TAINA SFÂNTULUI MASLU ÎN PAROHIA CHESINȚ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, în ziua de Duminică – 04 Noiembrie  2018, a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu în Biserica parohiei Chesinț, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Protopopiatul Lipova.Slujba a început la orele 15:00 sub protia Preacucernicului Părinte Silviu-Nicolae Faur -Consilier Bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului. Din soborul de preoți au mai făcut parte Preacucernicii Părinți din parohiile învecinate, pr. Farcaș Teodor, pr. Ungur Daniel, pr. Săvușcă Valentin, pr. Balint Cosmin, pr. Vasi Daniel și preotul Paroh Ardeuan Florin.

La momentul potrivit Preacucernicul Părinte Faur Siviu a rostit un frumos și bogat cuvânt de învățătură pornind de la pericopa Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, subliniind importanța rugăciunii pentru cel aflat în suferință, reliefând totodată și căEvanghelia de astăzi ne cheamă, să nu ne împotrivim în niciun fel tainei pe care Dumnezeu o lucrează în această lume cu noi şi prin noi așa cum regăsim și în Sfânta Scriptură-Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă (Filipeni 2, 13); Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască această înţelegere adevărată a sărăciei, înţelegerea bogăţiilor celor adevărate, care să însemne, că dacă trăim într-o lume de bunăstare şi chiar plină de bogăţii spre deosebire de modul în care trăieşte cea mai mare parte a omenirii, o detaşare de aceste condiţii de bunăstare şi de bogăţie, care să nu ne robească şi să nu pună stăpânire pe inima noastră…Să ne facem comoară în cer şi acolo să fie şi inimile noastre, sălăşluite în bunurile împărăţiei lui Dumnezeu, în iubirea milostivă şi adevărată faţă de aproapele  şi, bineînţeles, în iubirea de Dumnezeu…oricare ne-ar fi situaţia materială exterioară, să avem un suflet ca al săracului Lazăr”. La final preotul paroh Ardeuan Florin a mulțumit Chiriarhului pentru binecuvântarea acordată și pentru toată purtarea de grijă, tuturor preoților prezenți, Oficialităților prezente și nu în ultimul rând credincioșilor rugători și ostenitori ai acestei parohii.

Pr. Ardeuan Florin

IMG_0401