Praznicul Întâmpinării Domnului la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

În ziua Sărbătorii Întâmpinării Domnului, obştea sfintei mănăstiri Hodoş-Bodrog a avut deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La orele dimineţii, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de obştea sfintei mănăstiri în frunte cu Preacuviosul Părinte stareţ protos. Grigorie Timiş, precum şi de numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea.

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşit în biserica nouă cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte: Arhim. Teofan Mada, vicar administrativ și exarh, Protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii, Arhim. Nestor Iovan, Protos. Iustin Popovici, consilier cultural la Centrul Eparhial, Protos. Clement Iordache, Protos. Chiril Mihalyi, Ierom. Veniamin Stan, Preot pensionar Ioan Gaga, Arhid. Mircea Proteasa, Arhid. Gheorghe Lehaci și Ierod. Varlaam Frîncu.

În cuvântul de învăţătură, cu referire la citirile scripturistice ale sărbătorii: Evrei 2, Luca 2, Preasfințitul Emilian a vorbit celor prezenți despre faptul că la împlinirea celor patruzeci de zile după Naștere, Pruncul Hristos a fost luat de Fecioara Maria și Dreptul Iosif și a fost dus la templul din Ierusalim, aducând odată cu el și darurile cele după obicei. Aici, Pruncul a fost întâmpinat de Dreptul Simeon, care, după ce L-a luat în brațe a rostit acea prorocie rostită până astăzi în slujbele Bisericii noastre: ,,Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor…” (Lc. 2, 29-31), și cele pe care Evanghelia le mărturisește în continuare. De asemenea, Ierarhul a explicat că această Întâmpinare nu se reduce doar la persoana Dreptului Simeon ci prin el L-a întâmpinat lumea întreagă, și fiecare dintre noi. Dacă Hristos ca Prunc a fost adus la Templu spre a fi întâmpinat, acum ca Mântuitor, prezent în Sfintele Biserici, ne cheamă să venim și noi în întâmpinarea Sa, așa cum am făcut și noi astăzi și o facem de fiecare dată când participăm la Sfintele Slujbe ale Bisericii, a subliniat Preasfinția Sa.

Răspunsurile la strană au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, condus de Protos. dr. Nicolae Tang, lector universitar la această școala amintită  și viețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.

La finalul slujbei, părintele Arhim. Teofan Mada, a mulţumit Ierarhului pentru prezenţa în mijlocul obştii, dar şi pentru bucuria oferită numeroşilor pelerini prezenţi prin slujirea Sfintei Liturghii, adresând Preasfinţiei Sale urări de viaţă îndelungată, sănătate şi realizări bogate în slujirea arhierească pe toate planurile de activitate.

La agapa oferită în trapeza mănăstirii au luat parte și copii de la DGASPC Arad, însoțiți de domnul Sorin Roșca.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6

7

8

27336461_10204081826921183_4210331304947681002_n

9