Anunț cu privire la concursul pentru Parohia Pecica I

Prin cele de mai jos, facem cunoscut, că potrivit adresei înregistrată la temeiul de mai sus, au fost vacantate parohiile Prunișor și Pecica I începând cu data de 29.11.2017 până în data de 10.01.2018 inclusiv, pentru ocuparea posturilor vacante de preot slujitor
Dosarele de candidare s-au depus până la data de 10.01.2018, orele 14.

***Se comunică schimbarea datei de susținere a examenului, pentru postul de preot slujitor la parohia Pecica I pentru data de 25 ianuarie 2018, ora 9.00, la Centrul Eparhial după tematica prezentată.
Prezenta se va afișa la Oficiile Protopopești, astfel ca cele de mai sus să fie cunoscute de toți preoții din Eparhie.
Preot Silviu-Nicolae Faur
Consilier administrativ-bisericesc