Slujire arhierească la final de an în Parohia Arad-Gai

Duminica după Praznicului Naşterii Domnului, ulltima din cursului anului 2017, a fost una cu totul deosebită pentru comunitatea credincioşilor din Parohia Arad-Gai. La orele dimineţii, a poposit în mijlocul credincioşilor Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa numărului mare de credincioşi veniţi pentru a primi arhiereasca binecuvântare înainte de începerea Noului An. Din sobor au făcut parte Părintele Paroh dr. Caius Cuţaru, Preotul pensionar Nicandru Cuţaru, fost preot paroh şi Arhid. Gheorghe Lehaci.

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a prezentat suferinţele prin care a trecut Mântuitorul Hristos la venirea Sa în lume: naşterea în iesle, fuga în Egipt, martiriul pruncilor ucişi de Irod precum şi toate încercările de înlăturare a Persoanei Mântuitorului şi a lui Dumnezeu de la Irod şi până în zilele noastre, prin înlăturarea simbolurilor religioase din şcoli şi instituţii, prin interzicerea slujbelor religioase la început de an şcolar, lupta dusă prin mijloacele mass media contra Bisericii. Să nu-l alungăm pe Hristos din viaţa noastră, ci să-l păstrăm în Biserică, familie şi-n societatea noastră, pentru că El ne dăruieşte ceea ce nu pot să ne dăruiască oamenii, după cum am văzut în decursul istoriei. De asemenea, Preasfinţia Sa a îndemnat la păstrarea tradiţiilor noastre străbune şi româneşti, mai ales cu prilejul sărbătorilor mari din timpul anului, pentru a nu împrumuta tradiţii şi obiceiuri venite din alte ţări. Tot în cadrul acestui cuvânt, Preasfinţitul Părinte Emilian i-a mulţumit Părintelui Nicandru Cuţaru pentru activitatea şi misiunea desfăşurată în această parohii vreme de zeci de ani, activitate preluată de fiul său, Părintele Caius Cuţaru, care desfăşoară, la rându-I, o bogată activitate misionară, culturală şi pastorală, atât în parohie cât şi ca dascăl la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul parohiei.

La final, Preasfinţia Sa a transmis arhiereştile binecuvântări ale Chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei.

În numele întregii comunități, preotul paroh dr. Caius Cuţaru, a adus mulțumiri Ierarhului pentru binecuvântarea arhierească oferită credincioşilor comunităţii parohiale din cartierul arădean Gai şi tuturor celor prezenţi la sfânta slujbă.

Protos. Iustin Popovici

2

3

4

5

6