Cerc pastoral-misionar în Parohia Pâncota

Duminică 2 decembrie 2018, credincioșii parohiei Pâncota au trăit clipe de mare bucurie, pentru că s-a întrunit Cercul pastoral-misionar nr.III Șiria. La orele 16 s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, de către un sobor alcătuit din preoții Cercul pastoral-misionar: Ardelean Flavius, Doca Leonardo și Dărău Petru de la parohia Pâncota,  Radeș Mihai de la parohia Mîsca, Trif Adorian de la parohia Galșa,  Botezatu Iulian de la parohia Șiria,  Jula Petru de la parohia Cuvin,  Ciorogariu Mircea de la parohia Ghioroc, protosinghel Daniel și protosinghel Emaneul de la Mănăstirea Feredeu,  conduși de către preotul Mercea Nelu protopopul Lipovei.Cuvântul de învățătură a fost rostit, de către preotul Mercea Nelu Protopopul Lipovei, în care a făcut referiri la pericopa evanghelică din Duminica XXXI-a după Rusalii (Luca XVIII, 35-43)”Vindecarea orbului din Ierihon”. După relatarea pe scurt a pericopei evanghelice a evidențiat în mod deosebit stăruința orbului, chiar dacă i s-a cerut să tacă el a continuat să strige. Este foarte importantă stăruința în rugăciune, iar în acest sens orbul din Ierihon devine un exemplu de urmat pentru toți credincioșii. În Evanghelia de la Marcu,  acest episod petrecut în Ierihon ne arată, că stărruința orbului a fost răsplătită în prima fază, prin faptul că Iisus la chemat la Sine, iar reacția de bucurie a orbului a fost descrisă într-un mod deosebit de către  evanghelistul Marcu în capitolul X, 49-50: ”Și Iisus apropindu-Se, a zis: Chemați-l! Și l-au chemat pe orb zicându-i: Îndrăznește, scoală-te! Te cheamă. Iar orbul, lepădând haina, a sărit în picioare și a venit la Iisus”. Oamenii sănătoși de cele mai multe ori nu-i înțeleg pe cei bolnavi și nu sunt recunoscători pentru darurile de sănătate, care vin de la Dumnezeu. Ar fi foarte bine să ne aducem aminte de Binefăcătorul nostru și să-i adresăm rugăciunii de mulțumire.

Preotul Trif Adorian de la parohia Galșa,  a dat citire referatului cu tema ”Limba română liturgică și circulația tipăriturilor ortodoxe în provinciile românești ca element al unității de credință și neam.”

Referentul a afirmat, că cele consemnate  în ”Pastorala Sfântului Sinod la prima duminică din postul Nasterii Domnului” sunt edificatoare, cu privire la rolul Bisericii în promovarea unității spirituale a nemului românesc.

 ”Conștiința unității a fost întărită mai ales prin traducerea și tipărirea cărților bisericești în limba română pentru ”întreaga semiție românească, Românii- scria marele istoric Iorga au trăit într-o comunitate religioasă, care a avut drept consecință o comunitate culturală de cel puțin 300 de ani, și aceasta a produs în ceea ce privește sentimentul general de unitate românească cel mai mare efect. Biserica, prin predică și tipar a cultivat cu stăruință în sufletele credincioșilor români conștiința, că au aceeași origine, ca neam, aceeași limbă neolatină și aceeași credință creștină”

La final preotul Doca Leonardo a mulțumit preoților pentru osteneală și i-a invitat la o agapă creștină.

Pr. Botezatu Iulian Dimitrie