Ioan Jidoi, fost Protopop al Lipovei, trecut la cele veșnice în urmă cu 2 săptămâni.

În cuvântul adresat credincioșilor prezenți, Preasfinția Sa a amintit că (conform citirilor scripturistice de la Sfânta Liturghie; Ev. Luca, 12, 16-21), datoria noastră a creștinilor, mai ales în această perioadă a postului în care am intrat, perioadă de pregătire și urcuș duhovnicesc la care suntem invitați fiecare din noi să participăm, pentru a putea să întâmpinăm cum se cuvine marele praznic al Nașterii Domnului, este de a mulțumii Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce ne oferă fiecăruia în parte, dar mai ales să Îi mulțumit pentru darul cel mai de preț care l-a dăruit fiecăruia dintre noi, viața.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Doina, condus de către dl. Szabo Mihai.

La final Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Aradului a transmis arhiereștile binecuvântări ale Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, tuturor credincioșilor prezenți, mulțumind încă o dată pentru frumoasa primire.

PC Pr. Mircea Șirian a mulțumit pentru alesele momente de bucurie duhovnicească care au fost trăite prin prezența în mijlocul credincioșilor a Preasfințitului Părinte Emilian, asigurând, în primul rând pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei și totodată și pe Preasfințitul Părinte Emilian de fiasca supunere a preoților și deopotrivă a credincioșilor din Parohia Lipova și Protopopiatul Lipova.

A consemnat,

Pr. Mircea Șirian, secretar Of. Protopopesc Lipova

23758492_1758639674210031_2106258412_n

23782234_1758612610879404_116383537_n

23756234_1758638450876820_1216713440_n

23758324_1758636744210324_72807197_n

23782323_1758636657543666_1851949117_n

23760260_10203820781075200_1730967749_o

23768623_10203820781115201_1410481924_o