Activitate catehetică la Colegiul „Mihai Viteazul” din localitatea Ineu

În baza Protocolului de colaborare încheiat între Parohia Ortodoxă Română Ineu, Protopopiatul Ineu și Colegiul ”Mihai Viteazul” din aceeași localitate, în data de 13.03.2019 s-a desfășurat o activitate catehetică ce a avut ca subiect ”Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu”.

Activitatea a fost susținută la clasa a V-a B de echipa formată din P.O. părinte protopop Adrian Zaha și doamna profesor Lăcrămioara Ardelean. Elevii, familiarizați cu exemple ale drepților, judecătorilor și profeților din Vechiul Testament care au răspuns chemării lui Dumnezeu, au fost foarte încântați de prezența preotului în mijlocul lor.

Părintele, prin interacțiunea cu elevii, a reușit să-i introducă în atmosfera liturgică a Postului Mare care este o perioadă specială în care omul, prin excelență, răspunde ”prezent” chemării lui Dumnezeu.

În prima parte, sfinția sa a abordat problematica nevoinței, a pocăinței, a mărturisirii și a nevoii de împărtășire cu Dumnezeieștile Taine, adică a primirii Trupului și Sângelui lui Hristos ca merinde pentru viața veșnică după cum Însuși Domnul a spus: ” Eu sunt pâinea vieţii…Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6, 48,53-54).

În cea de a doua parte a activității, elevilor le-au fost puse la dispoziție o serie de icoane care înfățișau, atât scene biblice cât și chipuri de sfinți – exemple perene ale celor care mai înainte de noi au răspuns chemării divine și au dobândit astfel mult dorita ”asemănare” cu Dumnezeu – adică sfințenia după cuvântul Sfintei Scripturi: ” Vorbeşte la toată obştea fiilor lui Israel şi le zi; Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt.” (Levitic 19,2) și ” Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” (Matei 5,48).

Cu ajutorul doamnei profesor, elevii au identificat și au citit textele biblice care descriau scenele zugrăvite în icoanele primite de ei, constatând că ele sunt  ”Biblia în culori” și ”ferestre” spre veșnicie.

De asemenea, tot cu acest prilej, copiii au aflat și semnificația primei duminici din postul mare, numită și Duminica Ortodoxiei care a adus biruința definitivă a cinstirii sfintelor icoane în Biserică prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfințită de sinodul de la 843.

La finalul activității a fost rostit și troparul de biruință specific: ” Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bunăvoie ai primit a Te sui cu trupul pe Cruce ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, care ai venit să mântuiești lumea, slavă Ție!”.

Prof. Lăcrămioara Ardelean