Lumina Educației a împlinit trei ani de apariţie | „Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când luăm în discuţie şi componenta sa formativă“

Trei ani au trecut de la apariţia primului număr Lumina Educației, supliment lunar al Ziarului Lumina, realizat în cooperare cu Sectorul teologic-educațional al ­Patriarhiei Române. În cuvântul publicat în primul număr al suplimentului, Patriarhul Daniel a evidenţiat că „procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când luăm în discuţie şi componenta sa formativă“.

Suplimentul a fost lansat în 7 februarie 2015 în cadrul programului festiv organizat cu prilejul împlinirii a 10 ani de apariţie neîntreruptă a „Ziarului Lumina“.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la finele anului 2014, înfiinţarea acestui supliment în vederea intensificării cooperării dintre Biserică, Familie şi Şcoală pentru cultivarea unor repere educaţionale autentice, edificatoare pentru formarea copiilor şi a tinerilor.

„Încă de la început, acest supliment și-a propus să creeze un cadru prielnic pentru analizarea unor subiecte importante din domeniul educației religioase. Apărut în contextul provocărilor generate de încercarea scoaterii orei de religie din școlile publice, suplimentul Lumina Educației a prezentat, în numerele publicate până acum, elemente care definesc disciplina religie, subiecte de interes atât pentru beneficiarii direcți ai acestei materii, elevii, cât și pentru părinţii acestora”, afirmă Alexandru Mălureanu de la sectorul teologic-educațional al ­Patriarhiei Române.

Referitor la actul educaţiei, Sfântul Ioan Gură de Aur mărturiseşte că „nu este o artă mai mare ca aceasta”.

Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o oferi”, îndeamnă Sfântul Ioan precizând, de asemenea, că „un tânăr de a cărui educaţie nu te ocupi este ca un pământ înţelenit pe care cresc mulţi spini”.

Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte neşcolirea drept o „boală a sufletului, şi desigur mare, pentru că din pricina ei se întâmplă atâtea şi atâtea rele” şi spune: „Trebuie deci să-i şi educăm pe copiii noştri, fiindcă astfel vor putea să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Fără învăţătură vor fi ca animalele, care sunt lipsite de cuget”.

Primul număr al suplimentului a cuprins cuvântul Părintelui Patriarh Daniel intitulat Educaţia – lumină edificatoare pentru viaţă în care a prezentat importanţa educaţiei în context contemporan. El a semnalat „riscul ca educaţia să fie redusă la dimensiunea informaţională” şi a subliniat că actul educaţional nu poate fi epuizat însă în ceea ce înseamnă transmiterea unui set de informaţii şi de abilităţi practice, oricât de performante ar fi acestea”.

Educaţia nu trebuie să se rezume doar la aspectul informativ şi la cel pragmatic. Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când luăm în discuţie şi componenta sa formativă. Caracterul formativ al educaţiei implică, în general, dobândirea de atitudini la nivel moral, civic, estetic şi, în mod cu totul special, valorificarea educaţiei religioase. În cadrul acestui tip de educaţie, omul învaţă cine este Dumnezeu şi cum să se apropie de El, dobândeşte stabilitatea emoţională şi, totodată, duhovnicească. În absenţa educaţiei religioase, omul nu prinde rădăcini puternice, stabile, şi la orice mică pală de vânt se poate clătina.

Recent a fost relansată pagina de Facebook dedicată suplimentului Lumina Educației, unde puteţi să citiți atât articolele publicate în fiecare număr al suplimentului, cât și alte interviuri și reportaje interesante. Pentru mesaje şi sugesti puteţi folosi nouă adresă de e-mail: luminaeducației@yahoo.com. 

sursa:http://basilica.ro/suplimentul-lumina-educatiei-a-implinit-trei-ani-de-aparitie-neintrerupta-procesul-educatiei-se-desavarseste-doar-atunci-cand-luam-in-discutie-si-componenta-sa-formativa-spune-pat/