9 versete biblice despre muncă

1. Coloseni 3:23 ,,Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni”.

2. Pilde 6:6 ,,Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte!”

3. Pilde 12:27 ,,Cea mai scumpă comoară pentru om este munca”.

4. Ecclesiast 13:13 ,,Dacă un om mănâncă şi bea şi trăieşte bine de pe urma muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu”.

5. Pilde 12:11 ,,Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte”.

6. Ioan 6:27 ,,Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl”.

7. Filipeni 2:12 ,,Cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră”.

8. I Tesaloniceni 4:11 ,,Şi să râvniţi ca să trăiţi în linişte, să faceţi fiecare cele ale sale şi să lucraţi cu mâinile voastre precum v-am dat poruncă”.

9. Pilde 10:5 ,,Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară”.
Sursa:http://basilica.ro/9-versete-biblice-despre-munca/