CREDINCIOŞII PAROHIEI ŞILINDIA ÎN PELERINAJ LA MĂNĂSTIRILE DIN BUCOVINA

Începutul anului bisericesc a fost, pentru credincioşii din Şilindia, unul binecuvântat de Dumnezeu, plin de bucurie şi de mulţumire duhovnicească. Sâmbătă, 1 septembrie 2018, preotul paroh Streulea Gabriel şi credincioşii au pornit în pelerinaj în frumoasa Bucovină, pentru o perioada de trei zile.

În prima zi credincioşii s-au oprit din drum pentru a vizita şi a se ruga în incinta Mănăstirii Râmeţ, judeţul Alba, după care a urmat un drum lung, dar frumos, datorită peisajelor minunate ce ţi le oferă ţara noastră minunată, trecând prin Pasul Tihuţa. Prima mănăstire din Bucovina de care s-au bucurat credincioşii, a fost Mănăstirea Moldoviţa, înălţată de domnitorul Petru Rareş în anul 1532. Spre seară, pelerinii au ajuns la Mănăstirea Putna, prima ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, din anul 1466. În biserica mănăstirii se află mormântul Sfântului Ştefan cel Mare. În această mănăstire credincioşii au înnoptat.

În cea de-a doua zi, duminică, credincioşii au participat la Sfânta Liturghie în paraclisul de vară al Mănăstirii Putna. După slujbă, a urmat un pelerinaj la Mănăstirea Bogdana (ctitoria voievodului Bogdan I, prima mănăstire din Moldova, anul 1359), Mănăstirea Dragomirna (ctitoria mitropolitului Anastasie Crimca, anul 1602, locul unde se păstrează Cazania lui Varlaam), Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (începută de domnitorul Bogdan al III-lea în anul 1514 şi terminată de Ştefăniţă Vodă în anul 1522). La această mănăstire credincioşii s-au închinat la moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Ultimul popas al zilei a avut loc la Cetatea de Scaun a Sucevei, după care credincioşii s-au întors la Mănăstirea Putna unde au înnoptat.

Ziua a treia a debutat cu vizitarea Chiliei Sfântului Daniil Sihastrul, duhovnicul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, chilie în care Sfântul Daniil a pustnicit vreme de 20 de ani. Credincioşii au plecat apoi în pelerinaj la Mănăstirea Suceviţa (ctitoria mitropolitului Gheorghe Movilă, anul 1586), Mănăstirea Voroneţ (ctitoria domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, anul 1488) şi Mănăstirea Humor (ctitorie a logofătului Toader Bubuiog, anul 1530). Pe lângă acestea, credincioşii au poposit la atelierul de ceramică neagră din Marginea, judeţul Suceava.

Concluzia celor trei zile de pelerinaj a fost că avem o ţară minunată cu multă încărcătură duhovnicească, cu mănăstiri frumoase, care îmbină istoria şi religia, care arată buna colaborare dintre Biserică şi Stat, şi care ne îndeamnă să ne întărim în credinţa noastră strămoşească ortodoxă.

Preot Gabriel Streulea

20180901_185728

20180902_153048

20180902_153454

20180903_114145

20180903_125421

received_313745019432303