Inspectorii şcolari de Religie s-au întrunit la Alba Iulia

Consfătuirea Naţională a Inspectorilor şcolari de Religie a avut loc la Alba Iulia în perioada 4 – 6 septembrie 2018, în sala de conferinţe a Căminului bisericesc Peregrinus.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale și au luat parte 45 de inspectori din întreaga țară, precum și reprezentanți ai Patriarhiei Române, informează Radio Reîntregirea.

La consfătuire a fost prezent Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, care a vorbit celor prezenți despre „misiunea nobilă a dascălilor”.

Ierarhul a evidențiat faptul că în prezent „când credința creștină, adică Ortodoxia, este ignorată, tinerii noștri trebuie să fie încredințați că Religia este cea dintâi piatră de temelie pe care se ridică o societate”.

„Înțelegem, deci, importanța religiei, care ne arată sensul vieții și că destinul nostru este etern”.

„Sub supravegherea Creatorului Suprem, dacă noi ne lăsăm călăuziți de Harul divin putem înmulți talanții și astfel putem fi roditori pe arena Patriei străbune, spre Slava lui Dumnezeu și spre binele poporului nostru dreptcredincios” a precizat Înaltpreasfinția Sa.

Pe ordinea de zi a lucrărilor consfătuirii au fost: diagnoza procesului educațional pe discipline, compartimente și domenii la nivelul fiecărui județ pentru anul școlar 2017-2018, enunțarea priorităților educaționale pentru anul școlar 2018-2019, precum și identificarea cadrului normativ privind organizarea procesului de învățământ pentru anul școlar 2018-2019.
Foto credit: Radio Reîntregirea
Sursa:http://basilica.ro/inspectorii-scolari-de-religie-s-au-intrunit-la-alba-iulia/