Patriarhul Justinian Marina şi mărturisitorii din Eparhia Aradului comemoraţi la Facultatea de Teologie din Arad

În ziua de luni, 11 decembrie 2017, la Facultatea de Teologie „Ilarion V Felea” din Arad, a avut loc un simpozion naţional sub genericul „Credinţă şi mărturisire. Modele de teologi în Ortodoxia românească din a doua jumătate a secolului XX”, dedicat Patriarhului Justinian Marina şi apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului, cu precădere cei din Eparhia Aradului. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului şi cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, înscriindu-se în tematica anului comemorativ din Patriarhia Română.Deschiderea festivă a avut loc în Aula Magna a Facultăţii de Teologie. Au ţinut alocuţiuni IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, PS Dr. Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universităţii Aurel Vlaicu, Arad şi Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad.

În continuare a avut loc lansarea cărţii Clerici şi teologi din Eparhia Aradului în închisorile comuniste (1945-1964), scoasă în Editura Arhiepiscopiei Aradului şi avându-l ca autor pe binecunoscutul istoric și cercetător ştiinţific Adrian Nicolae Petcu. Prezentarea cărţii a fost făcută de Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie din Arad. Preacucernicia sa a subliniat că recenta apariție este ca o lumină pe vârf de munte, o lumină scoasă de sub obrocul istoriei, o carte eveniment pentru Eparhia Aradului şi o carte document pentru Ortodoxia românească. Totodată, cartea este si un act terapeutic la adresa conştiinţei Bisericii Ortodoxe Române. Cartea vorbește despre studenţii Academiei Teologice din Arad, despre profesorii acestei instituţii în frunte cu părintele Ilarion V. Felea, despre curajul episcopului Andrei Magieru, despre disponibilitatea spre jertfă a monahilor şi preoţilor din Eparhia Aradului pentru mărturisirea lui Hristos.

 Cartea apare în Editura Arhiepiscopiei Aradului, cu binecuvântarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a și prefațat-o, în contextul Anului comemorativ Justinian  Patriarhul şi al Apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, bucurându-se de concursul și ajutorul PC Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

 După lansare cărţii a avut loc comunicarea în plen a IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cu tema Patriarhul Justinian Marina – amintiri şi evocări, apoi comunicarea PS Dr. Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, care a abordat problema monahismului românesc în timpul regimului comunist, mai precis Monahismul românesc și Decretul 410 din 1959. A urmat îndată alocuțiunea autorului cărții mai sus amintite, Adrian Nicolae Petcu, o alocuțiune amplă și inedită cu privirea la Eparhia Aradului în perioada 1948-1958, cu prezentarea punctuală a evenimentelor instalării regimului comunist și a celor care au luptat pentru credința ortodoxă și mărturisirea lui Hristos.

 În după-masa aceleiași zile au avut loc două sesiuni de comunicări legate de tema generală a simpozionului.

La această manifestare culturală și comemorativă au participat studenți teologi, elevi seminariști, membrii ASCOR Arad, precum și publicul interesat.

 Ierom. dr. Nicolae M. Tang

3

4

5

6

7

image

8

Comemorarea mărturisitorilor din nordul Banatului