Premiu obținut de un student al Facultății de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patirarhul” din București, împreună cu Asociația Studenților Ortodocși, au organizat, în perioada 17-20 mai 2018, a cincea ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice pentru studenți și masteranzi Teologie și identitate, cu tema Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea statului român unitar modern. Implicațiile istorice și teologice ale Unirii din 1918. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Caraiman.Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, a participat studentul Cătălin-Iulian Drăgan, anul II de studii, specializarea Teologie Pastorală, care a obținut Premiul II, în urma susținerii referatului cu tema Școala arădeană și mișcarea național-politică în perioada dualistă (1867-1918). Referatul a fost elaborat sub coordonarea Protos. Lect. Dr. Nicolae M. Tang.

Conținutul referatului, precum și expunerea acestuia au fost analizate de către o comisie de trei cadre universitare de la Facultatea de Teologie din București, premierea va avea loc la data de 20 mai. Premiile au constat în bani și cărți de teologie.

Pr. Filip Albu

32856085_1331744726969119_2580322008185176064_n